BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


PAGRINDINĖ EGZAMINO DALIS

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Civilinė teisė

1.

Pagrindinės kelių transporto srityje naudojamos sutarčių rūšys ir iš jų išplaukiančios teisės ir pareigos.

2.

Derybos dėl teisiniu požiūriu galiojančios transporto sutarties, visų pirma atsižvelgiant į vežimo sąlygas.

Komercinė teisė

3.

Reikalavimai ir formalumai, privalomi užsiimant verslu,  bendrosios vežėjams nustatytos pareigos (įregistravimas, dokumentų tvarkymas ir t. t.) ir bankroto padariniai.

4.

Pelno siekiančių įmonių rūšys bei šių įmonių steigimas ir veiklą reglamentuojančios taisyklės.

Socialinė teisė

5.

Įvairių socialinių institucijų, susijusių su kelių transportu, paskirtis ir veikimas (profesinės sąjungos, darbo tarybos, profsąjungų atstovai, darbo inspektoriai ir t. t.).

6.

Darbdavių pareigos socialinės apsaugos srityje.

7.

Taisyklės, reglamentuojančios darbo sutartis, sudaromas su įvairių kategorijų darbuotojais, kuriuos įdarbina kelių transporto įmonės (sutarčių formos, sutarties šalių pareigos, darbo sąlygos ir darbo trukmė, mokamos atostogos, atlyginimas, sutarties pažeidimas ir t. t.).

8.

Taisyklės, taikomos vairavimo, poilsio ir darbo laikui, visų pirma Reglamento (EEB) Nr. 3821/85, Reglamento (EB) Nr. 561/2006, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/15/EB ir 2006/22/EB nuostatų taikymo priemonės.

9.

Taisyklės, taikomos pirminei vairuotojų kvalifikacijai ir jų tęstiniam mokymui, ypač Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/59/EB nustatytos taisyklės.

Mokesčių teisė

10.

Transporto paslaugoms taikomas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

11.

Mokesčiai už motorines transporto priemones.

12.

Mokesčiai už tam tikriems kroviniams vežti naudojamas transporto priemones ir rinkliavos bei mokesčiai už naudojimąsi infrastruktūra.

13.

Pajamų mokestis.

Įmonės verslo ir finansų valdymas

14.

Banko čekių, vekselių, įsakomųjų vekselių, kredito kortelių ir kitų mokėjimo priemonių ar būdų naudojimą reglamentuojantys įstatymai ir šio naudojimo praktika.

15.

Įvairios kreditavimo formos (banko kreditas, dokumentiniai akredityvai, garantiniai indėliai, hipoteka, lizingas, nuoma, faktoringas ir t. t.), taip pat jomis naudojantis atsirandantys mokesčiai ir pareigos.

16.

Balansas, jo pateikimas ir analizė.

17.

Pelno (nuostolio) ataskaita.

18.

Įmonės pelningumas ir finansinė būklė, visų pirma remiantis finansiniais rodikliais.

19.

Biudžeto rengimas.

20.

Įmonės išlaidų struktūra (pastovios išlaidos, kintančios išlaidos, apyvartinis kapitalas, nusidėvėjimas ir t. t.) ir sugebėjimas apskaičiuoti išlaidas transporto priemonei, kilometrui, reisui arba tonai.

21.

Įmonės personalo organizacinės schemos rengimas bei darbo planų organizavimas.

22.

Rinkodaros, reklamos ir ryšių su visuomene, įskaitant transporto paslaugų srityje, pardavimo skatinimo bei klientų kartotekos rengimo principai.

23.

Įvairios su kelių transportu susijusio draudimo rūšys (atsakomybė, draudimas nuo netyčinio sužalojimo arba gyvybės draudimas, ne gyvybės ir bagažo draudimas), garantijos ir pareigos, atsirandančios sudarius draudimo sutartis.

24.

Kelių transporte naudojamos elektroninių duomenų perdavimo programos.

Patekimas į rinką

25.

Teisės aktai, susiję su profesine veikla, reglamentuojantys vežimą kelių transportu už atlygį, pramoninės paskirties transporto nuomą bei subrangos sutartis, ir visų pirma taisyklės, reglamentuojančios oficialų profesinės veiklos organizavimą, leidimo verstis profesine veikla sąlygas, leidimus Bendrijoje ir už Bendrijos ribų vykdyti kelių transporto veiklą, kontrolę, sankcijas.

26.

Kelių transporto įmonių steigimo taisyklės.

27.

Įvairūs dokumentai, reikalaujami teikiant kelių transporto paslaugas, ir sugebėjimas įvesti patikrinimo procedūras siekiant užtikrinti, kad su kiekviena operacija susiję patvirtinti dokumentai, visų pirma, susiję su transporto priemone, vairuotoju, kroviniais ir bagažu, būtų ir transporto priemonėje, ir įmonės patalpose.

Techniniai standartai

28.

Valstybių narių taisyklės dėl transporto priemonių svorių ir matmenų bei tvarka, kurios privalu laikytis vežant nestandartinius krovinius, kuriems šios taisyklės netaikomos.

29.

Sugebėjimas pasirinkti transporto priemones ir jų sudėtines dalis (važiuoklę, variklį, transmisijos sistemą, stabdžių sistemą ir t. t.) atsižvelgiant į įmonės poreikius.

30.

Formalumai, susiję su pirmiau nurodytų transporto priemonių  rūšies patvirtinimu, registravimu ir technine apžiūra.

31.

Priemonės, kurių reikia imtis norint sumažinti triukšmą ir mažinti oro taršą, atsirandančią dėl motorinių transporto priemonių išmetamų dujų.

32.

Transporto priemonių ir jų įrenginių periodinės techninės priežiūros planų rengimas.

Saugus eismas keliuose

33.

Kvalifikaciniai reikalavimai vairuotojams (vairuotojo pažymėjimas, sveikatos pažymėjimas, fizinės būklės pažymėjimas ir t. t.).

34.

Būtini veiksmai siekiant užtikrinti, kad vairuotojai laikytųsi skirtingose valstybėse narėse galiojančių kelių eismo taisyklių (greičio apribojimai, pirmumo teisė važiuoti, laukimo ir stovėjimo apribojimai, šviesų naudojimas, kelio ženklai ir  t. t.).

35.

Instrukcijų vairuotojams, skirtų patikrinti, ar jie laikosi saugos reikalavimų dėl transporto priemonių būklės, įtaisų ir krovinio, bei prevencinių priemonių, kurių reikia imtis, rengimas.

36.

Procedūrų, kurių reikia laikytis įvykus avarijai, nustatymas  ir atitinkamų avarijų arba svarbių kelių eismo taisyklių pažeidimų pasikartojimo prevencijos procedūrų įgyvendinimas.

37.

Saugaus krovinių tvirtinimo procedūrų ir atitinkamų techninių reikalavimų diegimas.

KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO IR TOLIMOJO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS EGZAMINO DALIS

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

1.

Reikalavimai, reglamentuojantys keleivių vežimo autobusais vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais organizavimą.

2.

Reikalavimai, reglamentuojantys keleivių vežimo įkainių nustatymo ir taikymo tvarką, vežimo metu privalomus turėti dokumentus.

3.

Reikalavimai, reglamentuojantys keleivių ir bagažo, gyvūnų vežimą autobusais.

4.

Reikalavimai, reglamentuojantys leidimų vežti keleivius reguliariojo susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimą pagal maršrutų rūšis.

5.

Reikalavimai, reglamentuojantys autobusų stočių veiklą.

6.

Reikalavimai, reglamentuojantys autobusų vairuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą, šios apskaitos prietaisų naudojimą ir dokumentų tvarkymą.

7.

Reikalavimai, reglamentuojantys autobusų apipavidalinimą.

8.

Reikalavimai vežėjams ir ekipažams, jų pareigos, teisės ir atsakomybė.

KELEIVIŲ VEŽIMO TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS EGZAMINO DALIS

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

1.

Atstovaujamo asmens skundo dėl atlyginimo už keleivių sužalojimą arba jų bagažo sugadinimą vežimo metu įvykus avarijai arba dėl atlyginimo už vėlavimus analizė ir tokio skundo poveikis sutartinei atsakomybei.

2.

Taisyklių, reglamentuojančių viešojo bei privataus keleivių gabenimo bilietų kainas ir įkainių nustatymą, taikymas.

3.

Taisyklių, reglamentuojančių sąskaitos faktūros išrašymą už keleivių gabenimo kelių transportu paslaugas, taikymas.

4.

Keleivių gabenimo kelių transportu rinkos organizavimo taisyklės.

5.

Taisyklės, taikomos pradedant teikti keleivių gabenimo kelių transportu paslaugas ir transporto planams parengti.

6.

Valstybių narių kelių tinklas.

KROVINIŲ VEŽIMO TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS EGZAMINO DALIS

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

1.

Atstovaujamo asmens skundo dėl atlyginimo už transportuojant patirtus nuostolius ar sugadintus krovinius ar už pavėluotą krovinių pristatymą analizė ir tokio skundo poveikis sutartinei atsakomybei.

2.

Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijoje (CMR) nustatytos taisyklės ir pareigos.

3.

Taisyklės, reglamentuojančios sąskaitos faktūros išrašymą už krovinių vežimo kelių transportu paslaugas, Incoterms taikymas.

4.

Įvairių pagalbinių transporto įmonių kategorijos, vaidmuo, funkcijos ir prireikus statusas.

5.

Krovinių vežimo kelių transportu paslaugų rinkos organizavimo, krovinių tvarkymo ir logistikos taisyklės.

6.

Pasienio formalumai, tranzito dokumentų ir TIR knygelių paskirtis ir taikymo sritis bei pareigos ir atsakomybė, atsirandančios naudojant šiuos dokumentus.

7.

Skirtingų rūšių krovinių tvarkymo ir krovos įtaisai (atlenkiami galiniai bortai, konteineriai, krovininiai padėklai ir t. t.) ir sugebėjimas nustatyti krovinių krovimo ir iškrovimo tvarką bei parengti šios tvarkos instrukcijas (krovinių paskirstymas, krovimas į krūvas, išdėstymas, tvirtinimas, blokavimas ir t. t.).

8.

Įvairūs kombinuotojo vežimo būdai (tokie kaip vežimas vagonais ir „ro-ro“ tipo laivais).

9.

Pavojingų krovinių ir atliekų vežimo taisyklių, visų pirma nustatytų Direktyvoje 2008/68/EB ir Reglamente (EB) Nr. 1013/2006, laikymosi procedūros.

10.

Greitai gendančių maisto produktų gabenimo taisyklių, visų pirma nustatytų Susitarime dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP), laikymosi procedūrų įgyvendinimas.

11.

Gyvų gyvūnų vežimo taisyklių laikymosi procedūrų įgyvendinimas.

KROVINIŲ VEŽIMO VIDAUS MARŠRUTAIS EGZAMINO DALIS

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

1.

Reikalavimai, reglamentuojantys krovinių vežimą vidaus kelių transportu.

2.

Reikalavimai, reglamentuojantys krovinius vežančių transporto priemonių svorį ir matmenis.

3.

Reikalavimai, reglamentuojantys krovinių pakrovimo, iškrovimo ir sandėliavimo tvarką.

4.

Reikalavimai, reglamentuojantys gyvūnų vežimą.

Informacija atnaujinta 2015-03-27 15:04:20

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20