1. Vytautas Volskis
  • Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu mokymo instruktorius (galioja iki 2021-05-08).
  • Suteikta teisė vykdyti pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu mokymus pagal šias Pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu mokymo tvarkos aprašo 1 priede nurodytas kategorijas:
1 – siuntėjai ir siuntėjų vardu veikiantys asmenys;
2 – pakuotojai;
3 – krovinių ekspeditorių darbuotojai, tvarkantys pavojinguosius krovinius;
4 – krovinių ekspeditorių darbuotojai, tvarkantys krovinius ir paštą, kurie nepriskiriami pavojingiesiems kroviniams;
5 – krovinių ekspeditoriaus darbuotojai, atsakingi už krovinių ir pašto antžemines paslaugas ir jų saugojimą bei krovimą;
6 – vežėjų ir antžeminių paslaugų teikėjų darbuotojai, priimantys pavojinguosius krovinius;
7 – vežėjų ir antžeminių paslaugų teikėjų darbuotojai, priimantys krovinius ir paštą, kurie nepriskiriami pavojingiesiems kroviniams;
8 – vežėjų ir antžeminių paslaugų teikėjų darbuotojai, atsakingi už krovinių, pašto, bagažo antžemines paslaugas ir jų saugojimą bei krovimą;
9 – keleivius aptarnaujantys darbuotojai;
10 – skrydžio įgulos nariai, orlaivio krovos planuotojai ir ją prižiūrintys (kontroliuojantys) darbuotojai, skrydžių dispečeriai;
11 – orlaivio įgulos nariai (išskyrus skrydžio įgulos narius);
12 – aviacijos saugumo darbuotojai, atliekantys keleivių ir jų bagažo, krovinių, pašto, atsargų patikrinimą, t. y. aviacijos saugumo darbuotojai, tikrinantys keleivius, jų rankinį bagažą, nešamus daiktus ir bagažo skyriuje vežamą bagažą, krovinius, paštą, atsargas, jiems tiesiogiai vadovaujantys asmenys (viduriniosios grandies vadovai) bei kiti aviacijos saugumo kontrolę vykdantys asmenys;
13 – orlaivių naudotojų, ir antžeminių paslaugų teikėjų darbuotojai, priimantys krovinius ir paštą, kurie nepriskiriami pavojingiesiems kroviniams;
14 – orlaivių naudotojų ir antžeminių paslaugų teikėjų darbuotojai, atsakingi už krovinių ir pašto, kurie nepriskiriami pavojingiesiems kroviniams, bei bagažo antžemines paslaugas, saugojimą ir krovimą;
15 – keleivius aptarnaujantys darbuotojai;
16 – skrydžio įgulos nariai (tarp jų ir vykdantys Reglamento ORO.GEN.110 (k) punkte nurodytus skrydžius), orlaivio krovos planuotojai ir ją prižiūrintys (kontroliuojantys) darbuotojai, skrydžių dispečeriai;
17 – orlaivio įgulos nariai (išskyrus skrydžio įgulos narius);
A – pašto paslaugos teikėjo darbuotojai, priimantys pašto siuntas su pavojingaisiais kroviniais;
B – pašto paslaugos teikėjo darbuotojai, tvarkantys pašto siuntas, kuriose nėra pavojingųjų krovinių;
C – pašto paslaugos teikėjo darbuotojai, atsakingi už pašto siuntų paslaugas, saugojimą ir krovimą.
 
 
2. Gabrielė Skairytė
  • Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu mokymo instruktorius (galioja iki 2021-05-08).
  • Suteikta teisė vykdyti pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu mokymus pagal šias Pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu mokymo tvarkos aprašo 1 priede nurodytas kategorijas:
1 – siuntėjai ir siuntėjų vardu veikiantys asmenys;
2 – pakuotojai;
3 – krovinių ekspeditorių darbuotojai, tvarkantys pavojinguosius krovinius;
4 – krovinių ekspeditorių darbuotojai, tvarkantys krovinius ir paštą, kurie nepriskiriami pavojingiesiems kroviniams;
5 – krovinių ekspeditoriaus darbuotojai, atsakingi už krovinių ir pašto antžemines paslaugas ir jų saugojimą bei krovimą;
6 – vežėjų ir antžeminių paslaugų teikėjų darbuotojai, priimantys pavojinguosius krovinius;
7 – vežėjų ir antžeminių paslaugų teikėjų darbuotojai, priimantys krovinius ir paštą, kurie nepriskiriami pavojingiesiems kroviniams;
8 – vežėjų ir antžeminių paslaugų teikėjų darbuotojai, atsakingi už krovinių, pašto, bagažo antžemines paslaugas ir jų saugojimą bei krovimą;
9 – keleivius aptarnaujantys darbuotojai;
10 – skrydžio įgulos nariai, orlaivio krovos planuotojai ir ją prižiūrintys (kontroliuojantys) darbuotojai, skrydžių dispečeriai;
11 – orlaivio įgulos nariai (išskyrus skrydžio įgulos narius);
12 – aviacijos saugumo darbuotojai, atliekantys keleivių ir jų bagažo, krovinių, pašto, atsargų patikrinimą, t. y. aviacijos saugumo darbuotojai, tikrinantys keleivius, jų rankinį bagažą, nešamus daiktus ir bagažo skyriuje vežamą bagažą, krovinius, paštą, atsargas, jiems tiesiogiai vadovaujantys asmenys (viduriniosios grandies vadovai) bei kiti aviacijos saugumo kontrolę vykdantys asmenys;
13 – orlaivių naudotojų, ir antžeminių paslaugų teikėjų darbuotojai, priimantys krovinius ir paštą, kurie nepriskiriami pavojingiesiems kroviniams;
14 – orlaivių naudotojų ir antžeminių paslaugų teikėjų darbuotojai, atsakingi už krovinių ir pašto, kurie nepriskiriami pavojingiesiems kroviniams, bei bagažo antžemines paslaugas, saugojimą ir krovimą;
15 – keleivius aptarnaujantys darbuotojai;
16 – skrydžio įgulos nariai (tarp jų ir vykdantys Reglamento ORO.GEN.110 (k) punkte nurodytus skrydžius), orlaivio krovos planuotojai ir ją prižiūrintys (kontroliuojantys) darbuotojai, skrydžių dispečeriai;
17 – orlaivio įgulos nariai (išskyrus skrydžio įgulos narius);
A – pašto paslaugos teikėjo darbuotojai, priimantys pašto siuntas su pavojingaisiais kroviniais;
B – pašto paslaugos teikėjo darbuotojai, tvarkantys pašto siuntas, kuriose nėra pavojingųjų krovinių;
C – pašto paslaugos teikėjo darbuotojai, atsakingi už pašto siuntų paslaugas, saugojimą ir krovimą.
 
3. Vitalijus Radionovas
  • Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu mokymo instruktoriaus (galioja iki 2021-06-20)
  • Suteikta teisė vykdyti pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu mokymus pagal Pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu mokymo tvarkos aprašo 1 priede nurodytas kategorijas:
A – pašto paslaugos teikėjo darbuotojai, priimantys pašto siuntas su pavojingaisiais kroviniais;
C – pašto paslaugos teikėjo darbuotojai, atsakingi už pašto siuntų paslaugas, saugojimą ir krovimą.
 
 
4. Ričardas Martinaitis
  • Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu mokymo instruktoriaus pažymėjimas Nr. LT/PK23 (galioja nuo 2018-05-04 iki 2020-05-03)
  • Suteikta teisė vykdyti pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu mokymus pagal šias Pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu mokymo tvarkos aprašo 1 priede nurodytas kategorijas:
8 – vežėjų ir antžeminių paslaugų teikėjų darbuotojai, atsakingi už krovinių, pašto, bagažo antžemines paslaugas ir jų saugojimą bei krovimą;
9 – keleivius aptarnaujantys darbuotojai;
10 – skrydžio įgulos nariai, orlaivio krovos planuotojai ir ją prižiūrintys (kontroliuojantys) darbuotojai, skrydžių dispečeriai;
11 – orlaivio įgulos nariai (išskyrus skrydžio įgulos narius);
12 – aviacijos saugumo darbuotojai, atliekantys keleivių ir jų bagažo, krovinių, pašto, atsargų patikrinimą, t.y. aviacijos saugumo darbuotojai, tikrinantys keleivius, jų rankinį bagažą, nešamus daiktus ir bagažo skyriuje vežamą bagažą, krovinius, paštą, atsargas, jiems tiesiogiai vadovaujantys asmenys (viduriniosios grandies vadovai) bei kiti aviacijos saugumo kontrolę vykdantys asmenys;
13 – orlaivių naudotojų, ir antžeminių paslaugų teikėjų darbuotojai, priimantys krovinius ir paštą, kurie nepriskiriami pavojingiesiems kroviniams;
14 – vežėjų ir antžeminių paslaugų teikėjų darbuotojai, atsakingi už krovinių ir pašto, kurie nepriskiriami pavojingiesiems kroviniams, bei bagažo antžemines paslaugas, saugojimą ir krovimą;
15 – keleivius aptarnaujantys darbuotojai;
16 – skrydžio įgulos nariai, orlaivio krovos planuotojai ir ją prižiūrintys (kontroliuojantys) darbuotojai, skrydžių dispečeriai;
17 – orlaivio įgulos nariai (išskyrus skrydžio įgulos narius);
A – pašto paslaugos teikėjo darbuotojai, priimantys pašto siuntas su pavojingaisiais kroviniais;
B – pašto paslaugos teikėjo darbuotojai, tvarkantys pašto siuntas, kuriose nėra pavojingųjų krovinių;
C – pašto paslaugos teikėjo darbuotojai, atsakingi už pašto siuntų paslaugas, saugojimą ir krovimą.

El. paštas: r.martinaitis@ltou.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-15