Asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, galima mokyti tik mokymo įstaigose, kurioms nustatyta tvarka Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymu suteikta teisė mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais.

     Mokymo įstaigos, kurioms suteikta teisė vykdyti asmenų, susijusių su pavojingųjų krovinių vežimu kelių transportu, elektroninėmis priemonėmis teikia Administracijai sėkmingai baigtų kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, mokymo kursų baigimo duomenis. Šiuos duomenis gali teikti mokymo įstaigos vadovas arba jo įgaliotas fizinis asmuo, tačiau tik tuomet, kai apie paskirtą asmenį mokymo įstaigos vadovas yra informavęs Administraciją, pateikdamas nustatytos formos Pranešimą apie įgaliojimą teikti mokymo kursų baigimo duomenis.

     Mokymo kursų baigimo duomenų registravimo sistemos naudotojo vadovą galima rasti čia.

     Mokymo kursų baigimo duomenys turi būti pateikti ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo mokymo kursų baigimo dienos.

     Mokymo kursų baigimo duomenų teikimo tvarka yra patvirtinta 2015 m. spalio 30 d. Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 2B-237.

Atnaujinimo data: 2023-12-04