BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Teisinis reglamentavimas

     Lietuvos transporto saugos administracija išduoda vežėjams dokumentus, suteikiančius teisę užsiimti keleivių vežimo tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais veikla.

     Verstis keleivių vežimo už atlyginimą ūkine komercine veikla reikalinga licencija. Apie licencijų išdavimą žiūrėkite skyrių „Licencijavimas“.

     Fiziniai ir juridiniai asmenys, vežantys keleivius savo sąskaita tarptautinio susisiekimo maršrutais, privalo įgyti Europos Bendrijos keleivių vežimo savo sąskaita veiklos liudijimus. Apie liudijimų išdavimą žiūrėkite skyriuje „Vežimas Europos Sąjungoje“.

     Vežti keleivius specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais šalies viduje papildomų leidimų nereikia. Vežant keleivius autobusais užsakomaisiais reisais Lietuvos Respublikoje ir vežant keleivius lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais pildomi keleivių vežimo lapai. Apie keleivių vežimą šalies viduje žiūrėkite skyrių „Vežimas Lietuvoje“.

     Vežti keleivius autobusais užsakomaisiais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutais pildomi kontroliniai dokumentai – kelionės lapai. Apie keleivių vežimo Europos Sąjungos teritorijoje ir į trečiąsias šalis, kurios nėra Europos Sąjungos valstybės narės, specifiką žiūrėkite skyriuose „Vežimas Europos Sąjungoje“ ir „Vežimas į trečiąsias šalis“.

     Vežti keleivius reguliariaisiais reisais tiek tolimojo, tiek tarptautinio susisiekimo maršrutais reikalingi leidimai.

     Pagrindiniai keleivių vežimą tolimojo susisiekimo maršrutais reglamentuojantys teisės aktai:

     – Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas;

     – Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“;

     – Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaruaus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

     – Keleivių vežimo lapų apskaitos, užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo, naudojimo ir sunaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3-24 „Dėl keleivių vežimo lapų formos, jų apskaitos, užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo, naudojimo ir sunaikinimo tvarkos patvirtinimo (Dėl Keleivių vežimo lapų formos, jų apskaitos, užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo, naudojimo ir sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo)“.

     Keleiviai vežami reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais.

    Vežti keleivius reguliariais reisais reikia leidimo, kurį išduoda Administracija. Leidimai išduodami arba keičiami Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių nustatyta tvarka.

     Pagal Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 18 straipsnio 4 dalį, iš anksto sudarytos, bendrą kelionės tikslą (vykstant turizmo, verslo reikalais, į parodas, simpoziumus, konferencijas, seminarus, pasitarimus, koncertus, spektaklius, vestuves ir panašiais atvejais) turinčios keleivių grupės užsakomaisiais reisais vežamos, turint keleivių vežimo sutartis ir keleivių vežimo lapus. Keleivių vežimo lapai nebūtini, jeigu keleivių grupės vežamos į tame pačiame mieste vykstančius renginius. Vien tik vykimas į tą patį paskirties punktą nelaikomas bendru kelionės tikslu. Draudžiama rinkti ir vežti užsakomaisiais reisais ne iš anksto sudarytas ir neturinčias bendro kelionės tikslo keleivių grupes, taip pat rinkti ir vežti šiais reisais keleivius iš gatvių ir aikštelių teritorijų, kurios ribojasi su autobusų stotimis. Šių gatvių ir aikštelių teritorijų ribas nustato savivaldybių institucijos.

     Specialiais reisais vežamos specialios keleivių grupės (darbuotojų – į darbovietes ir iš jų, moksleivių – į mokyklas ir iš jų ir pan.). Specialius reisus organizuoja specialią keleivių grupę formuojantys asmenys pagal rašytinę sutartį su vežėju, kurioje turi būti nurodytos Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių 17 punkte nustatytos sąlygos, taip pat apibrėžta speciali keleivių grupė. Vežti kitus asmenis, nepriklausančius specialiai keleivių grupei, draudžiama.

    

     Keleivių vežimą Europos Sąjungos teritorijoje reglamentuojantys teisės aktai:

     – 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88);

     – 2014 m. balandžio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 361/2014, kuriuo nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 taikymo taisyklės, susijusios su dokumentais, kurių reikia keleiviams vežti tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarptautiniais maršrutais, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2121/98 (OL 2014 L 107, p. 39).

 

Vienkartinės paslaugos


     Teikiant vienkartines paslaugas Europos Sąjungos teritorijoje leidimo nereikia, tačiau naudojami Europos Parlamento ir Tarybos reglamente  (EB) Nr. 1073/2009 numatyti kelionės lapai, kuriuos vežėjai gali įsigyti Administracijos  Paslaugų departamento skyriuose.

 

      Reguliarios ir specialios reguliarios paslaugos


     Siekiant teikti reguliarias ir specialias reguliarias paslaugas, dėl kurių vežėjas su vežimo organizatoriumi nėra sudaręs vežimo sutarties, reikia gauti leidimą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1073/2009 nustatyta tvarka.

     Paraiška gauti leidimą pateikiama vienos iš maršruto galinių stotelių kompetentingai įstaigai. Lietuvoje paraiška teikiama Administracijos Transporto veiklos skyriui.

     Teikti specialias reguliarias paslaugas, kai vežėjas sudaręs vežimo sutartį su vežimo organizatoriumi, leidimo nereikia.

    
  Keleivių vežimas savo sąskaita


     Fiziniai ir juridiniai asmenys, vežantys keleivius savo sąskaita tarptautinio susisiekimo maršrutais, privalo įgyti sertifikatą, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 nuostatas. Sertifikatai išduodami Administracijos Paslaugų departamento skyriuose.

   Administracinių paslaugų teikimo aprašymai

Pagrindiniai keleivių vežimą į / per trečiąsias šalis, nesančias Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, reglamentuojantys teisės aktai:

   – Lietuvos Respublikos ir tų šalių tarptautinės sutartys keleivių vežimo kelių transportu srityje;

   – Susitarimas dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais (INTERBUS susitarimas);

   – Susitarimas dėl tarptautinio keleivių vežimo nemaršrutiniais tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais (ASOR susitarimas);

   – Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekių ir keleivių vežimo geležinkeliais ir keliais;

   – Europos ekonominės erdvės susitarimas.

 

INTERBUS susitariančios šalys:

 • Europos Bendrija (nuo 2003 m. sausio 1 d.),
 • Albanija (nuo 2005 m. liepos 1 d.),
 • Moldova (nuo 2006 m. balandžio 1 d.),
 • Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (nuo 2006 m. gegužės 1 d.),
 • Turkija (nuo 2006 m. liepos 1 d.),
 • Bosnija ir Hercegovina (nuo 2006 m. spalio 1 d.),
 • Juodkalnija (nuo 2009 m. sausio 1 d.),
 • Ukraina (nuo 2013 m. kovo 1 d.).

 

 ASOR susitariančios šalys:

 • Europos Bendrija,
 • Norvegija (tačiau Lietuvos ir Norvegijos santykius nustato naujesnis Europos ekonominės erdvės susitarimas),
 • Šveicarija (tačiau Lietuvos ir Šveicarijos santykius nustato naujesnis Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekių ir keleivių vežimo geležinkeliais ir keliais),
 • Turkija (tačiau Lietuvos ir Turkijos santykius vienkartinių reisų srityje nustato naujesnis INTERBUS susitarimas).
 •  

Vienkartiniai ir švytuokliniai reisai


     Vežti keleivius vienkartiniais reisais paprastai leidimo nereikia, kai:

 • vežama „uždaromis durimis“;
 • išvykstama su keleiviais, grįžtama be keleivių;
 • kai kuriais atvejais – kai išvykstama be keleivių, grįžtama su keleiviais.

     Vežant keleivius vienkartiniais reisais naudojami atitinkamai INTERBUS (vežant už atlygį) arba keleivių vežimo autobusais tarptautinio nereguliaraus susisiekimo maršrutais (vežant savo sąskaita) kelionės lapai, kuriuos vežėjai gali įsigyti Administracijos Paslaugų departamento skyriuose.

         Kelionės lapų išdavimo administracinių paslaugų teikimo aprašymai


Leidimai vežti keleivius vienkartiniais reisais


      Leidimai vežti keleivius vienkartiniais (kai tokio leidimo reikia) ir švytuokliniais reisais išduodami tarptautinių sutarčių, bendrų kelių transporto komisijų protokolų ir Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių nustatyta tvarka.

     Užsienio valstybių leidimai vežti keleivius tarptautinio nereguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais, gauti pagal tarptautinėmis sutartimis sudarytų jungtinių komitetų posėdžių protokoluose nustatytas kvotas, išduodami Administracijos Paslaugų departamento skyriuose.

     Užsienio valstybės leidimo vežti keleivius tarptautinio nereguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu išdavimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

 

 INTERBUS leidimai


     Leidimai miesto ar tarpmiestiniais autobusais teikti tarptautines nemaršrutines paslaugas tarp susitariančiųjų šalių pagal Susitarimo dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo miesto arba tarpmiestiniais autobusais (INTERBUS susitarimo) 7 straipsnį išduodami šio susitarimo nustatyta tvarka. Paraišką gauti INTERBUS leidimą vežėjas pateikia susitariančios šalies, kurios teritorijoje yra išvykimo punktas, kompetentingai įstaigai. Prie paraiškos būtina pridėti Bendrijos licencijos kopiją. Lietuvoje paraiška teikiama Administracijos Transporto veiklos skyriui.

      Leidimo miesto ar tarpmiestiniais autobusais teikti tarptautines nemaršrutines paslaugas tarp susitariančiųjų šalių pagal INTERBUS susitarimo 7 straipsnį išdavimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

 

Reguliarūs ir specialūs reisai


     Vežant keleivius reguliariais arba specialiais reguliariais reisais būtini savo šalies ir atitinkamai kitų valstybių kompetentingų įstaigų leidimai.

     Vežėjas, pageidaujantis gauti leidimą vežti keleivius reguliariais arba specialiaisiais reguliariais reisais, pratęsti leidimo galiojimo laiką ar pakeisti sąlygas, kuriomis vykdomas leidime nurodytas vežimas, Administracijos Transporto veiklos skyriui turi pateikti nustatytos formos paraišką. Paraiškas vežti keleivius reguliariais reisais gali pateikti tik vežėjai, sudarę su kitos šalies vežėju reisų vykdymo pariteto pagrindais sutartį. Paraiška pratęsti leidimo galiojimo laiką ar pakeisti sąlygas, kuriomis vykdomas leidime nurodytas vežimas, pateikiama ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki išduotų leidimų galiojimo pabaigos arba planuojamo siūlomų pakeitimų įsigaliojimo.

     Paraiškos nagrinėjamos ir leidimai išduodami Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklėse nustatyta tvarka.

     Paraiškos pradėti teikti reguliarią ar nereguliarią paslaugą, pratęsti leidimo teikti reguliarią paslaugą galiojimo laiką,  keisti sąlygas, kuriomis teikiama paslauga su leidimu, kai ta paslauga teikiama autobusais į (per) ne Europos Sąjungos valstybes nares, nagrinėjimo ir leidimo vežti keleivius tarptautinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu išdavimo administracinių paslaugų teikimo aprašymai

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-15