BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Bendradarbiavimo sritys

Bendradarbiavimo sritys kelių transporto srityje, kuriose Lietuvos transporto saugos administracija galėtų perduoti savo gerąją praktiką:

1. Pavojingų krovinių vežimas keliais (ADR);

2. Periodinės techninės apžiūros;

3. Transporto priemonių tipo patvirtinimas;

4. Kelių transporto paketo įgyvendinimas (kelių transporto operatorių leidimai, Bendrijos licencija, vairuotojo liudijimas, kabotažas, tarptautiniai krovinių vežimo keliais, tarptautiniai keleiviniai vežimai);

5. Įgyvendinimo kelių transporte gerąją praktiką;

6. Kelių eismo saugos priemonės;

7. Kelių transporto avarijų tyrimas.

 

Areas for cooperation/ Fields of expertise in Road Transport:

1. Carriage of dangerous goods by roads (ADR);

2. Periodical Technical Inspections (PTI);

3. Type approval of vehicles;

4. Implementation of road transport package (authorisations of road transport operators, Community license, driver attestation, cabotage, international road haulage, international passenger carriage);

5. Road enforcement best practice;

6. Road traffic safety measures.

7. Road transport accident investigation.

Bendradarbiavimo sritys geležinkelio transporto srityje, kuriose Lietuvos transporto saugos administracija galėtų perduoti savo gerąją praktiką:

1. Įsteigti nacionalinę geležinkelių saugos instituciją (NSA) - nepriklausomą instituciją, atsakingą už geležinkelių transporto saugumą bei apibrėžti NSA viziją, misiją ir vertybes;

2. Geležinkelio transporto avarijų tyrimas;

3. Saugos valdymo sistema (SVS) geležinkelio įmonėms (vežėjams) ir infrastruktūros valdytojams, saugos sertifikatų ir įgaliojimų geležinkelio transporto srityje išdavimas;

4. Geležinkelių rinkos atvėrimas, skatinant geležinkelių transporto paslaugų teikimo konkurenciją (licencijos, geležinkelių tarifų sistema, pajėgumų paskirstymo sistema, buvusios geležinkelio įmonės (vežėjos ir pagrindinės infrastruktūros valdytojos) reforma ir kt.);

5.  Traukinių mašinistų reguliavimas (mokymas, egzaminavimas, traukinių mašinistų pažymėjimų išdavimas);

6. Geležinkelių transporto sąveika (leidimai pradėti eksploatuoti riedmenis ir kitus struktūrinius posistemius, techninės sąveikos specifikacijų (TSS) įgyvendinimas);

7. Viešųjų paslaugų įsipareigojimo sutartys;

8. IT sistemos geležinkelių transporto paslaugų srityje (geležinkelių riedmenų, traukinių mašinistų ir geležinkelių infrastruktūros registrai, IS visiems geležinkelio administravimo tarnyboms, IS geležinkelių infrastruktūros priežiūrai, geležinkelių transporto rizikos valdymui, geležinkelių transporto triukšmo prevencijai ir kt.);

9. Geležinkelių transporto saugos priemonės;

10. Nacionalinių teisės aktų pritaikymas prie ES acquis dėl geležinkelių transporto reguliavimo ir saugos (įgyvendinant direktyvas 95/18, 2001/14/EC, 2004/49/EC, 2008/57/EC, 2007/59/EC, 2012/34/EC, etc.).

 

Areas for cooperation/ Fields of expertise in Railway Transport:

1. Establishing national safety authority for railways (NSA) – independent authority responsible for railway transport safety; defining NSA vision, mission and values;

2. Railway transport accident investigation;

3. Safety management system (SMS) for railway undertakings/infrastructure managers; Issuing safety certificates and safety authorisations;

4. Railway market opening (licenses, railway tariff system, capacity allocation system, reformation of incumbent Railway undertaking, etc.);

5. Regulation of train drivers (training, examination, issuing train driver licenses);

6. Railway transport interoperability (authorisations for placing in service of rolling stock and other structural subsystems, implementation of Technical specifications for interoperability (TSI));

7. Public service obligations (PSO) contracts;

8. IT systems in railway transport related services (rolling stock, train driver and railway infrastructure registers, IS for issuing all railway administrative services, IS for railway infrastructure maintenance, railway transport risk management, railway transport noise prevention, etc.);

9. Railway transport safety measures;

10. Adjusting national legislation to the EU acquis on railway transport regulation and safety (Directives 95/18, 2001/14/EC, 2004/49/EC, 2008/57/EC, 2007/59/EC, 2012/34/EC, etc.).

Bendradarbiavimo sritys jūrų ir vidaus vandenų transporto srityje, kuriose Lietuvos transporto saugos administracija galėtų perduoti savo gerąją praktiką:

1. Dalyvavimas laivybos saugos politikos kūrime, tarptautinių, Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų laivuose ir laivų bendrovėse nustatytų jūrų saugos reikalavimų vykdymas;

2. Įgaliotų pripažintųjų organizacijų vertinimas;

3. Jūrininkų rengimo ir veiklos, susijusios su jūrininkų atestavimu, priežiūra pagal JRAB konvencijos ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus;

4. Jūrininkų registro administravimas, jūrininko knygelės ir kitų dokumentų išdavimas;

5. Jūrų laivų registracija ir laivų dokumentų išdavimas, jūrų laivų registro administravimas;

6. Verslo subjektų veiklos priežiūra;

7. Hidrografijos paslaugų teikimas;

8. Švyturių valdymas ir navigacinė pagalba;

9. Vidaus vandens kelių specialistų ir pramoginių laivavedžių mokymų priežiūra;

10. Veikla, susijusi su vidaus vandens kelių specialistų ir pramoginių laivų navigatorių sertifikavimu;

11. Vidaus vandenų laivų registravimas, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro administravimas;

12. Pramoginių laivų rinkos stebėjimas, registravimas ir priežiūra vidaus vandenų krantinėse;

13. Vidaus vandenų laivų avarijų tyrimas;

14. Laivų eismo stebėsena.

 

Areas for cooperation/ Fields of expertise in Maritime Transport:

1. Taking part in development of maritime safety policy, enforcement of maritime safety requirements set by international, European Union and Lithuanian legal acts in ships and shipping companies;

2. Assessment of performance of authorized recognized organizations;

3. Supervision of seafarers' training and activities, related to certification of seafarers in accordance with the requirements of STCW convention and national legislation;

4. Administration of the seafarers' register, issuance of seaman's book and other documents;

5. Registration of seagoing ships and issuance of ships' documents, administration of the register of seagoing ships;

6. Supervision of the activities of business entities;

7. Provision of hydrographic services;

8. Management of lighthouses and aids to navigation;

9. Supervision of inland waterways' specialists and pleasure craft navigators' training;

10. Activities, related to certification of inland waterways' specialists and pleasure craft navigators;

11. Registration of inland watercraft, administration of register of inland waterways craft of the Republic of Lithuania;

12. Recreational craft market surveillance, registration and supervision of inland waterways berths;

13. Inland waterways vessels' accident investigation;

14. Vessels' traffic monitoring.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-07