Pareigų aprašymas Spausdinti

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


•    Kelių ir vidaus vandenų transporto veiklos valstybinės priežiūros organizavimas bei saugos didinimas.


FUNKCIJOS


•    Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
•    Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
•    Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
•    Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
•    Užtikrina struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualios informacijos apdorojimą.
•    Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
•    Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
•    Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
•    Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
•    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus dėl Administracijos veiklos, darbo organizavimo tobulinimo.
•    Prireikus pavaduoja departamento direktorių, kitus departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
•    studijų kryptis – transporto inžinerija (arba);
•    studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);
arba:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
•    darbo patirties sritis – saugaus eismo kelių srityje patirtis ;
•    darbo patirtis srityje – 4 metai;
Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
•    kalba - anglų arba rusų;
•    kalbos mokėjimo lygis – B1.
Transporto priemonių pažymėjimai:
•    turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).