Techninė priežiūra

Atitikties įvertinimas

Sertifikavimas

Eksploatavimo priežiūra

Techninės tarnybos

Tachografų dirbtuvės

Įmonės standartų derinimas

Istorinės motorinės transporto priemonės

Serijos pabaiga

Atšaukiamos transporto priemonės
 

     Techniškai netvarkingos transporto priemonės kelia didžiulį pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, todėl turėtų būti prižiūrimos ir stebimos nuo eksploatacijos pradžios iki jų utilizavimo. Techninė priežiūra apima tipo atitikties įvertinimą – privalomąją techninę apžiūrą – utilizaciją.

     Atitikties įvertinimas – tai transporto priemonės atitiktis Europos Bendrijoje galiojantiems techniniams reikalavimams. Šioje srityje Lietuvoje nuo 2002 m. pradėjo veikti transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių atitikties įvertinimo sistema, kurią atlikti  Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 44 „Dėl transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo“ (Žin., 2001, Nr. 7-194; 2004, Nr. 143-5231) įgaliojo Lietuvos transporto saugos administraciją.

     Privalomoji techninė apžiūra  – Lietuvos Respublikoje įregistruotos transporto priemonės privalomas periodinis techninės būklės patikrinimas, kurio metu transporto priemonė identifikuojama ir įvertinama jos techninė būklė. Lietuvoje veikia kelių transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros sistema, kuri nuolat tobulinama atsižvelgiant į naujausius Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus. Šalyje suformuotas techninių apžiūrų centrų ir stočių tinklas, kuris transporto priemonių savininkams sudaro galimybę privalomąją techninę apžiūrą atlikti vykstant ne toliau nei 30 km. Šiuo metu privalomąją techninę apžiūrą turi teisę atlikti 10 centrų, kurie yra įsteigę apie 80 stočių. Techninės apžiūros centruose dirba apie 300 kelių transporto priemonių ekspertų ir techninės apžiūros kontrolierių.

     Transporto priemonės utilizavimas – tai netinkamos eksploatuoti transporto priemonės perdirbimas arba sunaikinimas.

     Techniniai reikalavimai naudojamoms kelių transporto priemonėms ir atitikties įvertinimo reikalavimai yra nustatomi vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-10