Hidrografinė veikla

Prašom jūrininkus informuoti Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamento Hidrografijos skyrių apie aptiktas kliūtis laivybai, navigacinių sąlygų pasikeitimus, sugadintas ar neteisingai veikiančias navigacijos priemones, klaidas oficialiuose jūrlapiuose ir kituose oficialiuose navigaciniuose leidiniuose. Pranešimo forma >>>
Mariners are requested to inform the Hydrography Division of Maritime Department of Lithuanian Transport Safety Administration on obstacles, the changes of navigational conditions, damaged or incorrectly functioning Aids to Navigation or corrections required to official charts and to other official nautical publications. Note >>>