Prekinių vagonų TSS

Prekinių vagonų TSS
Aktuali redakcija 321/2013
Priėmimo data 2013 m. kovo 13 d.
Taikoma nuo 2014 m. sausio 1 d.
Taikymo sritis Posistemis
  • prekiniams vagonams, kurių didžiausias eksploatacinis greitis yra ne didesnis kaip 160 km/h, o didžiausia ašies apkrova – ne didesnė kaip 25 t.
  • visiems naujiems Europos Sąjungos geležinkelių sistemos prekinių vagonų riedmenims (atsižvelgiant į priedo 7 skirsnį)
  • esamiems prekinių vagonų riedmenims, jei jie atnaujinami arba modernizuojami po 2014-01-01
Vėžė 1 435 mm, 1 524 mm, 1 600 mm, 1 668 mm
Susiję dokumentai
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-22