Licencija oro susisiekimui vykdyti

Licencija vykdyti oro susisiekimą, išduota pagal Reglamento Nr. 1008/2008 reikalavimus, suteikia teisę ES oro  vežėjui už užmokestį arba samdos pagrindais vežti keleivius, krovinius ir paštą orlaiviais.

Oro vežėjams yra išduodamos šios ūkinės komercinės veiklos licencijos:

  • A tipo licencija: leidžia orlaiviais vežti keleivius ir (arba) krovinius, paštą už užmokestį ir (arba) nuomos pagrindu;
  • B tipo licencija: leidžia orlaiviais vežti keleivius ir (arba) krovinius, paštą už užmokestį ir (arba) nuomos pagrindu tik tokiais orlaiviais, kurių maksimali kilimo masė – mažesnė kaip 10 tonų ir (arba) kuriuose mažiau kaip 20 sėdimųjų vietų.

Vežėjai, siekiantys įgyti licenciją vykdyti oro susisiekimą, turi pateikti LTSA šiuos duomenis ir dokumentus:

Paraišką gauti licenciją oro susisiekimui vykdyti

Įrodymus, jog vežėjas atitinka Reglamento Nr. 1008/2008 II skyriaus 4 straipsnio nuostatas:

  • A tipo licencijos prašymo atveju
  • B tipo licencijos prašymo atveju

LTSA, gavusi visus reikiamus dokumentus ir duomenis, ne vėliau kaip per 30 dienų priima sprendimą išduoti licenciją vykdyti oro susisiekimą arba jos neišduoti.

 

 

LTSA sprendimai:

  1. Išduoti licenciją vykdyti oro susisiekimą,
  2. Sustabdyti licencijos vykdyti oro susisiekimą galiojimą,
  3. Panaikinti licencijos vykdyti oro susisiekimą galiojimo sustabdymą,
  4. Panaikinti licencijos vykdyti oro susisiekimą galiojimą,
  5. Patikslinti licenciją vykdyti oro susisiekimą

yra registruojami Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro Licencijų informacinėje sistemoje (LIS). Minėti sprendimai pranešami Europos Komisijos sukurtoje informacinėje internetinėje programoje ACOL.  

Informacija apie išduotas, sustabdytas, panaikintas ar patikslintas licencijas vykdyti oro susisiekimą skelbiama LTSA interneto puslapyje.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-24