Bepiločiai orlaiviai

Atminkite! Bepilotis orlaivis (BO) - taip pat orlaivis!

  • BO skrydžiai turi būti vykdomi BO naudojimo taisyklėmis. BO galioja ir kiti bendrieji skrydžių saugos reikalavimai
  • BO skrydžiai virš tankiai gyvenamų teritorijų galimi tik gavus LTSA išduota leidimą
  • BO skrydžiai draudžiamose zonose galimi tik gavus draudžiamos zonos savininko leidimą
  • Pilotuojamas orlaivis visada turi pirmenybę prieš BO
  • BO skrydis be leidimo arti oro uostų traktuojamas kaip šiurkštus skrydžių saugos pažeidimas
  • Skrisdami BO gerbkite pašalinių asmenų privatumą