BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Tachografai, dirbtuvės, kortelės

SKAITMENINIAI TACHOGRAFAI


     Administracija yra atsakinga už skaitmeninių tachografų ir jų kortelių sistemos funkcionavimą ir priežiūrą bei skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimą.

     Skaitmeninis tachografas su į jį įmontuotu atitinkamu informaciją saugančiu elektroniniu įtaisu bei vairuotojo asmens kortele – įranga vairuotojų darbo ir poilsio režimui kontroliuoti. Administracijoje išduodamos 4 rūšių skaitmeninių tachografų kortelės:

     ● Vairuotojo kortelė – tachografo kortelė, kurią vairuotojui išduoda valstybių narių institucijos. Vairuotojo kortelė identifikuoja vairuotoją ir yra skirta duomenims apie vairuotojo veiklą laikyti. Vairuotojo kortelės atminties įrenginyje įrašomi duomenys: vairuotojo asmens ir naudojamų transporto priemonių identifikavimo duomenys, kortelės įdėjimo ir išėmimo laikas, vairuotojo veiklos rūšis, nuvažiuotas atstumas, gedimai ir nukrypimai nuo normos, patikrinimo data bei duomenys ir kt.

     Vairuotojo kortelė yra asmeninė, jos administracinio galiojimo trukmė – 5 metai. Vairuotojas gali turėti tik vieną galiojančią kortelę, o valstybių narių išduotas vairuotojų korteles pripažįsta kitos valstybės narės.

     ● Dirbtuvės kortelė – tachografo kortelė, kurią valstybių narių institucijos išduoda tos valstybės patvirtintam skaitmeninių tachografų gamintojui, montuotojui, transporto priemonės gamintojui ar patvirtintoms dirbtuvėms. Dirbtuvės kortelė identifikuoja jos turėtoją ir leidžia aktyvuoti tachografą, sujungti jį su judesio jutikliu, tikrinti, kalibruoti ir (arba) perkelti duomenis iš tachografo atminties, atnaujinti ar nustatyti parametrus (odometro rodmenis, padangų parametrus ir kt.). Jos administracinio galiojimo trukmė – 1 metai.

     ● Kontrolės kortelė – tachografo kortelė, kurią valstybių narių institucijos išduoda kompetentingoms kontrolės institucijoms. Kontrolės kortelė identifikuoja kontrolės instituciją ir leidžia skaityti, spausdinti ir (arba) perkelti skaitmeninio tachografo arba vairuotojo kortelės atmintyje esančius duomenis. Jos administracinio galiojimo trukmė – 5 metai.

    ● Įmonės kortelė – tachografo kortelė, kurią valstybių narių institucijos išduoda įmonėms, kurios naudoja transporto priemones su sumontuotais skaitmeniniais tachografais. Įmonė gali turėti daugiau nei vieną įmonės kortelę. Įmonės kortelė leidžia tos įmonės užrakintame tachografe laikomus duomenis rodyti ekrane, juos perkelti ir spausdinti. Jos administracinio galiojimo trukmė – 5 metai.

TACHOGRAFŲ RAIDA


     Siekiant gerinti kelių transporto sektoriaus darbo sąlygas ir užtikrinti eismo saugumą keliuose, 1969 m. buvo įvesta prievolė registruoti vairuotojo veiklą (priėmus 1969 m. kovo 25 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 543/69 dėl tam tikrų socialinių teisės aktų, susijusių su kelių transportu, suderinimo). Vairuotojo veiksmai rankiniu būdu turėjo būti registruojami žurnale.

     1960–1970 m. atsiradusius mechaninius tachografus vėliau keitė elektroniniai prietaisai.

     1985 m. gruodžio 20 d. priėmus Tarybos reglamentą 3820/85/EEB (nustato vairavimo ir poilsio laiko taisykles) ir 3821/85 Tarybos reglamentą 3820/85/EEB (nustato tachografų gamybos, jų diegimo ir naudojimo taisykles), pradėtas naudoti analoginis tachografas. Analoginių tachografų vairuotojo laikotarpių įrašai rašomi registracijos lape – tachogramoje. Tačiau ji neapsaugota nuo pažeidimo ir klastojimo. Kontrolės metu nustatomi akivaizdūs pažeidimai ir apgaulės faktai kelia didžiulę grėsmę kelių eismo saugumui, iškraipo konkurenciją ir neskatina kelių transporto sektoriaus plėtotis. Siekiant panaikinti visas su tuo susijusias problemas, nutraukti dažniausiai pasitaikančius piktnaudžiavimus dabartine sistema, užtikrinti veiksmingą kontrolę, skatinant vienodą konkurenciją bei siekiant ekonominės pažangos, atsirado būtinybė imtis neatidėliotinų ir veiksmingų priemonių, kurios atitiktų naujausią mokslinę ir techninę pažangą, situacijai pakeisti.

     Kaip vienas efektyviausių sprendimų buvo pasiūlyta pradėti naudoti naują sudėtingesnę kontrolės įrangą – skaitmeninį tachografą su į jį įmontuotu atitinkamu informaciją saugančiu elektroniniu įtaisu bei vairuotojo asmens kortele – ir taip užtikrinti, kad įrašytus duomenis būtų galima atkurti, kad išspausdinti jie būtų suprantami ir patikimi, kad sudėtingesnė įranga pateiktų neginčijamų duomenų apie vairuotojo veiklą ir apie transporto priemonės veikimą. Taip 1998 m. rugsėjo 24 d. priėmus Tarybos reglamentą 2135/98/EB, iš dalies pakeitusį Tarybos reglamentą 3821/85/EEB, pradėtas naudoti skaitmeninis tachografas, kurio techniniai duomenys aprašyti 1B priede – vadinamajame techniniame priede. Skaitmeninis tachografas labiau apsaugotas nuo neteisėtų veiksmų, kuriais naudotojai galėtų iškreipti duomenis. Ši sistema taip pat leidžia lengviau ir geriau kontroliuoti vairuotojų darbo laiką patiems vairuotojams ir kontroliuojančioms įstaigoms. Todėl nuo 2006 m. gegužės 1 d. visose naujose pirmą kartą pradedamose eksploatuoti transporto priemonėse, sveriančiose daugiau kaip 3,5 t, išskyrus tam tikras išimtis, privalėjo būti įdiegti skaitmeniniai tachografai, o valstybės narės privalėjo išduoti identifikavimo korteles, naudojamas darbo ir laiko apskaitai skaitmeniniuose tachografuose (tachografų korteles).

Tobulėjant technologijoms ir siekiant geriau užtikrinti tachografo sistemos veiksmingumą ir efektyvumą, kelių eismo saugumą, užkirsti kelią tachografų pažeidimams, sukčiavimui tachografų kortelėmis ir taip pagerinti tachografų sistemą, atsirado galimybė pradėti naudoti išmaniuosius (naujos kartos) skaitmeninius tachografus. Taip nuo 2016 m. kovo 2 d. buvo pradėtas taikyti naujasis Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 (priimtas 2014 m. vasario 4 d.), kuriame numatytas pažangių skaitmeninių technologijų naudojimas: su globalia navigacijos palydovine sistema sujungtų tachografų naudojimas (tinkamas ir ekonomiškai efektyvus būdas automatiškai registruoti duomenis, užtikrinant patikros kelyje veiksmingumą), aukštesnių standartų, taikytinų tachografų dirbtuvėms, įdiegiančioms ir kalibruojančioms tachografus, naudojimas (tokiu būdu turėtų mažėti sukčiavimo ir manipuliavimo atvejų, didėti dirbtuvių patikimumas). Todėl nuo 2019 m. birželio 19 d. visose naujose pirmą kartą pradedamose eksploatuoti transporto priemonėse, sveriančiose daugiau kaip 3,5 t, išskyrus tam tikras išimtis, privalo būti įdiegti išmanieji (naujos kartos) skaitmeniniai tachografai. 

 

KAS YRA SKAITMENINIS TACHOGRAFAS?


     Skaitmeninis tachografas – transporto priemonėse įrengta įranga, registruojanti informaciją apie šių transporto priemonių judėjimą, vairuotojų vairavimo ir poilsio laikotarpius. Signalas iš transporto priemonės (dažniausiai iš greičių dėžės) kabeliu nuolat perduodamas į skaitmeninį tachografą.

     Skaitmeninis tachografas savo duomenų atmintyje registruoja labai daug svarbių duomenų:

     - įrangos identifikavimo duomenis (transporto priemonės bloko identifikavimo duomenis: gamintojo ir programinės įrangos duomenis; judesio jutiklio identifikavimo duomenis);
     - apsaugos elementus (europinį atvirąjį raktą, valstybės narės pažymėjimą, įrangos pažymėjimą, įrangos slaptąjį raktą);
     - duomenis apie tachografo kortelės naudojimą (kortelės turėtojo duomenis);
     - duomenis apie vairuotojo veiklą (važiavimo būseną, veiklos rūšį, pasikeitimo datą ir laiką);
     - datą;
     - išsamius duomenis apie greitį (kiekvieną sekundę paskutinių 24 valandų laikotarpiu);
     - duomenis apie įvykius (kortelės, tachografo gedimus, kortelių nesuderinamumą, važiavimą be reikiamos kortelės, greičio viršijimą, maitinimo nutrūkimą, mėginimą pažeisti apsaugą);
     - penkių pastarųjų kalibravimų duomenis;
     - duomenis apie kontrolės veiklą (kontrolės datą ir laiką, kontrolės kortelės numerį ir ją išduodančios valstybės narės žymenį, kontrolės rūšį (rodymas ekrane ir (arba) spausdinimas, ir (arba) duomenų perkėlimas iš transporto priemonės bloko, ir (arba) duomenų perkėlimas iš kortelės));
     - duomenis apie įmonės užraktus;
     - duomenis apie duomenų perkėlimą (duomenų iš atminties perkėlimą į išorines laikmenas įmonės arba kalibravimo režimu).

     Skaitmeninis tachografas suteikia atrankinės prieigos teises naudotis jame esančiais duomenimis ir funkcijomis pagal naudotojo tapatybę. Skaitmeniniame tachografe saugomi duomenys yra prieinami kontrolės pareigūnams. Skaitmeninis tachografas, skirtingai nei analoginis tachografas, kuris vairuotojo ir kitus duomenis užrašo registracijos lape – tachogramoje, atitinkamus duomenis įrašo ir laiko ne tik savo atmintyje, bet ir mikroprocesorinėse tachografo kortelėse. Iš šių kortelių yra nustatoma skaitmeninio tachografo naudotojų tapatybė. Tachografo kortelės ir tachografo informacija gali būti išspausdinta popieriuje, be to, visą informaciją, susijusią su vairuotojo veikla, galima peržiūrėti ir tachografo ekrane, tam tikslui pasirenkant atitinkamus meniu punktus. Specialia programine ir technine įranga tachografo kortelėje ir transporto priemonės atmintyje įrašytą informaciją galima nuskaityti, perkelti į kompiuterį ar kitas išorines duomenų laikmenas, saugoti nustatytą laiką, vėliau ją analizuoti, persiųsti ir t. t.

 

     Kas sudaro skaitmeninį tachografą?


Skaitmeninį tachografą sudaro laidai, judesio jutiklis ir transporto priemonės blokas. Transporto priemonės bloke yra procesorius, duomenų atmintis ir laikrodis, du kortelės su mikroprocesoriumi sąsajos įtaisai (vairuotojo ir vairuotojo porininko), spausdintuvas, ekranas, vaizdinis perspėjimo įtaisas, kalibravimo ar duomenų perkėlimo jungtis ir įtaisai naudotojo informacijai įvesti. Skaitmeninis tachografas per papildomas jungtis gali būti prijungtas prie kitų išorinių įrenginių. Jame esantis integruotas ekranas (2 eilutės po 17 ženklų) rodo transporto priemonės greitį, transporto priemonės ridą, valandą ir datą, taip pat vairuotojų veiklos laikus (vairavimo be pertraukos laiką, poilsio laiką ir kt.).

Vairuotojai, įmonės (ūkio subjektai), dirbtuvės (tachografo kalibravimo centrai) ir pareigūnai (kontroliuojančių įstaigų) turi skaitmeniniuose tachografuose naudojamas korteles, pritaikytas pagal atliekamas funkcijas ir leidžiančias naudotis esančiais duomenimis ar prieiti prie jų.

 

SKAITMENINIŲ TACHOGRAFŲ SISTEMOS ĮGYVENDINIMAS


Skaitmeninių tachografų sistema sėkmingai įgyvendinta ir tachografų kortelės išduodamos visose Europos Sąjungos šalyse, taip pat Norvegijoje, Šveicarijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Didžiojoje Britanijoje ir AETR susitarimo šalyse (Albanijoje, Andoroje, Armėnijoje, Azerbaidžane, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Baltarusijoje, Gruzijoje (Sakartvele), buvusioje Jugoslavijos Respublikoje – Makedonijoje, Juodkalnijoje, Kazachstane, Rusijoje, San Marine, Serbijoje, Tadžikistane, Turkijoje, Turkmėnijoje, Ukrainoje, Uzbekistane, Moldavijoje, Monake). Šių šalių išduotos vairuotojų kortelės pripažįstamos visose tachografų korteles išduodančiose valstybėse.

 

SISTEMOS PERSPEKTYVOS


Nuo 2023 m. rugpjūčio 21 d. visose naujose pirmą kartą pradedamose eksploatuoti transporto priemonėse bus privaloma įdiegti II-os versijos išmaniuosius skaitmeninius tachografus. Šie tachografai turėtų būti pritaikyti „Galileo“ palydoviniam signalui atpažinti, pagerinti atsparumą pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) trikdžiams ir turėtų pasižymėti kitomis techninėmis funkcijomis, užtikrinančiomis saugumą.

 

INTERNETO SVETAINĖS, SUSIJUSIOS SU INFORMACIJA APIE SKAITMENINIUS TACHOGRAFUS


http://dtc.jrc.ec.europa.eu/

 Pagrindinio Europos sertifikavimo centro (ERCA) informacija

www.digitaltacho.at

 Informacija apie skaitmeninius tachografus  Austrijoje

www.chronoservices.fr

 Informacija apie skaitmeninius tachografus  Prancūzijoje

www.vdo.com

 Skaitmeninių tachografų gamintojo „Continental Automotive" tinklalapis

www.actia.com

 Skaitmeninių tachografų gamintojo „Actia“ tinklalapis

www.stoneridgeelectronics.co.uk

 Skaitmeninių tachografų gamintojo „Stoneridge“ tinklalapis

http://europa.eu

 Europos Sąjungos portalas

www.tachocontrol.de

 Skaitmeninių tachografų pagalbinės įrangos gamintojo „Semmler GmbH TachoControl“ tinklalapis

Skaitmeninių tachografų kortelė yra plastikinė 85,60 mm x 53,98 mm dydžio kortelė su mikroprocesoriumi. Skaitmeninių tachografų kortelės yra keturių tipų: vairuotojo, įmonės, dirbtuvės ir kontrolės. Jos pritaikytos pagal atliekamas funkcijas.

 

     Vairuotojo kortelė


Vairuotojai, vairuojantys transporto priemonę su įrengtu skaitmeniniu tachografu, privalo naudoti skaitmeninę vairuotojo tachografo kortelę. Šioje kortelėje saugomi vairuotojo duomenys, įskaitant ir vairavimo ir poilsio laikotarpį.

Vairuotojo kortelė – tachografo kortelė, kuri identifikuoja vairuotoją ir yra skirta duomenims apie tam tikrus vairuotojo darbo ir poilsio laikotarpius kaupti. Vairuotojo kortelės atmintyje saugomi 28 dienų duomenys. Vairuotojo kortelė išduodama 5 metams.  

 

Vairuotojo kortelės išdavimo, pakeitimo ir pratęsimo sąlygas rasite čia.  

     Įmonės kortelė


Jei esate transporto priemonių su įrengtais skaitmeniniais tachografais valdytojas ir naudojate šias transporto priemones, įmonės kortele galėsite perkelti duomenis iš skaitmeninio tachografo.

Įmonės kortelė – tachografo kortelė, kuri identifikuoja teisėtą transporto priemonės valdytoją, užrakina jo duomenis ir leidžia skaitmeniniame tachografe kaupiamus ir saugomus duomenis rodyti ekrane, juos perkelti į kitą skaitmeninę rinkmeną ir spausdinti. Įmonės kortelė išduodama 5 metams.

Įmonės kortelės išdavimo, pakeitimo ir pratęsimo sąlygas rasite čia.    

Dirbtuvės kortelė


Dirbtuvės kortelė išduodama tik tiems asmenims, kurie dirba patvirtintose dirbtuvėse (kurioms suteikta teisė atlikti tachografų techninę priežiūrą) ir turi reikiamą šios srities kompetenciją (kompetenciją patvirtinantį dokumentą, išduotą tachografo gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo, ir metrologo tikrintojo arba tachografų tikrintojo pažymėjimą). Dirbtuvės kortelė leidžia kalibruoti skaitmeninį tachografą.

Dirbtuvės kortelė – tachografo kortelė, kuri identifikuoja patvirtintą dirbtuvę ir dirbtuvės kortelės turėtoją, leidžia kalibruoti skaitmeninį tachografą, tikrinti ir perkelti duomenis iš skaitmeninio tachografo į kitas skaitmenines rinkmenas. Dirbtuvės kortelė išduodama 1 metams. 

Dirbtuvės kortelės išdavimo, pakeitimo ir pratęsimo sąlygas rasite čia.    

Kontrolės kortelė


Kontrolės kortelė išduodama tik Lietuvos Respublikos kontroliuojančioms institucijoms, vykdančioms vairuotojų vairavimo ir poilsio laiko kontrolę keliuose. Tokia teisė suteikta Lietuvos transporto saugos administracijai, Lietuvos policijai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. 

Kontrolės kortelė – tachografo kortelė, kuri identifikuoja kontrolės instituciją bei leidžia skaityti, spausdinti ir perkelti skaitmeninio tachografo arba vairuotojo kortelės atmintyje esančius duomenis. Kontrolės kortelė išduodama 5 metams. 

Kontrolės kortelės išdavimo, pakeitimo ir pratęsimo sąlygas rasite čia

Tachografų dirbtuvė – Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka įregistruota įmonė, kuriai Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka suteikta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą. Įmonė, siekianti vykdyti tachografų techninę priežiūrą, turi atitikti Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių, patvirtintų Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 2BE-252 (toliau – Taisyklės), reikalavimus.

 Teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą suteikimo sąlygas rasite čia

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-30