Keleivinis kelių transportas

Licencijavimas

Keleivių vežimas

Transporto lengvatos

Autobusų stotys

Keleivių teisės

     Keleiviniu kelių transportu Lietuvoje pervežama beveik 98 proc. keleivių. Todėl šiai transporto sričiai skiriamas didelis dėmesys.

     Administracija, vykdydama jai priskirtas keleivinio kelių transporto funkcijas:

  • išduoda licencijas verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais,  Europos Bendrijos licencijas verstis keleivių vežimu autobusais tarptautiniais maršrutais bei licencijas atitinkančias licencijos kopijas, nustatyta tvarka jas panaikina ar sustabdo jų galiojimą;
  • nustato, keičia ir panaikina tolimojo ir tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutus; išduoda, anuliuoja arba panaikina leidimus vežti keleivius šiais maršrutais;
  • nustatyta tvarka kelių transporto vežėjams atlygina  dėl važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų negautas pajamas, kontroliuoja kelių transporto lengvatų teikimą, analizuoja nustatytus pažeidimus ir imasi priemonių tokių pažeidimų prevencijai;
  • kontroliuoja  nustatytų keleivinio kelių transporto tarifų laikymąsi;
  • pagal kompetenciją kontroliuoja autobusų stočių veiklą;
  • išduoda leidimus ir kitus dokumentus kelių transporto priemonėmis vežti keleivius į kitas valstybes arba per jų teritorijas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-10