Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:   

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS: