BDAR
Close

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Profesionalių vairuotojų mokymas

   
Koks Europos Sąjungos teisės aktas reglamentuoja, kad keleivius ir (arba) krovinius vežantys vairuotojai privalo nustatyta tvarka įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją ir periodiškai šią  kvalifikaciją tobulinti?

Vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimą bei periodišką šios kvalifikacijos tobulinimą nustato 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos tobulinimo, iš dalies keičianti Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei naikinanti direktyvą 76/914/EEB (OL L 226, 2003 9 10, p. 4). Direktyvos nuostatos taikomos vairuotojams (įskaitant vairuotojus, ne Europos Sąjungos piliečius, kuriuos įdarbina Lietuvos Respublikos vežėjai), vežantiems keleivius  arba krovinius atitinkamai C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų automobiliais ir jų junginiais su priekabomis (toliau – transporto priemonės).

Ar visi vairuotojai privalo įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją ir periodiškai šią kvalifikaciją tobulinti?

Pradinės profesinės kvalifikacijos vairuotojai neprivalo įgyti, jei keleivius ar krovinius veža nekomerciniais tikslais, jei transporto priemones vairuoja asmeniniais tikslais, jei transporto priemones naudoja asmenims mokyti praktinio vairavimo, gelbėjimo, viešosios tvarkos palaikymo bei kitiems specialiesiems darbams atlikti. Pradinės profesinės kvalifikacijos taip pat neprivalo įgyti vairuotojai, vairuojantys transporto priemones, kurių didžiausias leistinas greitis neviršija 45 km/h. Šiems vairuotojams taip pat nebūtina profesinę kvalifikaciją periodiškai tobulinti.

Kokie reikalavimai keliami vairuotojams, kurie įgijo vairuotojų pažymėjimus atitinkamai iki 2008 m. rugsėjo 10 d. ar 2009 m. rugsėjo 10 d.?

Vairuotojai, įgiję bent vienos kategorijos (D1, D1E, D, DE, C1, C1E, C arba CE)  transporto priemonių vairavimo teisę vežti keleivius ar krovinius iki šių datų, turėjo išklausyti atitinkamą profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo mokymo kursą ir įgyti vairuotojų profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimus ne vėliau kaip iki 2013 m. rugsėjo 10 d. (D1, D1E, D, DE kategorijų transporto priemonių vairuotojai) ir iki 2014 m. rugsėjo 10 d. (C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemonių vairuotojai).

Kokios trukmės mokymo kursus turės baigti vairuotojas, siekiantis įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją ?

Tai priklausys nuo vairuotojo amžiaus, t. y. nuo kada jis įgis teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nustatytas minimalus amžius ir sąlygos, kurias įvykdžius galima įgyti teisę vairuoti keleivines ar krovinines transporto priemones.

Vairuotojo amžius ir vairuotojo mokymosi trukmė, siekiant vairuoti konkrečios kategorijos transporto priemones keleiviams vežti, yra tokie:

Transporto priemonių kategorija

Vairuotojo amžius

18 metų ir daugiau

21 metai ir daugiau

D1, D1E

280 val. (teorija) ir 20 val. (praktinis vairavimas)

140 val. (teorija) ir 10 val. (praktinis vairavimas)

D, DE

280 val. (teorija) ir 20 val. (praktinis vairavimas)*

*Vežant keleivius reguliariaisiais reisais ne ilgesniu kaip 50 km maršrutu.

Vairuotojo amžius ir vairuotojo mokymosi trukmė, siekiant vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemones kroviniams vežti, yra tokie:

Transporto priemonių kategorija

Vairuotojo amžius

18 metų ir daugiau

21 metai ir daugiau

C1, C1E

140 val. (teorija) ir 10 val. (praktinis vairavimas)

C, CE

280 val. (teorija) ir 20 val. (praktinis vairavimas)

140 val. (teorija) ir 10 val. (praktinis vairavimas)

Pažymėtina, kad vairuotojai, turintys kvalifikacijos pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius (arba krovinius), mokymo kursų pakartotinai baigti neprivalo, jei įgyja kitos kategorijos transporto priemonės vairavimo teisę vežti keleivius (arba krovinius).

Kokios trukmės mokymo kursus turės baigti vairuotojas, siekiantis įgyti vairuotojo profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimą?

Vairuotojai privalo išklausyti 35 val. (teorija) profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą.  Mokymo kursas gali būti organizuotas dalimis, tačiau kiekvieną kartą negali trukti trumpiau kaip 7 val. Profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą vairuotojai privalo išklausyti periodiškai – kas penkerius metus.

Pažymėtina, kad vairuotojai, įgiję profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimus keleiviams (arba kroviniams) vežti, pakartotinai mokymo kursų baigti neprivalo, jei įgyja kitos kategorijos transporto priemonės vairavimo teisę vežti keleivius (arba krovinius).

Ar gali vairuotojai persikvalifikuoti (pvz., turi kvalifikacijos pažymėjimą, patvirtinantį pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius, ir pageidauja įgyti tokį pažymėjimą vežti keleivius ir atvirkščiai)?

Taip, gali. Kai vairuotojai turi kvalifikacijos pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius arba vežti keleivius, ir nori atitinkamai įgyti pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius arba vežti krovinius, jie turi baigti atitinkamos srities mokymo kursą, kurį sudaro:

Transporto priemonių kategorija, į kurią persikvalifikuojama

Vairuotojo amžius

18 metų ir daugiau

21 metai ir daugiau

D1, D1E

70 val. (teorija) ir  5 val. (praktinis vairavimas)

35 val. (teorija) ir  2,5 val. (praktinis vairavimas)

D, DE

70 val. (teorija) ir  5 val. (praktinis vairavimas)*

C1, C1E

35 val. (teorija) ir 2,5 val. (praktinis vairavimas)

C, CE

70 val. (teorija) ir  5 val. (praktinis vairavimas)

35 val. (teorija) ir  2,5 val. (praktinis vairavimas)

*Vežant keleivius reguliariaisiais reisais ne ilgesniu kaip 50 km maršrutu.

Persikvalifikavimas būtinas ir tuo atveju, kai vairuotojai iki 2008 m. rugsėjo 10 d. buvo įgiję vairavimo teisę vežti keleivius, o nuo šios datos įgijo vairavimo teisę vežti krovinius. Ši nuostata taip pat taikoma ir vairuotojams, kurie iki 2009 m. rugsėjo 10 d. buvo įgiję vairavimo teisę vežti krovinius, o nuo šios datos įgijo vairavimo teisę vežti keleivius.

Kokių dalykų vairuotojai bus mokomi mokymo kursuose?

Mokymo dalykai, turinys, tikslai ir kompetencijos, nustatytos mokymo programose, patvirtintose Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos direktoriaus įsakymu ir švietimo ir mokslo ministro įsakymu įregistruotame Studijų ir mokymo programų registre. Svarbiausios mokymo temos orientuotos į racionalų, ekonomišką, įskaitant saugos reikalavimus, vairavimo mokymą, teisės aktų, susijusių su vairuotojo darbo ir poilsio režimu, nagrinėjimą, saugų bei patogų keleivių vežimą, krovinių tvirtinimą, riziką bei prevencijos priemones siekiant išvengti nelaimių ir pan.

Kaip įgyjama pradinė profesinė kvalifikacija? Ar būtina turėti teisę vairuoti keleivines ar krovinines transporto priemones?

Prieš įgydamas pradinę profesinę kvalifikaciją, asmuo privalo turėti bent B kategorijos motorinių transporto priemonių vairavimo teisę. Teisę vairuoti pageidaujamos kategorijos (vežti keleivius arba krovinius) transporto priemones galima įgyti prieš mokantis pradinės profesinės kvalifikacijos mokymo kursuose, mokantis lygiagrečiai šiuose kursuose arba juos baigus.

Kam vairuotojai privalo pateikti pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją arba periodinį kvalifikacijos tobulinimą?

Pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją arba periodinį kvalifikacijos tobulinimą, vairuotojai turi pateikti valstybės įmonei „Regitra“, kuri pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustatytą tvarką, išduodama ar keisdama vairuotojų pažymėjimus (įskaitant ir ne Europos Sąjungos valstybių piliečius, vairuotojo pažymėjimus įgijusius Lietuvos Respublikoje), prie tų kategorijų transporto priemonių, kurias vairuotojas turi teisę vairuoti ir gavo pažymėjimą, kuris patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją arba periodinį kvalifikacijos tobulinimą, įrašys Europos  Bendrijos  kodą (95) ir datą, iki kurios profesinė kvalifikacija galioja. Toks įrašas daromas ir vairuotojo liudijime, kuris išduodamas Lietuvos vežėjų įdarbintiems ne Europos Sąjungos valstybių piliečiams pagal Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 2B-292 „Dėl Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus.

 

    

Kas organizuoja vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos ir šios kvalifikacijos periodinio tobulinimo mokymo kursus ir išduoda atitinkamus pažymėjimus?

Organizuoti vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos ir šios kvalifikacijos periodinio tobulinimo mokymo kursus ir išduoti pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją arba kvalifikacijos periodinį tobulinimą, turi teisę mokymo įstaigos, Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 822 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka gavusios licenciją iš Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerijos.

Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys profesionalių vairuotojų mokymą

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 3-79 „Dėl C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Aprašu nustatytos vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos suteikimo bei periodinio profesinio mokymo bendrosios sąlygos ir periodiškumas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-28