TSS Lentelė

Infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacija
Dokumento numeris 1299/2014
Priėmimo data 2014 m. lapkričio 18 d.
Taikoma nuo 2015 m. sausio 1 d.
Taikymo sritis        Posistemis

Naujiems, patobulintiems arba atnaujintiems Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemiams, apibrėžtiems Direktyvos 2008/57/EB I priedo 2.1 punkte

Naujoms geležinkelio linijoms Europos Sąjungoje, pradėtoms eksploatuoti nuo 2015 m. sausio 1 d.

Vežė 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm, 1 668 mm
Susiję dokumentai  
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-22