BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Rekomenduojamos literatūros sąrašas

   Pastaba. Pateikti literatūros sąrašai yra rekomenduojami siekiant pasiruošti egzaminui. Analizuojant informacinius šaltinius, reikia atsižvelgti į galimus jų pakeitimus ir gilintis tik į aktualią redakciją.
 

 Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Publikacija

1.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB

OL L 300, 2009 11 14, p. 51-71

2.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (1 knygos II dalies „Sandoriai“ III skyrius „Sandorių samprata ir forma“ ir IV skyrius „Negaliojantys sandoriai“, IV dalies „Terminai“ VI skyrius „Bendrosios nuostatos“, 2 knygos I dalies „Fiziniai asmenys“ I skyrius „Fizinių asmenų teisnumas ir veiksnumas“, II dalies „Juridiniai asmenys“ IV skyrius „Bendrosios nuostatos“, V skyrius „Juridinio asmens steigimas“, VI skyrius „Juridinių asmenų teisnumas“, VIII skyrius „Juridinių asmenų pabaiga ir pertvarkymas“ ir X skyrius „Juridinio asmens veiklos tyrimas“, III dalies „Atstovavimas“ XI skyrius „Bendrosios nuostatos“, 6 knygos I dalies „Bendrosios nuostatos“ II skyrius „Prievolių rūšys“, III skyrius „Prievolių vykdymas ir jų neįvykdymo teisinės pasekmės“ ir V skyrius „Prievolių įvykdymo užtikrinimas“, II dalies „Sutarčių teisė“ XI skyrius „Bendrosios nuostatos“, XII skyrius „Sutarčių sudarymas“, XIII skyrius „Sutarčių galia ir forma“, XVII skyrius „Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės“ ir XVIII skyrius „Sutarčių pabaiga“, III dalies „Kitais pagrindais atsirandančios prievolės“ XXII skyrius „Civilinė atsakomybė“, IV dalies „Atskiros sutarčių rūšys“ XXX skyrius „Lizingas“, XL skyrius „Vežimas“, XLIII skyrius „Paskola“, XLIV skyrius „Banko indėlis“, XLVI skyrius „Banko sąskaita“ ir LIII skyrius „Draudimas“

Žin., 2000, 74-2262; 80

3.

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (II dalis „Individualieji darbo santykiai“)

 

4.

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (VII skirsnis)

Žin., 1996, 119-2772

5.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (505 str. ir 589 str. 63 p.)

 

6.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas

Žin., 2000, 64-1914; 68; 2003, 123-5574

7.

Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymas

Žin., 2003, 112-4991

8.

Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas

Žin., 2003, 112-4990; 2012, 78-4014

9.

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas

Žin. 2001, 31-1010; 37; 52

10.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas

Žin., 1991, 17-3170; 2004, 171-6295

11.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

Žin., 2002, 73-3085

12.

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas

Žin., 2001, 110-3992

13.

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Žin., 2002, 35-1271; 40; 48

14.

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas

Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, 128-5213

15.

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas

Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, 72-3016

16.

Kelių eismo taisyklės,  patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950

Žin., 2003, 7-263; 2008, 88-3530; TAR, 2014, Nr. 2014-13954

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“

Žin., 2005, 53-1799; 61; TAR, 2015, 2015-00393

18.

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 

Žin., 2001, 48-1683; TAR, 2014, 2014-09333

19.

Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406

Žin., 2008, 126-4826; 130; 2009, 79-3297; TAR, 2014, 2014-09477

20.

Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169

Žin., 2009, 49-1997

21.

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479

Žin., 2008, 141-5606

22.

Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ 

Žin., 2000, 47-1365

      Pastaba. Informaciją, susijusią su mikroekonomika, rinkos procesais, buhalteriniais reikalavimais, galima rasti šiuose leidiniuose:
      Buhalterio žinynas. V.: Pačiolis, 2000;
      Kalčinskas G. Buhalterinės apskaitos pagrindai. V.: Pačiolis, 2007;
      Mikroekonomika. Ats. red. V. Skominas. Vilnius. Enciklopedija. 2006 (4 ir 5 skyriai);
      Pranulis V., Pajuodis A., Urbonavičius S., Virvilaitė R. Marketingas. Vilnius, 2008 (5, 15 ir 1 skyriai).

 

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Publikacija

1.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85

OL L 102, 2006 4 11, p. 1-14

2.

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų I B priedas

OL L 370, 1985 12 31, p. 8-21

3.

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas

Žin., 1996, 119-2772

4.

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas

Žin., 2000, 32-890

5.

Kelių eismo taisyklės,  patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950

Žin., 2003, 7-263; 2008, 88-3530

6.

Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m.  gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434

Žin., 2011, Nr. 152-7150

7.

Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223

Žin., 2011, Nr. 46-2190

8.

Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo  kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62

Žin., 2006, 23-768

9.

Autobusų stočių veiklos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-734

Žin., 2004, 9-248

10.

Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašas,  patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55

Žin., 1998, 24-628; TAR, 2015, Nr. 1482

11.

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d.

Žin., 2011, Nr. 17-818

12.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB

OL L 300, 2009 11 14, p. 51–71

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Publikacija

1.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus Nr. 3821/85 ir Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85

OL L 102, 2006 4 11, p. 1-14

2.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo

OL L 60, 2014 2 28, p. 1—33

 3. Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas  

4.

Europos šalių susitarimas dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR)

Žin., 2000, Nr. 59-1762

5.

Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3-492 (1.5E)

TAR, 2015, Nr. 19418

6.

Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223

Žin., 2011, Nr. 46-2190

7.

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 581/2010 dėl ilgiausių leistinų laikotarpių, per kuriuos turi būti perkelti susiję duomenys iš transporto priemonių ir vairuotojų kortelių

OL L 168, 2010 7 2, p. 16—16

8.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB

OL L 300, 2009 11 14, p. 51–71

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Publikacija

1.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus Nr. 3821/85 ir Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85

OL L 102, 2006 4 11, p. 1-14

2.

Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo

OL L 60, 2014 2 28, p. 1-33

3.

Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR)

Žin., 1998, Nr. 107-2932

4.

Muitinės konvencija dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija)

Žin., 2000, Nr. 6-155

5.

Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) techniniai priedai (1.8.3 ir 8.2 skyriai)

Žin., 2004, Nr. 91-3349

6.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 7 d. įsakymas  Nr. 3-134 „Dėl sertifikatų išdavimo ekologinius  ir saugumo reikalavimus atitinkančioms krovininėms transporto priemonėms“

Žin., 2006, Nr. 43-1578

7.

Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų vykdyti tarptautinį  krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis paskirstymo, išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 2BE-264

 

8.

Izoliuotų transporto priemonių, transporto priemonių-šaldytuvų, mechaninių transporto priemonių-refrižeratorių ir apšildomų transporto priemonių, naudojamų greitai gendančių maisto produktų tarptautiniams gabenimams sausumos keliais, sertifikato išdavimo, pratęsimo ir atnaujinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 2B-119

Žin., 2009, Nr. 41-1601

9.

Užsienio valstybių  leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo, naudojimo ir grąžinimo tvarkos aprašas,  patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 2B-268

Žin., 2011, Nr. 84-4117

10.

Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 497

Žin., 1998, Nr. 115-3261

11.

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 581/2010 dėl ilgiausių leistinų laikotarpių, per kuriuos turi būti perkelti susiję duomenys iš transporto priemonių ir vairuotojų kortelių

(OL L 168, 2010 7 2, p. 16—16)

12.

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (Sąjungos tranzitas, procedūros, garantijos)

OL L 343, 2015, p. 558 

13.

Europos šalių susitarimas dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR)

Žin., 2000, Nr. 59-1762

14.

Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB

OL L 300, 2009 11 14, p. 51–71

15.

Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transporto rinką taisyklių

OL L 300, 2009 11 14, p. 72–87

16.

Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos  viršininko 2004 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 2B-292

Žin., 2011, Nr. 147-6931

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Publikacija

1.

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas

Žin., 1996, Nr. 119-2772

2.

Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434

Žin., 2011, Nr. 152-7150

3.

Vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3-97

Žin., 2007, Nr. 37-1382; TAR, 2015, Nr. 2015-11752

4.

Krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklės,  patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 300

Žin., 1997, Nr. 76-1963

5.

Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių  ar jų junginių techninių parametrų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d.  įsakymu Nr. 3-66

Žin., 2002, Nr. 23-870; TAR, 2014, Nr. 2014-18590

6.

N ir O kategorijų transporto priemonėse krovinio išdėstymo ir (ar) jo pritvirtinimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 2BE-35

 

8.

Gyvūnų vežėjų leidimų išdavimo tvarkos aprašas ir Vežamų gyvūnų prižiūrėtojų kompetencijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. B1-136

Žin., 2007, Nr. 16-610

9.

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3-79

Žin., 2011, Nr. 17-818

10.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB

OL L 300, 2009 11 14, p. 51–71

11.

Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 3-289

Žin., 2012, Nr. 49-2419; TAR, 2015, Nr. 2015-00695

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20