Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Lietuvos vėliavos jūrų laivų kontrolė

 • Laivų, plaukiojančių su Lietuvos valstybės vėliava, kontrolės tikslas – kontroliuoti, ar laivai, plaukiojantys su Lietuvos valstybės vėliava laikosi saugią laivybą ir taršos iš laivų prevenciją reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, tarptautinių saugios laivybos reikalavimų, taip pat laivo įgulos gyvenimo ir darbo sąlygų laivuose standartų. Lietuva, ratifikavusi arba prisijungusi prie daugelio tarptautinių jūrinių konvencijų, taip pat būdama įvairių kitų tarptautinių sutarčių dalyvė, prisiėmė atsakomybę įgyvendinti ir vykdyti šių tarptautinių konvencijų ar sutarčių nuostatas bei kontroliuoti, kaip tų reikalavimų yra laikomasi. Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau - Administracija) dalyvauja nustatant saugią laivybą reglamentuojančius techninius ir organizacinius reikalavimus laivybos srityje bei kontroliuoja, kaip tie reikalavimai yra vykdomi. Administracijos vykdomą veiklą jūrų laivybos kontrolės ir priežiūros srityje reglamentuoja Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymas.
 • Jūrų laivai registruojami Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo, Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo, Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro nuostatų, Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  Laivus registruoja ir laivų dokumentus išduoda Administracijos Laivybos paslaugų skyrius.
 • Laivo valdytojas turi būti Lietuvos Respublikos pilietis arba Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo.
 • Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisyklės nustato jūrų laivų ir nebaigtų statyti jūrų laivų registravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, laivų pavadinimų suteikimo bei laivo dokumentų išdavimo sąlygas bei tvarką.
 • Jūrų laivas privalo turėti laivo klasės liudijimą.
 • Tinkamu plaukioti nustatytame rajone yra pripažįstamas laivas, kuris yra suprojektuotas, pastatytas, įrengtas ir eksploatuojamas laikantis teisės aktų nustatytų techninių, navigacinių, ekologinių, įgulos komplektavimo, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų, o laivo valdytojas turi tai patvirtinančius galiojančius dokumentus, išduotus Administracijos ar įgaliotos laivų klasifikavimo bendrovės, turinčios teisę vykdyti laivų, plaukiojančių su Lietuvos valstybės vėliava, techninę priežiūrą ir apžiūras, reglamentuojamas tarptautinėse sutartyse.
 • Už tinkamos jūrų laivo techninės būklės palaikymą atsakingas laivo valdytojas.
 • Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotame laive turi būti nustatyti tarptautiniai ir Lietuvos Respublikos dokumentai, reglamentuojantys saugios laivybos reikalavimus.
 • Laivų, kuriems yra taikomos Tarptautinio saugaus valdymo (toliau – ISM) kodekso nuostatos, taip pat laivybos kompanijų saugios laivybos valdymo sistemų vertinimą ir atitinkamų liudijimų išdavimą vykdo Administracija arba, atskirais atvejais, Administracijos įgaliotos laivų klasifikavimo bendrovės.  ISM kodekso reikalavimų vykdymą reglamentuoja Susisiekimo ministro įsakymas, 2006 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 336/2006 dėl Tarptautinio saugaus valdymo kodekso įgyvendinimo Bendrijoje, TJO rezoliucijos A.741(18), A.913(22).
 • Laivų, kuriems taikomos Tarptautinio laivų ir uosto įrenginių (terminalų) apsaugos (toliau - ISPS) kodekso nuostatai, apsaugos planus tvirtina Administracija. Laivų vertinimą bei atitinkamų liudijimų išdavimą vykdo Administracija arba, atskirais atvejais, Administracijos įgaliotos laivų klasifikavimo bendrovės.  ISPS kodekso reikalavimų vykdymą laivuose reglamentuoja Vyriausybės nutarimas, Susisiekimo ministro įsakymai, Administracijos direktoriaus įsakymas, 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)  Nr. 725/2004  dėl laivų ir uostų įrenginių apsaugos stiprinimo, TJO rezoliucijos.
 • Laivai, plaukiojantys su Lietuvos valstybės vėliava, taip pat turi atitikti ES direktyvos dėl jūrų laivų įrenginių reikalavimus. Laivo įrenginiai, atitinkantys tam tikras tarptautinių dokumentų nuostatas ir pagaminti laikantis atitikties vertinimo tvarkos žymimi „šturvalo" ženklu. Šturvalo ženklas
 • Laivai, plaukiojantys su Lietuvos valstybės vėliava, turi atitikti 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2009  dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų reikalavimus.
 • Jūrų laivų periodinius patikrinimus bei apžiūras vykdo Administracijos Laivybos priežiūros skyriaus specialistai.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-28