BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų rinkos priežiūra

Kas yra rinkos priežiūra ir kaip ji vykdoma?


Motorinių transporto priemonių, jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų (toliau – gaminiai) rinkos priežiūra – rinkos priežiūros institucijų vykdoma veikla ir taikomos priemonės, siekiant užtikrinti, kad rinkai tiekiami gaminiai atitiktų atitinkamuose Europos Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir nekeltų pavojaus žmonių sveikatai, saugai, aplinkai arba kitam visuomenės interesų apsaugos aspektui. Automobilių sektoriaus rinkos priežiūra siekiama sustiprinti esamą Europos Sąjungos (ES) tipo patvirtinimo sistemą ir užtikrinti, kad gaminiai, keliantys grėsmę vartotojų sveikatai ar saugumui arba kitaip neatitinkantys teisės aktuose nustatytų reikalavimų, būtų pašalinti iš rinkos, uždrausti ar būtų apribotas jų tiekimas rinkai.

Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija), įgyvendindama institucijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 469 paskirtos vykdyti gaminių rinkos priežiūros funkcijas, atlieka reguliarias patikras, kad patikrintų, ar ekonominės veiklos vykdytojų (gamintojų, gamintojo atstovų, importuotojų arba platintojų) tiekiami ir (ar) pateikiami rinkai gaminiai atitinka 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/58 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715 /2007 ir (EB) 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46 (toliau – Reglamentas 2018/858), reikalavimus. Tokios patikros atliekamos tikrinant gaminių dokumentus ir atliekant laboratorinius bandymus ar bandymus realiomis sąlygomis vadovaujantis Transporto priemonių, jų sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų ir ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių rinkos priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 2BE-282 „Dėl Transporto priemonių, jų sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų ir ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių rinkos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo, nustatyta tvarka.

Vykdydama gaminių rinkos priežiūrą, Administracija turi teisę:

  1. Patekti į ekonominės veiklos vykdytojų patalpas jų teritorijoje ir imti būtinus gaminių ėminius atitikties bandymų tikslais.
  2. Reikalauti, kad ekonominės veiklos vykdytojai pateiktų tokius dokumentus (atitikties liudijimas, ES tipo patvirtinimo liudijimas ir jo priedai, bandymų protokolai ir kt.), informaciją ir kitas technines specifikacijas, be kita ko, suteiktų prieigą prie programinės įrangos ir algoritmų, kurie yra reikalingi siekiant vykdyti rinkos priežiūros veiklą.
  3. Imtis priemonių, kad Lietuvos Respublikos vartotojams būtų laiku pranešta apie rinkos priežiūros institucijų arba Europos Komisijos nustatytus gaminių keliamus pavojus, pasižyminčius traumų ar bet kokios kitos žalos rizika.
  4. Reglamento 2018/858 neatitinkančius gaminius pašalinti iš rinkos.

Ekonominės veiklos vykdytojų, kurių atžvilgiu Administracija atlieka gaminių rinkos priežiūrą, pareigos apibrėžtos Reglamento 2018/858 13, 15, 16 ir 18 straipsniuose.

Administracija, vykdydama rinkos priežiūros institucijos funkcijas, taip pat bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos muitine pagal 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008, nustatančio su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 339/93, III skyrių ir tikrina į šalies rinką patenkančių gaminių atitiktį Reglamento 2018/858 II priedo I dalyje apibrėžtiems norminiams aktams.

Ekonominės veiklos vykdytojų, tiekiančių ir (ar) pateikiančių rinkai motorines transporto priemones ir (ar) jų priekabas 2021 m. patikrinimų planas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-27