Pareigų aprašymas Spausdinti

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
•    Kelių, geležinkelių ir vidaus vandenų transporto eismo saugos didinimas.
•    Centralizuoto informacijos teikimo ir ūkio subjektų konsultavimo centro koordinavimas.

FUNKCIJOS
•    Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
•    Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
•    Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
•    Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
•    Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
•    Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
•    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
•    Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
•    Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
•    Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
•    Koordinuoja konsultacijų centro darbą.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus dėl Administracijos veiklos, darbo organizavimo tobulinimo.
•    Nesant departamento direktoriaus, jį pavaduoja, prireikus pavaduoja kitus departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
•    studijų kryptis – transporto inžinerija (arba);
arba:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
•    darbo patirties sritis – saugaus eismo kelių srityje patirtis ;
•    darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;
Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
•    kalba - anglų;
•    kalbos mokėjimo lygis – B1.
Transporto priemonių pažymėjimai:
•    turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).