Tarnybiniai nusižengimai

Eil. Nr.

Pažeidimo data

Įsakymo, kuriuo skirta nuobauda, data ir numeris

Pažeistas teisės aktas

Nuobauda

1.

2017 m. rugsėjo 4 d.

2018 m. kovo 16 d.

Nr. 3BE-142

 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 str. 1 d. 1, 45 p., Valstybės tarnautojų ir darbuotojų etikos kodekso, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 2B-244 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų etikos kodekso patvirtinimo“, 8.1.2, 8.1.4, 8.7.2, 8.9.3 p., pareigybės aprašymo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2017 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 2BE-132 „Dėl nuostatų ir pareigybių aprašymų patvirtinimo“, 6.76.8, 7.13 p.

Pastaba

2.

2018 m. kovo 1621 d.

2018 m. gegužės 11 d. Nr. 3BE-219

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 2 d. 8 p., 15 str. 1 d. 45 p., Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 2BE-234 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso patvirtinimo“, 6.7.1 p.

Pastaba

3.

2018 m. balandžio 11 d.

2018 m. gegužės 17 d. Nr. 3BE-224

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 29 str. 6 d. 6 p.

Pastaba

4.

2018 m. kovo 14 d.

2018 m. birželio 4 d. Nr. 3BE-233

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 str. 1 d. 1, 46 p., Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 2BE-234 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso patvirtinimo“, 6.1.1, 6.3.4, 6.9.3 p., pareigybės aprašymo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2017 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 2BE-132 „Dėl nuostatų ir pareigybių aprašymų patvirtinimo“, 6.8 p.

Papeikimas

5.

2018 m. sausio 7 d.

2018 m. birželio 25 d. Nr. 3BE-314

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 str. 1 d. 1 ir 4 p., Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 2BE-234 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso patvirtinimo“, 6.9.3 p., pareigybės aprašymo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2017 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 2BE-132 „Dėl nuostatų ir pareigybių aprašymų patvirtinimo“, 6.8 p.

Papeikimas

        6.  2018 m. lapkričio 5 d. 2019 m. sausio 24 d. Nr. 3BE-31 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktų nuostatas, nustatančias valstybės tarnautojo pareigas laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, pareigybės aprašymo 6.8 papunkčio nuostatą, nustatančią, kad valstybės tarnautojas „turi būti pareigingas, lojalus, atsakingas, sąžiningas“, bei Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 2BE-234 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso patvirtinimo“, 6.9.3 papunkčio nuostatas, kad valstybės tarnautojai privalo „<...> vykdyti savo pareigas atsakingai, rūpestingai, atidžiai ir profesionaliai, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas <...>“. Pastaba
        7.  2019 m. sausio 4 d. 2019 m. vasario 25 d. Nr. 3BE-103 

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą vieną iš pagrindinių valstybės tarnautojų veiklos ir tarnybinės etikos principų – atsakomybės, kuriuo „valstybės tarnautojas turi atsakyti už <...> naudojamos informacijos, dokumentų tinkamą naudojimą ir konfidencialumą <...>“, bei Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d.įsakymu Nr. 2BE-234 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso patvirtinimo“, 6.2.2 papunkčio nuostatas, kad tarnautojai privalo „elgtis teisingai ir teisėtai nagrinėdami prašymus, skundus, pareiškimus, nepiktnaudžiauti jiems suteiktomis galiomis, priimti motyvuotus sprendimus“, ir 6.7.4 papunkčio nuostatas, kad tarnautojai privalo „atsakyti už naudojamos informacijos, dokumentų tinkamą naudojimą ir konfidencialumą“.

Pastaba
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-25