Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

17.2. studijų kryptis – transporto inžinerija (arba); 

17.3. studijų kryptis – vadyba (arba); 

17.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba); 

arba: 

17.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

17.6. darbo patirtis – saugaus eismo kelių srityje patirtis ; 

17.7. darbo patirties trukmė – 2 metai.  

18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

18.1. kalba – anglų ir rusų; 

18.2. kalbos mokėjimo lygis – B1. 

 

 

FUNKCIJOS 

 

 

 

 

 

 

5. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą. 

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą. 

8. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą. 

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais. 

10. Administruoja konsultacijų centrą. 

11. Prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį. 

12. Užtikrina aukštą klientų konsultavimo kokybę telefonu. 

13. Vykdo konsultacijų telefonų kokybės kontrolę ir vertinimą. 

14. Konsultuoja konsultacijų centro specialistus, vyresniuosius specialistus, vyriausiuosius specialistus LTSA veiklos klausimais. 

15. Administruoja Konsultacijų medį, užtikrina informacijos teisingumą ir aktualumą. 

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.