Teismo sprendimai

2015 m. kovo 17 d. įsiteisėjo Klaipėdos rajono apylinkės teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-17-586/2015, kuriuo Inspekcijos Klaipėdos regiono departamento Transporto priemonių kontrolės skyriaus inspektorius D. V. buvo pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 4 dalį, paskiriant baudžiamojo poveikio priemones – nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimą ir teisės dirbti valstybės tarnyboje atėmimą dvejiems metams. 

     Vykdant įsiteisėjusį Klaipėdos rajono apylinkės teismo nuosprendį baudžiamojoje byloje, Klaipėdos regiono departamento Transporto priemonių kontrolės skyriaus inspektorius D. V. buvo atleistas iš pareigų vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 16 punktu, kuriame nustatyta, kad valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, kai įsiteisėja teismo nuosprendis, kuriuo jam paskirta bausmė už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nusikalstamą veiką valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką arba bausmė, dėl kurios jis negali eiti savo pareigų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-05-01