Keleivių vežimas

Vežimas Lietuvoje
Vežimas Europos Sąjungoje
Vežimas į trečiąsias šalis

     Lietuvos transporto saugos administracija išduoda vežėjams dokumentus, suteikiančius teisę užsiimti keleivių vežimo tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais veikla.

     Verstis keleivių vežimo už atlyginimą ūkine komercine veikla reikalinga licencija. Apie licencijų išdavimą žiūrėkite skyrių „Licencijavimas“.

     Fiziniai ir juridiniai asmenys, vežantys keleivius savo sąskaita tarptautinio susisiekimo maršrutais, privalo įgyti Europos Bendrijos keleivių vežimo savo sąskaita veiklos liudijimus. Apie liudijimų išdavimą žiūrėkite skyriuje „Vežimas Europos Sąjungoje“.

     Vežti keleivius specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais šalies viduje papildomų leidimų nereikia. Vežant keleivius autobusais užsakomaisiais reisais Lietuvos Respublikoje ir vežant keleivius lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais pildomi keleivių vežimo lapai. Apie keleivių vežimą šalies viduje žiūrėkite skyrių „Vežimas Lietuvoje“.

     Vežti keleivius autobusais užsakomaisiais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutais pildomi kontroliniai dokumentai – kelionės lapai. Apie keleivių vežimo Europos Sąjungos teritorijoje ir į trečiąsias šalis, kurios nėra Europos Sąjungos valstybės narės, specifiką žiūrėkite skyriuose „Vežimas Europos Sąjungoje“ ir „Vežimas į trečiąsias šalis“.

     Vežti keleivius reguliariaisiais reisais tiek tolimojo, tiek tarptautinio susisiekimo maršrutais reikalingi leidimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-10