BDAR
Close

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Tarptautinės sankcijos

Pagal 2022 balandžio 19 d. Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įstatymą (IX-2160) Susisiekimo ministerija, Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) bei Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) yra kompetentingos institucijos, užtikrinančios sklandų tarptautinių ekonominių ir kitų sankcijų įgyvendinimą susisiekimo bei ryšių srityse Lietuvos Respublikoje. 

Žemiau pateikiame pagrindines šiuo metu su susisiekimo sektoriumi susijusias sankcijas, kurių taikymas privalomas Lietuvos ūkio subjektams. Atkreipiame dėmesį, kad sąrašas nėra baigtinis  ar galutinis – Europos Sąjungos Taryba gali jį keisti, atsižvelgdama į situaciją, lėmusią sankcijų įvedimą Rusijai ir Baltarusijai. 

Ūkio subjektai, jei kyla neaiškumų dėl sankcijų  susisiekimo  srityje taikymo, pagal veiklos ir klausimo pobūdį gali kreiptis į Susisiekimo ministeriją, LTSA, RRT dėl išsamesnio paaiškinimo, parašydami užklausą elektroniniais pašto adresais: [email protected], [email protected] . 

Dėl kitų su susisiekimo bei ryšių sritimis nesusijusių sankcijų kviečiame kreiptis į įstatyme nurodytas kompetentingas institucijas. 

 • Draudžiama (Reglamento Nr. ES 2022/334 3 d straipsnio 1 dalis) suteikti leidimą tūpti, pakilti ar skristi virš Europos Sąjungos teritorijos visiems (ir privatiems): 
 • Rusijos oro vežėjams 
 • Rusijoje registruotiems orlaiviams 
 • orlaiviams, neregistruotiems Rusijoje, bet: 
  • priklausantiems, 
  • užsakytiems,  
  • ar kitaip kontroliuojamiems Rusijos fizinių* ar juridinių asmenų.  
 • Baltarusijos oro vežėjų naudojamiems orlaiviams draudžiama tūpti, pakilti ar skristi virš Europos Sąjungos teritorijos (ES 2021/907).
 • Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, tiekti, perduoti ar eksportuoti prekes ir technologijas, pritaikytas naudoti aviacijos ir kosmoso pramonėje, fiziniams ir juridiniams asmenims Rusijoje arba naudoti Rusijoje (ES 2022/328). Draudimas apima ir aviacinį kurą. (ES 2022/576

1Pagal 2022 m. kovo 9 d. Europos Komisijos išaiškinimą, orlaivis laikomas priklausančiu Rusijos fiziniams ar juridiniams asmenims, jeigu jiems priklauso daugiau nei pusė (51%) akcijų ar kitų nuosavybę patvirtinančių dokumentų.  
*Draudimas galioja ir tais atvejais, kai asmuo turi ir kitos nei Rusijos Federacijos pilietybę arba turi leidimą nuolat gyventi ES. 

 

SVARBU! Rusijos Federacijos bei Baltarusijos piliečiai (nepriklausomai nuo kitos pilietybės), kuriems netaikomos jokios asmeninės sankcijos, gali naudotis bet kurios ES oro linijų bendrovės siūlomais reguliariaisiais skrydžiais. Tik atkreiptinas dėmesys į sugriežtintą kontrolę, jei atvykstama ne per ES išorinę sieną (daugiau informacijos URM puslapyje).  

IŠIMTYS IR LEIDIMAI NETAIKYTI SANKCIJŲ  


ES 2022/334 3d straipsnio 2 dalis nurodo IŠIMTĮ netaikyti 3 d straipsnio 1 dalies avarinio tūpimo ir avarinio skridimo virš teritorijos atvejais.  
ES 2022/334 3d straipsnio 3 dalis suteikia teisę kompetentingoms institucijoms NETAIKYTI 3 d straipsnio 1 dalies SANKCIJŲ, jeigu toks tūpimas, kilimas ar skridimas virš teritorijos yra būtinas: 

 • humanitariniais2 ar  
 • kitais tikslais, neprieštaraujančiais reglamento 2022/334 tikslams3

2Humanitariniai skrydžiai - tai skrydžiai, vykdomi tik humanitariniais tikslais, pvz., pagalbos, įskaitant vaistus, medicinos reikmenis ar maistą, pristatymą. Humanitarinės pagalbos darbuotojų vežimas ir pati evakuacija, įskaitant medicininę evakuaciją ir greitosios pagalbos skrydžius. taip pat priskiriami šiai kategorijai.  Repatriacijos skrydžiai ir diplomatiniai skrydžiai tam tikromis sąlygomis taip pat gali būti laikomi priklausančiais leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo sričiai. 
3Pagal Europos Komisijos 2022 m. rugpjūčio 18 d. išaiškinimą, „kiti tikslai“ Reglamento ES 2022/334 kontekste yra atvejai, kai orlaiviu vykdoma ekonominė veikla, nurodyta šio reglamento 2a straipsnio 3 dalyje, t. y., jeigu būtų įrodyta, kad pareiškėjas orlaivį naudoja parduodamas, tiekdamas, perduodamas ar eksportuodamas prekes, kurioms netaikomos sankcijos, kaip nustatyta šio reglamento 2a straipsnio 3 dalyje (humanitarinė įranga, medicinos įranga ir t. t.). Kiti nei šis tikslas tikslai yra laikomi prieštaraujantys reglamento tikslams uždrausti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir technologijas bet kuriam Rusijos subjektui arba naudoti Rusijoje ir uždrausti Rusijos oro vežėjų naudojamiems orlaiviams arba Rusijoje registruotiems orlaiviams, arba bet kokiems Rusijoje neregistruotiems orlaiviams, kurie nuosavybės teise priklauso Rusijos fiziniams ar juridiniams asmenims, yra jų nuomojami arba kitaip kontroliuojami, tūpti Sąjungos teritorijoje, kilti iš jos arba skristi virš jos.
 

Sprendimus dėl išimčių arba leidimų netaikyti šių sankcijų priima Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA). Pareiškėjai turi kreiptis į LTSA su prašymu ir pridėti reikalingus dokumentus. Detalesnė informacija – LTSA tvarkos apraše.  

SVARBU – išimtys ir leidimai suteikiami tik konkrečiam atvejui ir tik Lietuvos teritorijoje, todėl jei, pvz., norima skristi iš Lietuvos į Latviją, bus reikalinga ne tik Lietuvos išimtis / leidimas, bet ir Latvijos. 

Dažniausiai užduodami klausimai (periodiškai atnaujinami) apie sankcijas aviacijoje skelbiami Europos Komisijos oficialiame puslapyje.

 

 • Draudžiama į Europos Sąjungos šalių narių jūrų uostus įsileisti laivus, kurie yra registruoti su Rusijos vėliava. Draudimas galios ir visiems laivams, kurie pakeitė savo Rusijos vėliavos registraciją į kitos valstybės po 2022 02 24. (ES 2022/576
 • Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti ES ar ne ES kilmės jūrų navigacijos prekes ir technologijas, išvardytas pridedamo reglamento Priede XVI, fiziniams ar juridiniams asmenims naudoti Rusijoje arba įmontuoti į laivą, plaukiojančiame su Rusijos vėliava. (ES 2022/394

Išimtis ir leidimus netaikyti sankcijų suteikia Susisiekimo ministerija. 

 • Draudžiama kelių transporto įmonėms, įsteigtoms Rusijoje, transportuoti prekes keliais Europos Sąjungos teritorijoje, įskaitant ir tranzitą. Draudimas negalioja pašto paslaugoms ir prekių tranzitui į Kaliningrado sritį, jeigu tos prekės nėra sankcionuotos. (ES 2022/576

 • Draudžiama kelių transporto įmonėms, įsteigtoms Baltarusijoje, transportuoti prekes keliais Europos Sąjungos teritorijoje, įskaitant ir tranzitą. Draudimas negalioja pašto paslaugoms. (ES 2022/577

IŠIMTYS IR LEIDIMAI NETAIKYTI SANKCIJŲ (informacija paimta iš www.urm.lt)  


Pagal š. m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentą 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, bei Tarybos reglamentą 2022/577, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, kompetentinga institucija Lietuvoje – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.  

URM, kaip Lietuvos kompetentinga institucija, teikia tokią informaciją dėl Reglamento 2022/576 3 l(el) 4 dalies ir Reglamento 2022/577 1zc 4 dalies: 

Bendra nuostata dėl leidimo suteikimo Rusijoje ar Baltarusijoje įsisteigusioms kelių transporto įmonėms priklausančioms vežimo priemonėms transportuoti prekes – leidimai galimi tik išimtiniais atvejais, kai įrodoma tokio tam tikrų prekių transportavimo (keliais) (Rusijoje ir Baltarusijoje įsisteigusioms kelių transporto įmonėms priklausančių vežimo priemonių ) būtinybė. Į „būtinybės“ sąvoką nepatenka vežimo ar sandorio vykdymo išlaidų išaugimas, iki sankcijų sudarytos sutartys ir pan. Būtinybė – nėra kitų techninių alternatyvų  (pvz., Europoje nėra reikalingo transporto priemonės tipo).  
 
Dėl išimtinių leidimų galima kreiptis [email protected]. Kiekvienas prašymas nagrinėjamas atskirai, pagal poreikį konsultuojantis su kitomis institucijomis. Reglamentas suteikia kompetentingai institucijai teisę, bet ne pareigą suteikti išimtis, būtent esant būtinybei. Leidimai išduodami tik išimtiniais atvejais, pateikus aiškius įrodymus apie techninių alternatyvų nebuvimą. Visa įrodinėjimo našta tenka pareiškėjui.             

Lietuvoje galioja tik Lietuvos kompetentingos institucijos išduotos išimtys / leidimai. 

KALININGRADO TRANZITAS 


Bendra taisyklė - geležinkelių tranzitas tarp Kaliningrado srities ir kitų Rusijos Federacijos dalių nėra sustabdytas ar užblokuotas, išskyrus sankcionuotas prekes. Pažymėtina, kad pagal 2022 m. liepos 13 d. Europos Komisijos išaiškinimą, leidžiamas sankcionuotų prekių tranzitas geležinkeliais, kurios yra skirtos užtikrinti būtinuosius poreikius (šių prekių poreikis skaičiuojamas pagal paskutinių 3 metų tranzito apimčių vidurkį). Atkreiptinas dėmesys, kad ir toliau draudžiama gabenti karinės ar dvigubos paskirties prekes ir technologijas.

Pažymėtina, kad ši išimtis negalioja tranzitu Rusijos vežėjams, į / iš Kaliningradą (-o) gabenantiems sankcionuotas prekes kelių transportu. 

Plačiau Europos Komisijos išaiškinime

Daugiau informacijos apie tarptautines sankcijas: 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-13