Mokymas ir egzaminavimas

Vairuotojų mokymas

Papildomas vairuotojų mokymas

Profesionalių vairuotojų mokymas

ADR mokymas

Egzaminavimas


     Siekiant  įvertinti ir užtikrinti asmenų, vykdančių su kelių transportu susijusias funkcijas, tinkamą kvalifikaciją ir aukštą parengimo lygį, Lietuvos transporto saugos administracijoje:  

  • egzaminuojami transporto vadybininkai (asmenys, vadovaujantys licencijuojamai kelių transporto veiklai) ir išduodami profesinės kompetencijos pažymėjimai;
  • egzaminuojami kelių transporto priemonių vairuotojai, vežantys pavojinguosius krovinius, ir išduodami ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimai;
  • egzaminuojami pavojingųjų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistai ir išduodami pavojingųjų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto pažymėjimai;
  • atestuojami mokytojai, mokantys asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, ir suteikiama teisė mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais;
  • egzaminuojami techninės apžiūros kontrolieriai ir išduodami techninės apžiūros kontrolieriaus pažymėjimai;
  • įstaigoms ar įmonėms suteikiama teisė vykdyti papildomą vairuotojų mokymą;
  • atliekami mokymo įstaigų, siekiančių mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, nustatytų reikalavimų atitikimo vertinimai ir suteikiama atitinkama teisė;
  • suteikiama teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojųmokymą;
  • suteikiama teisė dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-10