Pareigų aprašymas Spausdinti

 VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS: 

  VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS: