Krovininių transporto priemonių kontrolė


Vairavimo ir poilsio režimo kontrolė
Techninės būklės kontrolė
Kelių naudotojo mokestis (vinjetė)
Didžiagabaričius ir (ar) sunkiasvorius krovinius vežančių transporto priemonių kontrolė 
Greitai gendančius krovinius vežančių transporto priemonių kontrolė 
Pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių kontrolė 
Pažeidimo įforminimas

Kas tikrinama kontrolės kelyje metu?

        Kontrolės metu vairuotojas privalo turėti ir tikrinančio pareigūno reikalavimu pateikti:

 1. vairuotojo pažymėjimą*;
 2. transporto priemonės (jų junginio) registravimo, privalomosios techninės apžiūros dokumentus*;
 3. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą)*;
 4. Bendrijos licencijos kopiją, jei vežama už atlygį;
 5. krovinio vežimo dokumentus (važtaraštį);
 6. specialiuosius leidimus, sertifikatus ir kitus dokumentus, jei transporto priemonė veža pavojinguosius ar greitai gendančius krovinius;
 7. patvirtinimą, kad sumokėtas kelių naudotojo mokestis (popierinę arba elektroninę vinjetę);
 8. darbo ir poilsio laiko apskaitos dokumentus;
 9. vairuotojo liudijimą, jei jis yra trečiosios šalies pilietis;
 10. transporto priemonės paskutinio techninio patikrinimo ataskaitą.

* Išskyrus Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nurodytus atvejus, kai motorinės transporto priemonės vairuotojas neprivalo su savimi turėti atitinkamų dokumentų.

        Taip pat tikrinama:

 1. ar išduotas leidimas važiuoti keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone;
 2. ar vairuotojas (-ai) įgijęs (-ę) profesinę kvalifikaciją;
 3. transporto priemonės techninė būklė.

Tikrinimo aktas

     Atlikęs patikrinimą Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūnas surašo nustatytos formos kontrolės aktą. Antrasis kontrolės akto egzempliorius yra įteikiamas vairuotojui.

Teisinis reglamentavimas

     Krovinių vežimą reglamentuojantys teisės aktai

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-10