Teisės aktų pažeidimai

Dokumento numeris

Dokumento numeris

Data

Dokumento pavadinimas

Kontrolierius

Informacija apie rekomendacijos
įgyvendinimą

4D-2018/1-489 2018-07-12 PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJĄ Raimondas Šukys

4D-2015/1-248 2016-12-14 PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJĄ, VALSTYBINĘ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBĄ, VALSTYBINĘ NE MAISTO PRODUKTŲ INSPEKCIJĄ PRIE ŪKIO MINISTERIJOS, VALSTYBINĘ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJĄ PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS Augustinas Normantas

-

4D-2015/1-1312

2016-01-19

Pažyma dėl skundo prieš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją, Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos, UAB Klaipėdos autobusų parką

Augustinas Normantas

-

4D-2014/1-1718

2015-07-29

Pažyma dėl skundo prieš Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos ir Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos

Raimondas Šukys

-

4D-2012/4-1389 

 2013-01-09

Pažyma dėl skundo prieš Palangos miesto savivaldybės administraciją ir Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos

Augustinas Normantas 

 -

4D-2011/1-1127

2011-12-12

Pažyma dėl skundo prieš Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos

Romas Valentukevičius

4D-2011/1-1374

2011-11-29

Pažyma dėl skundo prieš Valstybinę kelių transporto inspekciją

Romas Valentukevičius

-

4D-2011/1-437

2011-07-07

Pažyma dėl skundo prieš Valstybinę kelių transporto inspekciją

Romas Valentukevičius

-

4D-2010/1-966

2011-01-28

Pažyma dėl skundo prieš Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos

Romas Valentukevičius

4D-2010/1-811

2010-09-16

Pažyma dėl skundo prieš Valstybinę kelių transporto inspekciją

Romas Valentukevičius

-

4D-2010/1-429

2010-07-02

Pažyma dėl Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos narių kolektyvinio skundo prieš Valstybinę kelių transporto inspekciją

Romas Valentukevičius

-

 

2015 m. kovo 17 d. įsiteisėjo Klaipėdos rajono apylinkės teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-17-586/2015, kuriuo Inspekcijos Klaipėdos regiono departamento Transporto priemonių kontrolės skyriaus inspektorius D. V. buvo pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 4 dalį, paskiriant baudžiamojo poveikio priemones – nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimą ir teisės dirbti valstybės tarnyboje atėmimą dvejiems metams. 

     Vykdant įsiteisėjusį Klaipėdos rajono apylinkės teismo nuosprendį baudžiamojoje byloje, Klaipėdos regiono departamento Transporto priemonių kontrolės skyriaus inspektorius D. V. buvo atleistas iš pareigų vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 16 punktu, kuriame nustatyta, kad valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, kai įsiteisėja teismo nuosprendis, kuriuo jam paskirta bausmė už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nusikalstamą veiką valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką arba bausmė, dėl kurios jis negali eiti savo pareigų.

Eil. Nr.

Pažeidimo data

Įsakymo, kuriuo skirta nuobauda, data ir numeris

Pažeistas teisės aktas

Nuobauda

1.

2017 m. rugsėjo 4 d.

2018 m. kovo 16 d.

Nr. 3BE-142

 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 str. 1 d. 1, 45 p., Valstybės tarnautojų ir darbuotojų etikos kodekso, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 2B-244 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų etikos kodekso patvirtinimo“, 8.1.2, 8.1.4, 8.7.2, 8.9.3 p., pareigybės aprašymo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2017 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 2BE-132 „Dėl nuostatų ir pareigybių aprašymų patvirtinimo“, 6.76.8, 7.13 p.

Pastaba

2.

2018 m. kovo 1621 d.

2018 m. gegužės 11 d. Nr. 3BE-219

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 2 d. 8 p., 15 str. 1 d. 45 p., Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 2BE-234 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso patvirtinimo“, 6.7.1 p.

Pastaba

3.

2018 m. balandžio 11 d.

2018 m. gegužės 17 d. Nr. 3BE-224

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 29 str. 6 d. 6 p.

Pastaba

4.

2018 m. kovo 14 d.

2018 m. birželio 4 d. Nr. 3BE-233

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 str. 1 d. 1, 46 p., Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 2BE-234 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso patvirtinimo“, 6.1.1, 6.3.4, 6.9.3 p., pareigybės aprašymo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2017 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 2BE-132 „Dėl nuostatų ir pareigybių aprašymų patvirtinimo“, 6.8 p.

Papeikimas

5.

2018 m. sausio 7 d.

2018 m. birželio 25 d. Nr. 3BE-314

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 str. 1 d. 1 ir 4 p., Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 2BE-234 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso patvirtinimo“, 6.9.3 p., pareigybės aprašymo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2017 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 2BE-132 „Dėl nuostatų ir pareigybių aprašymų patvirtinimo“, 6.8 p.

Papeikimas

        6.  2018 m. lapkričio 5 d. 2019 m. sausio 24 d. Nr. 3BE-31 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktų nuostatas, nustatančias valstybės tarnautojo pareigas laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, pareigybės aprašymo 6.8 papunkčio nuostatą, nustatančią, kad valstybės tarnautojas „turi būti pareigingas, lojalus, atsakingas, sąžiningas“, bei Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 2BE-234 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso patvirtinimo“, 6.9.3 papunkčio nuostatas, kad valstybės tarnautojai privalo „<...> vykdyti savo pareigas atsakingai, rūpestingai, atidžiai ir profesionaliai, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas <...>“. Pastaba
        7.  2019 m. sausio 4 d. 2019 m. vasario 25 d. Nr. 3BE-103 

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą vieną iš pagrindinių valstybės tarnautojų veiklos ir tarnybinės etikos principų – atsakomybės, kuriuo „valstybės tarnautojas turi atsakyti už <...> naudojamos informacijos, dokumentų tinkamą naudojimą ir konfidencialumą <...>“, bei Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d.įsakymu Nr. 2BE-234 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso patvirtinimo“, 6.2.2 papunkčio nuostatas, kad tarnautojai privalo „elgtis teisingai ir teisėtai nagrinėdami prašymus, skundus, pareiškimus, nepiktnaudžiauti jiems suteiktomis galiomis, priimti motyvuotus sprendimus“, ir 6.7.4 papunkčio nuostatas, kad tarnautojai privalo „atsakyti už naudojamos informacijos, dokumentų tinkamą naudojimą ir konfidencialumą“.

Pastaba
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-19