Lietuvos savivaldybių informacija

 1. Dėl Kauno rajono savivaldybės objektų ir jų teritorijų, virš kurių draudžiamas bepiločių orlaivių skraidymas, sąrašo patvirtinimo, Kauno rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. ĮS-1683
 2. Dėl bepiločių orlaivių skraidymo zonų Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje, virš kurių draudžiamas bepiločių orlaivių skrydžių vykdymas nustatymo, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 18 d. sprendimas Nr. TS-226 
 3. Dėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. ĮS-1683 „Dėl Kauno rajono savivaldybės objektų ir jų teritorijų, virš kurių draudžiamas bepiločių orlaivių skraidymas, sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, 2015 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. ĮS-1846 (TAR, 2015-10-08, Nr. 14934)
 4. Dėl bepiločių orlaivių neskraidymo zonų nustatymo Druskininkų savivaldybės teritorijoje, Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. T1-96 (TAR, 2015-10-02, Nr. 14655)
 5. Dėl bepiločių orlaivių skrydžių ribojimo zonos nustatymo rajono savivaldybės teritorijoje, Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 16 d. sprendimas Nr. T-177 (TAR, 2015-10-22, Nr. 16660)
 6. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. DIV-1375 „Dėl bepiločių orlaivių skraidymo zonų ribojimo“ ir 2015 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. DIV-1413 „Dėl bepiločių orlaivių skraidymo zonų ribojimo“ pripažinimo negaliojančiais, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. DĮV-1540 (TAR, 2015-10-23, Nr. 16709)
 7. Dėl Kauno rajono savivaldybės objektų ir jų teritorijų, virš kurių draudžiamas bepiločių orlaivių skraidymas, sąrašo patvirtinimo, Kauno rajono savivaldybės 2015 m. spalio 22 d. sprendimas Nr. TS-337 (TAR, 2015-10-30, Nr. 17187)
 8. Dėl bepiločių orlaivių neskraidymo zonų nustatymo, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 23 d. sprendimas Nr. 5TS-193 (TAR, 2015-10-28, Nr. 16982)
 9. Dėl bepiločių orlaivių skraidymo zonų Marijampolės savivaldybės teritorijoje, virš kurių draudžiamas bepiločių orlaivių skrydžių vykdymas, nustatymo, Marijampolės savivaldybės tarybos, 2015 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. 1-165 (TAR, 2015-10-28, Nr. 16982)
 10. Dėl bepiločių orlaivių skrydžių apribojimo, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimas Nr. T-154 (TAR, 2015-10-30, Nr. 17165)
 11. Dėl bepiločių orlaivių skrydžių draudimo teritorijų nustatymo, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos,2015 m. spalio 29 d. sprendimas Nr. T-175 (TAR, 2015-11-02, Nr. 17206)
 12. Dėl bepiločių orlaivių skraidymo ribojimo zonų, Plungės rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo, Plungės rajono savivaldybės Tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimas Nr. T1-279 (TAR, 2015-11-02, Nr. 17342)
 13. Dėl bepiločių orlaivių skraidymo zonų ribojimo, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. B-TS-180 (TAR, 2015-11-04, Nr. 17564)
 14. Dėl bepiločių orlaivių draudžiamų skraidymo zonų nustatymo, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimas Nr.  T-313 (TAR, 2015-11-05, Nr. 17615)
 15. Dėl bepiločių orlaivių skraidymo ribojimo zonų, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. 13-1600 (TAR, 2015-11-05, Nr. 17593)
 16. Dėl bepiločių orlaivių skraidymo zonų draudimo, Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 5 d. sprendimas Nr. K-254 (TAR, 2015-11-09, Nr. 17802)
 17. Dėl zonų Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje, virš kurių draudžiamas bepiločių orlaivių skrydžių vykdymas, nustatymo, Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimas Nr. T-219 (TAR, 2015-11-16, Nr. 18203)
 18. Dėl bepiločių orlaivių neskraidymo zonų Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimas Nr. TS-307 (TAR, 2015-11-16, Nr. 18008)
 19. Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. A-852 „Dėl bepiločių orlaivių skraidymo ribojimo zonų“ pripažinimo netekusiu galios,  Joniškio rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. A-1110 (TAR, 2015-11-17, Nr. 18268)
 20. Dėl bepiločių orlaivių skraidymo zonų ribojimo nustatymo, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 20 d. sprendimas Nr. T3-525 (TAR, 2015-11-26, Nr. 18785)
 21. Dėl zonų, virš kurių Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje draudžiami bepiločių orlaivių skrydžiai, nustatymo, Kelmės rajono savivaldybės Tarybos2 015 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. Nr. T-296(E) (TAR, 2015-11-30, Nr. 19022)
 22. Dėl bepiločių orlaivių skraidymo uždraudimo zonose Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje, Šilalės rajono savivaldybės Tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. T1-281 (TAR, 2015-12-03, Nr. 19272)
 23. Dėl  bepiločių orlaivių neskraidymo zonų nustatymo Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje, Šalčininkų rajono savivaldybės Tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. T-258 (TAR, 2015-12-08, Nr. 19420)
 24. Dėl zonų, virš kurių draudžiamas bepiločių orlaivių skrydžių vykdymas, nustatymo, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T1-361 (TAR, 2015-12-21, Nr. 20124)
 25. Dėl Plungės rajono savivaldybės Tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-279 „Dėl bepiločių orlaivių skraidymo ribojimo zonų Plungės rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo“ papildymo, Plungės rajono savivaldybės Tarybos 2015 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. T1-300 (TAR, 2015-12-07, Nr. 19384)
 26. Dėl zonos Kalvarijos savivaldybės teritorijoje, virš kurios draudžiamas bepiločių orlaivių skrydžių vykdymas, nustatymo, Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. T-139 (TAR, 2016-01-08, Nr. 458)
 27. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimo Nr. T-313 „Dėl bepiločių orlaivių draudžiamų skraidymo zonų nustatymo“ papildymo, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-371 (TAR, 2016-01-06, Nr. 348)
 28. Dėl bepiločių orlaivių skrydžių uždraudimo Prienų rajono savivaldybės teritorijoje, Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T3-245 (TAR, 2015-12-29, Nr. 20772)
 29. Dėl objektų ar zonų, virš kurių ar aplink kuriuos būtų draudžiami bepiločių orlaivių skrydžiai, sąrašo tvirtinimo, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus, 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. A-3708 (TAR, 2015-12-23, Nr. 20343)
 30. Dėl bepiločių orlaivių skraidymo ribojimo teritorijų, Akmenės rajono savivaldybės tarybos, 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimas Nr. T-248(E) (TAR, 2015-12-31, Nr. 21212)
 31. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. T-219 „Dėl zonų Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje, virš kurių draudžiamas bepiločių orlaivių skrydžių vykdymas, nustatymo“ papildymo, Joniškio rajono savivaldybės tarybos, 2016 m. sausio 28 d.  sprendimas Nr. T-18 (TAR, 2016-02-01, Nr. 1885)
 32. Dėl bepiločių orlaivių neskraidymo zonų nustatymo, Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T2-24 (TAR, 2016-02-02, Nr. 2054)
 33. Dėl Kauno miesto savivaldybės objektų ar zonų, virš kurių ar aplink kuriuos draudžiami bepiločių orlaivių skrydžiai, sąrašo tvirtinimo, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. A-295 (TAR, 2016-02-05, Nr. 2405)
 34. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-214 „Dėl bepiločių orlaivių skrydžių virš Zarasų rajono savivaldybės teritorijos“ pakeitimo, Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T-6 (TAR, 2016-02-08, Nr. 2490)
 35. Dėl bepiločių orlaivių skrydžių virš Zarasų rajono savivaldybės teritorijos, Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T-214 (TAR, 2016-02-08, Nr. 2486)
 36. Dėl Utenos rajono savivaldybės objektų ir jų teritorijų, virš kurių draudžiamas bepiločių orlaivių skraidymas, nustatymo, Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. TS-57 (TAR, 2016-02-22, Nr. 3327)
 37. Dėl bepiločių orlaivių skraidymo zonų Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje, virš kurių draudžiamas bepiločių orlaivių skrydžių vykdymas, nustatymo, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. TS-138 (TAR, 2016-06-02, Nr. 14674)
 38. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. A-295 „Dėl Kauno miesto savivaldybės objektų ar zonų, virš kurių ar aplink kuriuos draudžiami bepiločių orlaivių skrydžiai, sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A-1946 (TAR, 2016-07-01, Nr. 18014)
 39. Dėl bepiločių orlaivių skrydžių virš nustatytų draudžiamų jurbarko rajono savivaldybės teritorijų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. O1-791 (TAR, 2016-07-01, Nr. 18047)
 40. Dėl draudimo vykdyti bepiločių orlaivių skrydžius virš teritorijų Jonavos rajone, Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. 1TS-192 (TAR, 2016-07-08, Nr. 19471)

 41. Dėl  bepiločių orlaivių skrydžių apribojimo, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. Sprendimas Nr. T-100 (TAR, 2016-07-11, Nr. 19778)

 42. Dėl Prienų rajono savivaldybės Tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-245 „Dėl bepiločių orlaivių skrydžių uždraudimo Prienų rajono savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo, Prienų rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr. T3-204 (TAR, 2016-08-31, Nr. 22973)
 43. Dėl zonų Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje, virš kurių draudžiamas bepiločių orlaivių skrydžių vykdymas, nustatymo, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr. T-346 (TAR, 2016-08-30, Nr. 22857)
 44. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-28 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijų, kuriose draudžiama naudoti bepiločius orlaivius, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimas Nr. T-218 (TAR, 2016-09-09, Nr. 23424)

 45. Dėl draudimo vykdyti skrydžius bepiločiais orlaiviais Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos, 2015 m. spalio 29 d. sprendimas Nr. T11-318 (TAR, 2016-09-05, Nr. 23213)

 46. Dėl bepiločių orlaivių specialios veiklos valdomojoje oro erdvėje sąlygų nustatymo, Valstybės įmonės „Oro navigacija” generalinio direktoriaus 2016 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. V-162 (TAR, 2016-11-08, Nr. 26435)

 47. Dėl bepiločių orlaivių skraidymo ribojimo teritorijų nustatymo, Rietavo savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. sprendimas Nr. T1-107 (TAR, 2017-05-22, Nr. 8540)
 48. Dėl bepiločių orlaivių skrydžių ribojimo Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T2-142 (TAR, 2017-07-04, Nr. 11377)
 49. Dėl pranešimo dėl informacijos apie numatomus vykdyti skrydžius bepiločiais orlaiviais Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje pateikimo formos patvirtinimo, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. AD1-1998 (TAR, 2017-08-08, Nr. 13171) 
 50. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės Tarybos 2015 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. TS-226 „Dėl bepiločių orlaivių skraidymo zonų Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje, virš kurių draudžiamas bepiločių orlaivių skrydžių vykdymas, nustatymo“ papildymo, Kėdainių rajono savivaldybės Tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. TS-247 (TAR, 2017-12-29, Nr. 21669)
 51. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. A-295 „Dėl Kauno miesto savivaldybės objektų ar zonų, virš kurių ar aplink kuriuos draudžiami bepiločių orlaivių skrydžiai, sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. A-144 (TAR, 2018-01-17, Nr. 730)
 52. Dėl Marijampolės savivaldybės Tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 1-165 „Dėl bepiločių orlaivių skraidymo zonų Marijampolės savivaldybės teritorijoje, virš kurių draudžiamas bepiločių orlaivių skrydžių vykdymas, nustatymo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios, Marijampolės savivaldybės Tarybos 2018 m sausio 29 d. sprendimas Nr. 1-13 (TAR, 2018-01-31, Nr. 1507)
 53. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. B-TS-459 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. B-TS-180 „Dėl bepiločių orlaivių skraidymo zonų ribojimo“ pakeitimo ir papildymo“ panaikinimo, Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. B-TS-988 (TAR, 2018-02-28, Nr. 3172)
 54. Dėl draudimo vykdyti bepiločių orlaivių skrydžius oro erdvėje virš teritorijų Jonavos rajone, Jonavos rajono savivaldybės Tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. 1TS-288 (TAR, 2017-12-22, Nr. 21032)

Atkreipkite dėmesį!

 • Pagal Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių 18 punktą, jeigu skrydžio metu bepiločio orlaivio valdytojas netenka galimybės valdyti orlaivį (prarandama orlaivio valdymo kontrolė) ir pastarasis išskrenda iš orlaivio valdytojo vizualaus apžvalgos lauko ribų, apie tai būtina nedelsiant telefonu informuoti artimiausią skrydžių valdymo centrą (telefonų numeriai pateikti žemiau).
 • Pranešime būtina pateikti šią informaciją: orlaivio valdytojo vardas ir pavardė, vieta kurioje prarasta orlaivio valdymo kontrolė, orlaivio skrydžio aukštis bei skrydžio kryptis.

VĮ "Oro navigacija" skrydžių valdymo centrų telefonai:

Vilniaus aerodromo +370 706 94 599
Kauno aerodromo +370 706 94 367
Palangos aerodromo +370 706 94 124
Šiaulių aerodromo +370 706 94 711

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-23