>

  Genius Lukošius

  Lietuvos transporto saugos administracijos direktorius

Gyvenimo aprašymas


Gimimo data:1978-12-09

Išsilavinimas

1996–2000Kauno technologijos universitetas, Mechanikos inžinerijos bakalauras
2000–2002Kauno technologijos universitetas, Transporto inžinerijos magistras
Darbo patirtis
Nuo 2018 m. sausio 3 d.Lietuvos transporto saugos administracijos direktorius
2017–2018Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (VKTI)* direktoriaus pavaduotojas
2017Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko pavaduotojas
2017VKTI Transporto veiklos priežiūros departamento direktorius
2010–2017VKTI Kauno regiono departamento Kauno kontrolės skyriaus viršininkas
2008–2010VKTI Kauno regiono departamento Kauno kontrolės skyriaus vyriausiasis inspektorius
2006–2007VKTI Kauno skyriaus vyresnysis inspektorius
2003–2006VKTI Kauno skyriaus inspektorius
2001–2003UAB „Kauno kompiuterių centras“ direktorius
Kita
Užsienio kalbosAnglų, rusų, lenkų

* Nuo 2017 m. gruodžio 1 d.pavadinimas po reorganizacijos pakeistas į Lietuvos transporto saugos administraciją

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)


 1. užduotis: Parengtas naujos 2024-2028 metų LTSA strategijos projektas.
  Vertinimo rodiklis: Parengta strategija į ją inkorporuojant Susisiekimo rengiamą jūrinę ir parengtą aviacijos strategijas bei Vizija 0 numatytus uždavinius.
  Iki 2022 metų pabaigos strategijos projektas parengtas ir pateiktas Susisiekimo ministerijai pastaboms.
  Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 2. užduotis: Klaipėdos švyturio atvėrimas visuomenei.
  Vertinimo rodiklis: 2022 metais Klaipėdos švyturys atvertas lankymui.
  Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 3. užduotis: ES ir trečiųjų šalių vežėjų kelionės leidimų kontrolės sistemos efektyvumo didinimas.
  Vertinimo rodiklis: 2022 m LTSA valdomoje sistemoje sukurtas funkcionalumas, suteikiantis galimybę trečiųjų šalių vežėjams registruoti kelionės leidimų panaudojimą.
  Rezultatas – 2022 m. modulis sukurtas LTSA sistemos testinėje aplinkoje ir perduotas testavimui.
  Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 4. užduotis: Didinti Lietuvos vėliavos patrauklumą.
  Vertinimo rodiklis:
     -iki 2022 m. birželio 30 d.. Susisiekimo ministerijai pristatyti priemonių planą Lietuvos vėliavos patrauklumui didinti.
     -iki 2022 m. gruodžio 31 d. pagal LTSA kompetenciją įgyvendinti Susisiekimo ministerijos patvirtinas priemones, kurių dėka didėtų registruotų Lietuvoje pramoginių, vidaus vandenų ir jūrinių laivų skaičius.
  Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31
 5. užduotis: Užtikrinti Konkurencijos tarybos sprendimo organizuoti konkurencingą keleivių vežimo procedūrą įgyvendinimą.
  Vertinimo rodiklis: Aktyviai bendradarbiaujant su Susisiekimo ministerija ir socialiniais partneriais
  užtikrinti konkurencingą keleivių vežimo tolimojo susisiekimo maršrutais sistemą.
  Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Atnaujinimo data: 2023-12-04