Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:
  • išmanyti ir mokėti taikyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą
  • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities transporto inžinerijos, mechanikos inžinerijos, aplinkos inžinerijos, chemijos inžinerijos ar pramonės inžinerijos krypties išsilavinimą;
  • turėti teisę vairuoti B kategorijų transporto priemones;
  • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
  • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis;
  • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas.