BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Vidaus vandenų laivų registravimas

Vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių, plūduriuojančių priemonių, statomų vidaus vandenų transporto priemonių registravimo Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro nuostatai, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklės bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.  Laivus registruoja ir laivų dokumentus išduoda Lietuvos transporto saugos administracijos jūrų departamento Laivybos paslaugų skyrius.

Rinkliavų už paslaugas, susijusias su vidaus vandenų laivų registravimu Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre, sąrašas pateikiamas čia.

Administracinių paslaugų, susijusių su vidaus vandenų laivų registravimu (išregistravimu) Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre, sutrumpintų pavadinimų sąrašas ir detalūs aprašymai pateikiami žemiau.

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 PAS936

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 8.

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ar plūduriuojančios priemonės įregistravimas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre ir įregistravimo dokumentų išdavimas.

Vidaus vandenų transporto priemonės registracijos liudijimo dublikato išdavimas.

Duomenų keitimas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre pasikeitus vidaus vandenų transporto priemonės savininkui, pavadinimui, tipui ar paskirčiai, techniniams duomenims po rekonstrukcijos, remonto ar statybos.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dokumentai pateikiami:

4.1. Asmeniškai (Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyrius, 205 kab., J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 698 71 605, [email protected]) arba A. Juozapavičiaus pr. 57, 45262 Kaunas, 101 kab., Gintara Miglinienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 618 10 152 [email protected]

4.2. Paštu – 6 punkte nurodyti dokumentai siunčiami registruotu laišku Laivybos paslaugų skyriaus padaliniams Kaune (A. Juozapavičiaus pr. 57, 45262 Kaunas) arba Klaipėdoje (J. Janonio g. 24, LT-92251).

4.3. Elektroninėmis priemonėmis (tiesiogiai kreipiantis į Lietuvos transporto saugos administraciją ar Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

5.1. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas.

5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1435 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro“.

5.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 3-13 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“.

5.4. Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-270 „Dėl liudijimų formų, išduodamų Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre registruotoms vidaus vandenų transporto priemonėms ir pakabinamiesiems varikliams, patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

6.1. Nustatytos formos vidaus vandenų transporto priemonės savininko (valdytojo) prašymas įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę.

6.2. Dokumentai, patvirtinantys vidaus vandenų transporto priemonės įsigijimą nuosavybėn ar kitą teisėtą vidaus vandenų transporto priemonės valdymo ir (ar) naudojimo faktą.

6.3. Dokumento, patvirtinančio vidaus vandenų transporto priemonės išregistravimą iš ankstesnio laivų registro, originalas (jeigu vidaus vandenų transporto priemonė anksčiau buvo registruota).

6.4. Jeigu vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas) – fizinis asmuo, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinančio dokumento originalas ir kopija.

6.5. Vidaus vandenų transporto priemonės klasę patvirtinančio dokumento (jei toks yra) kopija.

6.6. Vidaus vandenų transporto priemonės pirminės techninės apžiūros aktas, Administracijos ar klasifikacinės bendrovės patvirtintas vidaus vandenų transporto priemonės statybos projektas (jei vidaus vandenų transporto priemonė savos gamybos).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie Lietuvos Respublikos piliečius iš Valstybės įmonės Registrų centro, Gyventojų registro, Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

7.2. Informacija apie Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius asmenis iš Valstybės įmonės Registrų centro, Juridinių asmenų registro, Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

7.3. Informacija apie laivo areštus ir įkeitimus iš Valstybės įmonės Registrų centro, Hipotekos registro ir Turto arešto aktų registro, Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

7.4. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

7.5. Sutikimas dėl žvejybos laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre iš Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius, www.zuv.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.1. Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, tel. 8 698 71 605, [email protected].

8.2. Gintara Miglinienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, A. Juozapavičiaus pr. 57, 45262 Kaunas, tel. 8 618 10 152, [email protected].

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Raminta Šajaukienė, Laivybos paslaugų skyriaus vedėja, tel. 8 698 25 475, [email protected].

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 5 darbo dienas.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

11.1. Trylika eurų (13,00 Eur);

rinkliavos kodas – 4.244.1 – už vidaus vandenų transporto priemonės įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre ir registracijos liudijimo išdavimą.

11.2. Septyni eurai dvidešimt centų (7,20 Eur);

rinkliavos kodas – 4.244.2 – už vidaus vandenų transporto priemonės registracijos liudijimo dublikato išdavimą.

11.3. Aštuoni eurai šešiasdešimt centų (8,60 Eur);

rinkliavos kodas – 4.248. – už duomenų keitimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre pasikeitus vidaus vandenų transporto priemonės savininkui, pavadinimui, tipui ar paskirčiai, techniniams duomenims po rekonstrukcijos, remonto ar statybos. 

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas – 5746.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos prašymas įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis – suteikiama galimybė vartotojui gauti prašymo formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti administracinės paslaugos gavimo procedūrą.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Įstaigoje lieka prašymo originalas, įsigijimo dokumentų originalai arba tinkamai patvirtintos kopijos, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Duomenų keitimo atveju įstaigoje lieka anksčiau išduotų dokumentų originalai.

15.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema.

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 PAS931

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 6.

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Laivo žurnalo registravimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ir plūduriuojančios priemonės žurnalų (dienynų) registravimas ir Vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ir plūduriuojančios priemonės žurnalų (dienynų) registravimo liudijimų išdavimas.

Žurnalas gali būti pateiktas asmeniškai 8 punkte nurodytiems asmenims.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

5.1. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas.

5.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 3-245 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių techninės priežiūros atlikimo taisyklių patvirtinimo“.

5.3. Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-323 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių žurnalų formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

6.1. laivo žurnalas.

6.2. Jei registruojamas antras (ir vėlesnis) laivo žurnalas, pateikiamas prieš tai registruotas laivo žurnalas (dienynas) ir Vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ir plūduriuojančios priemonės žurnalų (dienynų) registravimo liudijimas (jei toks anksčiau buvo išduotas).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

7.2. Informacija apie vidaus vandenų laivą iš Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyriaus, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, www.ltsa.lrv.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.1. Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, tel. 8 698 71 605, [email protected].

8.2. Gintara Miglinienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, A. Juozapavičiaus pr. 57, 45262 Kaunas, tel. 8 618 10 152, [email protected].

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Raminta Šajaukienė, Laivybos paslaugų skyriaus vedėja, tel. 8 698 25 475, [email protected].

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Neapibrėžta.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vienas euras (1,00 Eur);

rinkliavos kodas – 4.235 – už laivo žurnalo įregistravimą.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas – 5746.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

-

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

15.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema.

 

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 PAS939

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 7.

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vidaus vandenų laivo išregistravimas iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro ir išregistravimo dokumento išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ar plūduriuojančios priemonės išregistravimas iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro.

Dokumentai pateikiami:

4.1. Asmeniškai (Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyrius, 205 kab., J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, 8698 71 605, [email protected]) arba A. Juozapavičiaus pr. 57, 45262 Kaunas, 101 kab., Gintara Miglinienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 618 10 152 [email protected]

4.2. Paštu – 6 punkte nurodyti dokumentai siunčiami registruotu laišku Laivybos paslaugų skyriaus padaliniams Kaune (A. Juozapavičiaus pr. 57, 45262 Kaunas) arba Klaipėdoje (J. Janonio g. 24, LT-92251).

4.3. Elektroninėmis priemonėmis (tiesiogiai kreipiantis į Lietuvos transporto saugos administraciją ar Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

5.1. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas.

5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1435 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro“.

5.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 3-13 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“.

5.4. Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-270 „Dėl liudijimų formų, išduodamų Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre registruotoms vidaus vandenų transporto priemonėms ir pakabinamiesiems varikliams, patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

6.1. Prašymas išregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę, nurodant išregistravimo priežastį.

6.2. Vidaus vandenų transporto priemonės įregistravimo dokumentas (Vidaus vandenų transporto priemonės registracijos liudijimas, vidaus vandenų laivo įgulos minimalios sudėties liudijimas ir pan.).

6.3. Išregistruojant juridiniam asmeniui priklausančią vidaus vandenų transporto priemonę turi būti pateikiamas visų asmenų, turinčių teisę priimti sprendimą perleisti turtą (akcininkai, savininkai ir pan.), sprendimas.

6.4. Jei išregistruojama kelių bendraturčių vardu įregistruota vidaus vandenų transporto priemonė, tai ją išregistruoja visi bendraturčiai kartu arba įgalioja šį veiksmą atlikti vieną iš jų arba kitą asmenį. Jei vidaus vandenų transporto priemonė priklauso keliems bendraturčiams, ją išregistruojant, kai tai vykdo vienas iš bendraturčių ar kitas asmuo, turi būti pateiktas visų bendraturčių įgaliojimas. Bendraturčių įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie Lietuvos Respublikos piliečius iš Valstybės įmonės Registrų centro, Gyventojų registro, Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

7.2. Informacija apie Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius asmenis iš Valstybės įmonės Registrų centro, Juridinių asmenų registro, Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

7.3. Informacija apie laivo areštus ir įkeitimus iš Valstybės įmonės Registrų centro, Hipotekos registro ir Turto arešto aktų registro, Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

7.4. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.1. Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, tel. 8 698 71 605, [email protected].

8.2. Gintara Miglinienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, A. Juozapavičiaus pr. 57, 45262 Kaunas, tel. 8 618 10 152, [email protected].

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Raminta Šajaukienė, Laivybos paslaugų skyriaus vedėja, tel. 8 698 25 475, [email protected].

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 10 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

3,90 Eur;

rinkliavos kodas – 4.247 – už vidaus vandenų transporto priemonės (pakabinamojo variklio) išregistravimą iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro ir liudijimo išdavimą. 

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas – 5746.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis – suteikiama galimybė vartotojui gauti prašymo formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti administracinės paslaugos gavimo procedūrą.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Įstaigoje lieka prašymo originalas, anksčiau išduoto dokumento originalas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

15.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema.

 

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 PAS940

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 5.

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vidaus vandenų laivo minimalios sudėties liudijimo išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dokumentai pateikiami:

4.1. Asmeniškai (Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyrius, 205 kab., J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, 8698 71 605, [email protected]).

4.2. Paštu – 6 punkte nurodyti dokumentai siunčiami registruotu laišku Laivybos paslaugų skyriaus padaliniams Kaune (A. Juozapavičiaus pr. 57, 45262 Kaunas) arba Klaipėdoje (J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda).

4.3. Elektroninėmis priemonėmis (tiesiogiai kreipiantis į Lietuvos transporto saugos administraciją ar Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

5.1. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas.

5.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 86 „Dėl Vidaus vandenų laivų įgulų minimalios sudėties reikalavimų patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiamas laisvos formos prašymas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

7.2. Informacija apie vidaus vandenų laivą iš Lietuvos transporto saugos administracijos, Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyriaus, J.  Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, www.ltsa.lrv.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.1. Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, tel. 8 698 71 605, [email protected].

8.2. Gintara Miglinienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, A. Juozapavičiaus pr. 57, 45262 Kaunas, tel. 8 618 10 152, [email protected].

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Raminta Šajaukienė, Laivybos paslaugų skyriaus vedėja, tel. 8 698 25 475, [email protected].

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Neapibrėžta.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Penki eurai septyniasdešimt centų (5,70 Eur);

rinkliavos kodas – 4.226 – už vidaus vandenų laivo įgulos minimalios sudėties liudijimo, šio liudijimo dublikato išdavimą.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas – 5746.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas, kuriame turi būti nurodyti savininko duomenys, vidaus vandenų transporto priemonės duomenys.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Įstaigoje lieka prašymo originalas.

15.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema.

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 PAS933

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 5.

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vidaus vandenų transporto priemonės laikinas įregistravimas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre ir įregistravimo dokumento išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dokumentai pateikiami:

4.1. Asmeniškai (Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyrius, 205 kab., J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, 8698 71 605, [email protected]).

4.2. Paštu – 6 punkte nurodyti dokumentai siunčiami registruotu laišku Laivybos paslaugų skyriaus padaliniams Kaune (A. Juozapavičiaus pr. 57, 45262 Kaunas) arba Klaipėdoje (J. Janonio g. 24, LT-92251, Klaipėda).

4.3. Elektroninėmis priemonėmis (tiesiogiai kreipiantis į Lietuvos transporto saugos administraciją ar Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

5.1. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas.

5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1435 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro“.

5.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 3-13 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

6.1. Nustatytos formos vidaus vandenų transporto priemonės savininko (valdytojo) prašymas įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę.

6.2. Vidaus vandenų transporto priemonės klasę patvirtinančio dokumento (jei toks yra) kopija.

6.3. Vidaus vandenų transporto priemonės pirminės techninės apžiūros aktas (vidaus vandenų laivams, žvejybos laivams, plūduriuojantiems įrenginiams, plūduriuojančioms priemonėms), Administracijos ar klasifikacinės bendrovės patvirtintas vidaus vandenų transporto priemonės statybos projektas (jei vidaus vandenų transporto priemonė savos gamybos).

6.4. Jeigu vidaus vandenų transporto priemonės nuomininkas – Lietuvos Respublikos pilietis, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės, paso, Lietuvos Respublikos piliečio paso, po 2002 m. gruodžio 31 d. išduoto vairuotojo pažymėjimo, leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje) originalas ir kopija.

6.5. Vidaus vandenų transporto priemonės nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter), kurioje nurodytas vidaus vandenų transporto priemonės pavadinimas, vidaus vandenų transporto priemonės savininko ir nuomininko duomenys, šios sutarties sudarymo data ir galiojimo laikas, originalas arba notaro patvirtinta kopija.

6.6. Užsienio valstybės laivų registro tvarkytojo išduotos pažymos, kurioje nurodytas vidaus vandenų transporto priemonės savininkas ir daiktinių teisių į vidaus vandenų transporto priemonę suvaržymų turėtojas (arba turėtojai, jeigu tokių yra), originalas.

6.7. Užsienio valstybės, kurioje įregistruota išsinuomota vidaus vandenų transporto priemonė, laivų registro tvarkytojo išduoto dokumento, patvirtinančio, kad išsinuomotai vidaus vandenų transporto priemonei laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikotarpiu sustabdoma teisė plaukioti su valstybės, kurioje įregistruota vidaus vandenų transporto priemonė, vėliava, originalas.

6.8. Išsinuomotos vidaus vandenų transporto priemonės savininko sutikimo, kad vidaus vandenų transporto priemonė laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikotarpiu būtų laikinai įregistruota registre, originalas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie Lietuvos Respublikos piliečius iš Valstybės įmonės Registrų centro, Gyventojų registro, Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

7.2. Informacija apie Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius asmenis iš Valstybės įmonės Registrų centro, Juridinių asmenų registro, Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

7.3. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.1. Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, tel. 8 698 71 605, [email protected].

8.2. Gintara Miglinienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, A. Juozapavičiaus pr. 57, 45262 Kaunas, tel. 8 618 10 152, [email protected].

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Raminta Šajaukienė, Laivybos paslaugų skyriaus vedėja, tel. 8 698 25 475, [email protected].

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Neapibrėžta.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Penki eurai septyniasdešimt centų (5,70 Eur);

rinkliavos kodas – 4.237 – už vidaus vandenų transporto priemonės laikiną įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas – 5746.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pagal vidaus vandenų transporto priemonės rūšį pateikiamas nustatytos formos prašymas laikinai įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę.

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Įstaigoje lieka prašymo originalas, vidaus vandenų transporto priemonės klasę patvirtinančio dokumento (jei toks yra) kopija, vidaus vandenų transporto priemonės pirminės techninės apžiūros aktas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, vidaus vandenų transporto priemonės nuomos be įgulos sutarties kopija, užsienio valstybės laivų registro tvarkytojo išduotos pažymos kopija, užsienio valstybės, kurioje įregistruota išsinuomota vidaus vandenų transporto priemonė, laivų registro tvarkytojo išduoto dokumento apie vėliavos sustabdymą originalas, išsinuomotos vidaus vandenų transporto priemonės savininko sutikimo, kad vidaus vandenų transporto priemonė laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikotarpiu būtų laikinai įregistruota registre, originalas.

15.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema.

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 PAS937

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 5.

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Statomos vidaus vandenų transporto priemonės įregistravimas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre ir įregistravimo dokumento išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dokumentai pateikiami:

4.1. Asmeniškai (Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyrius, 211 kab., J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, 8698 71 605, [email protected]).

4.2. Paštu – 6 punkte nurodyti dokumentai siunčiami registruotu laišku Laivybos paslaugų skyriaus padaliniams Kaune (A. Juozapavičiaus pr. 57, 45262 Kaunas) arba Klaipėdoje (J. Janonio g. 24, LT-92251, Klaipėda).

4.3. Elektroninėmis priemonėmis (tiesiogiai kreipiantis į Lietuvos transporto saugos administraciją ar Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

5.1. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas.

5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1435 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro“.

5.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 3-13 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“.

5.4. Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-270 „Dėl liudijimų formų, išduodamų Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre registruotoms vidaus vandenų transporto priemonėms ir pakabinamiesiems varikliams, patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

6.1. Prašymas įregistruoti statomą VVTP.

6.2. Statomos vidaus vandenų transporto priemonės patvirtintas techninis projektas.

6.3. Vidaus vandenų transporto priemonės statybos rangos sutarties kopija.

6.4. Duomenys apie vidaus vandenų transporto priemonės statybos įmonę (pavadinimas, kodas, adresas)

6.5. Duomenys apie vidaus vandenų transporto priemonės statybos techninę priežiūrą vykdančią įstaigą, organizaciją (pavadinimas, kodas, adresas).

6.6. Registruojant statomas plūduriuojančias priemones (angarus, debarkaderius, mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių laivų stovėjimo įrenginius, vasarnamius, restoranus, valgyklas, viešbučius, turistinius plaustus, maudyklas ir kitus), pateikiamas Administracijos bei Aplinkos ministerijos arba jos įgaliotos institucijos patvirtintas statybos projektas bei eksploatacijos sąlygos.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie Lietuvos Respublikos piliečius iš Valstybės įmonės Registrų centro, Gyventojų registro, Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

7.2. Informacija apie Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius asmenis iš Valstybės įmonės Registrų centro, Juridinių asmenų registro, Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

7.3. Informacija apie laivo areštus ir įkeitimus iš Valstybės įmonės Registrų centro, Hipotekos registro ir Turto arešto aktų registro, Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

7.4. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.1. Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, tel. 8 698 71 605, [email protected].

8.2. Gintara Miglinienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, A. Juozapavičiaus pr. 57, 45262 Kaunas, tel. 8 618 10 152, [email protected].

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Raminta Šajaukienė, Laivybos paslaugų skyriaus vedėja, tel. 8 698 25 475, [email protected].

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 10 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Dvidešimt šeši eurai (26,00 Eur);

rinkliavos kodas – 4.243. – už statomos vidaus vandenų transporto priemonės įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre. 

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas – 5746.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas įregistruoti statomą VVTP.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis – suteikiama galimybė vartotojui gauti prašymo formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti administracinės paslaugos gavimo procedūrą.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Įstaigoje lieka prašymo originalas, statybos projektas, statybos rangos sutarties kopija, atskirais atvejais Aplinkos ministerijos arba jos įgaliotos institucijos patvirtintas statybos projektas.

15.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema.

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 PAS938

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 2.

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vidaus vandenų transporto priemonės teisės plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava sustabdymas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dokumentai pateikiami:

4.1. Asmeniškai (Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyrius, 205 kab., J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, 8698 71 605, [email protected]).

4.2. Paštu – 6 punkte nurodyti dokumentai siunčiami registruotu laišku Laivybos paslaugų skyriaus padaliniams Kaune (A. Juozapavičiaus pr. 57, 45262 Kaunas) arba Klaipėdoje (J. Janonio g. 24, LT-92251, Klaipėda).

4.3. Elektroninėmis priemonėmis (tiesiogiai kreipiantis į Lietuvos transporto saugos administraciją ar Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

5.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 3-13 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

6.1. Prašymas, kuriame turi būti nurodyta, su kurios valstybės vėliava vidaus vandenų transporto priemonė plaukios vidaus vandenų transporto priemonės nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikotarpiu.

6.2. Vidaus vandenų transporto priemonės nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter), kurioje nurodytas vidaus vandenų transporto priemonės pavadinimas, vidaus vandenų transporto priemonės savininko ir nuomininko duomenys, šios sutarties sudarymo data ir galiojimo laikas, originalas arba notaro patvirtinta kopija.

6.3. Užsienio valstybės laivų registro tvarkytojo išduota pažyma, kad vidaus vandenų transporto priemonė bus įregistruota šioje valstybėje ir kad jai bus leista plaukioti su tos valstybės vėliava laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikotarpiu.

6.4. Jeigu laivas yra įkeistas – notaro patvirtintas visų hipotekos kreditorių sutikimas išduoti Leidimą laivui laikinai plaukioti su užsienio valstybės vėliava.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie Lietuvos Respublikos piliečius iš Valstybės įmonės Registrų centro, Gyventojų registro, Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

7.2. Informacija apie Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius asmenis iš Valstybės įmonės Registrų centro, Juridinių asmenų registro, Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

7.4. Informacija apie vidaus vandenų transporto priemonę iš Lietuvos transporto saugos administracijos, Laivybos paslaugų skyriaus, J.  Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, www.ltsa.lrv.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.1. Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, tel. 8 698 71 605, [email protected].

8.2. Gintara Miglinienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, A. Juozapavičiaus pr. 57, 45262 Kaunas, tel. 8 618 10 152, [email protected].

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Raminta Šajaukienė, Laivybos paslaugų skyriaus vedėja, tel. 8 698 25 475, [email protected].

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Neapibrėžta.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas, nurodant savininko duomenis, vidaus vandenų transporto priemonės duomenis, vėliavos sustabdymo laikotarpį, pridedamus dokumentus.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Įstaigoje lieka prašymo originalas, užsienio šalies registro tvarkytojo išduotos pažymos, kad laivas bus įregistruotas šioje valstybėje originalas, vidaus vandenų transporto priemonės nuomos be įgulos (bareboat charter) sutarties kopija, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Išnuomotą vidaus vandenų transporto priemonę įregistravus užsienio valstybės laivų registre, jos savininkas per 30 kalendorinių dienų Administracijai privalo pateikti dokumento, patvirtinančio vidaus vandenų transporto priemonės registraciją užsienio valstybėje, kopiją.

15.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema.

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PAS941

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 5.

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro duomenų teikimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro duomenų teikimas:

– Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro duomenų teikimas neatlygintinai.

– Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro duomenų teikimas už atlyginimą.

Dokumentai pateikiami asmeniškai arba paštu Lietuvos transporto saugos administracijai, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda arba el. paštu [email protected]

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

5.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1435 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro“.

5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 5 d. nutarimas Nr. 676 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro duomenų vienetą dydžio patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

6.1. Prašymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro duomenų teikimo sutarties pasirašymo arba dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro duomenų teikimo formuojant Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro išrašą.

6.2. Prašymas dėl Lietuvos transporto saugos administracijos pažymos išdavimo.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie Lietuvos Respublikos piliečius iš Valstybės įmonės Registrų centro, Gyventojų registro, Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

7.2. Informacija apie Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius asmenis iš Valstybės įmonės Registrų centro, Juridinių asmenų registro, Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

7.4. Informacija apie vidaus vandenų laivą ir apie sumokėtą atlyginimą už duomenų vienetą iš Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyriaus, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, www.ltsa.lrv.lt. ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Finansų ir apskaitos skyriaus, www.lakd.lrv.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.1. Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, tel. 8 698 71 605, [email protected].

8.2. Gintara Miglinienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, A. Juozapavičiaus pr. 57, 45262 Kaunas, tel. 8 618 10 152, gi[email protected].

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Raminta Šajaukienė, Laivybos paslaugų skyriaus vedėja, tel. 8 698 25 475, [email protected].

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 3 darbo dienas.

 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas, kuriame turi būti nurodyti savininko duomenys, vidaus vandenų laivo duomenys, duomenų panaudojimo tikslas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Įstaigoje lieka prašymo originalas.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas saugomas byloje 1.41E.

 

 

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:

Sąskaitos Nr.

Banko pavadinimas                   

Banko kodas

SWIFT kodas         

LT78 7290 0000 0013 0151

AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

72900

INDULT2X

LT74 4010 0510 0132 4763

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

40100

AGBLLT2X

LT05 7044 0600 0788 7175

AB SEB bankas

70440

CBVILT2X

LT32 7180 0000 0014 1038

AB Šiaulių bankas

71800

CBSBLT26

LT24 7300 0101 1239 4300

„Swedbank“, AB

73000

HABALT22

LT42 7230 0000 0012 0025

UAB Medicinos bankas

72300

MDBALT22

Lėšų gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM.
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas – 5746.

 

Mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas


  • AB „Lietuvos paštas" pašto skyriuose;
  • per  UAB „EVP" interneto portalą www.mokejimai.lt.;
  • SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;
  • UAB „Mažeikių butų ūkis";
  • UAB „Mokėjimo terminalų sistemos"  mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;
  • UAB „Perlo paslaugos" terminaluose; 
  • per UAB „Viena Sąskaita" interneto portalą https://vienasaskaita.lt/;
  • UAB „Virtualių paslaugų operatorius" spaudos kioskuose.

 

Valstybės rinkliavos pavadinimas

Straipsnio numeris

Suma,

Eur

Vidaus vandenų laivai

Už vidaus vandenų laivo įgulos minimalios sudėties liudijimo, šio liudijimo dublikato išdavimą

 4.226

5,7

 Už vienkartinio reiso leidimo, šio leidimo dublikato išdavimą

4.228

11

Už laivo žurnalo įregistravimą

4.235

1

Už burinių jachtų įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre

4.241

18

Už statomos vidaus vandenų transporto priemonės įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre

4.243

26

Už vidaus vandenų transporto priemonės įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre ir registracijos liudijimo:

4.244

 

išdavimą

 4.244.1

13

dublikato išdavimą

4.244.2

7,2

Už vidaus vandenų transporto priemonės tinkamumo plaukioti liudijimo:

4.245

 

išdavimą

4.245.1

40

dublikato išdavimą

4.245.2

7,2

Už supaprastinto vidaus vandenų transporto priemonės tinkamumo plaukioti liudijimo:

4.246

 

išdavimą

2.246.1

23

dublikato išdavimą

2.246.2

4,9

Už vidaus vandenų transporto priemonės išregistravimą iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro ir liudijimo išdavimą

4.247

3,9

Už vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ir plūduriuojančios priemonės korpuso bei antstato, įrenginių, sistemų įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kasmetinę techninę apžiūrą:

4.249

 

korpuso ir antstato, kai bendroji talpa iki 500 m3

4.249.1

 8,6

korpuso ir antstato, kai bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3

4.249.2

 21

korpuso ir antstato, kai bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3

4.249.3

 30

korpuso ir antstato, kai bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3

4.249.4

 43

korpuso ir antstato, kai bendroji talpa daugiau kaip 10000 m3

4.249.5

 52

įrenginių, kai bendroji talpa iki 500 m3

4.249.6

 4,3

įrenginių, kai bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3

4.249.7

 13

įrenginių, kai bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3

4.249.8

 14

įrenginių, kai bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3

4.249.9

 26

įrenginių, kai bendroji talpa daugiau kaip 10000 m3

4.249.10

 34

sistemų, kai bendroji talpa iki 500 m3

4.249.11

 8,6

sistemų, kai bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3

4.249.12

 13

sistemų, kai bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3

4.249.13

 14

sistemų, kai bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3

4.249.14

 26

sistemų, kai bendroji talpa daugiau kaip 10000 m3

4.249.15

 34

įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai bendroji talpa iki 500 m3

4.249.16

 4,3

įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3

4.249.17

 17

įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3

4.249.18

 26

įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3

4.249.19

 34

įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai bendroji talpa daugiau kaip 10000 m3

4.249.20

 43

Už vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ir plūduriuojančios priemonės mechanizmų kasmetinę apžiūrą pagal pagrindinių ir pagalbinių variklių galią (AG):

4.250

 

iki 100 AG

4.250.1

 13

nuo 101 iki 400 AG

4.250.2

 21

nuo 401 iki 1500 A

4.250.3

 30

nuo 1501 iki 3000 AG

4.250.4

 39

daugiau kaip 3000 AG

4.250.5

 52

Už vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ir plūduriuojančios priemonės elektros įrenginių kasmetinę apžiūrą pagal generatorių galią (kW):

4.251

 

iki 25 kW

4.251.1

 8,6

nuo 26 iki 100 kW

4.251.2

 21

nuo 101 iki 500 kW

4.251.3

 30

nuo 501 iki 1000 kW

4.251.4

 39

daugiau kaip 1000 kW

4.251.5

 52

Už radijo ir navigacinių įrenginių kasmetinę apžiūrą pagal vidaus vandenų transporto priemonių klasifikavimą:

4.252

 

radijo įrenginių plūduriuojantiems įrenginiams ir vidaus vandenų laivams, mažiesiems ir pramoginiams laivams

4.252.1

 5,7

radijo įrenginių jūros pakrančių žvejybos laivams

4.252.2

 20

radijo įrenginių jūros ekonominės zonos žvejybos laivams

4.252.3

 42

navigacinių įrenginių plūduriuojantiems įrenginiams ir vidaus vandenų laivams, mažiesiems ir pramoginiams laivams

4.252.4

 5,7

navigacinių įrenginių žvejybos laivams, žvejojantiems už teritorinės jūros

4.252.5

 29

Už vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių ir plūduriuojančių priemonių šaldymo įrenginių kasmetinę apžiūrą pagal šaldomų patalpų talpą:

4.253

 

iki 500 m3

4.253.1

 4,3

nuo 501 iki 1000 m3

4.253.2

 11

nuo 1001 iki 2000 m3

4.253.3

 26

daugiau kaip 2000 m3

4.253.4

 52

Už vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių ir plūduriuojančių priemonių kėlimo įrenginių kasmetinę apžiūrą:

4.254

 

iki 5 tonų

4.254.1

 21

nuo 5 iki 20 tonų

4.254.2

 28

daugiau kaip 20 tonų

4.254.3

 43

Už vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių ir plūduriuojančių priemonių garo katilų ir slėginių indų apžiūrą:

4.255

 

garo katilų vidinę apžiūrą

4.255.1

 13

garo katilų išorinę apžiūrą ir bandymus darbiniu slėgiu

4.255.2

 20

garo katilų hidraulinį bandymą

4.255.3

 20

slėginių indų vidinę apžiūrą

4.255.4

 8,6

slėginių indų išorinę apžiūrą ir bandymus darbiniu slėgiu

4.255.5

 13

slėginių indų hidraulinį bandymą

4.255.6

 13

Už vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio įrenginio ir plūduriuojančios priemonės neeilinę techninę apžiūrą

4.256

 57

Techninė apžiūra ir priežiūra

Už mažojo laivo, kurio ilgis iki 10 m, pramoginio ir asmeninio laivo techninės apžiūros akto dublikato išdavimą

4.240

 1,4

Už visų tipų irklinių laivų, vandens dviračių pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą

 4.260

 5,7

Už daugiau kaip 5 vietų turistinių pripučiamųjų valčių-pontonų, plaukiojančiųjų vasarnamių pirminę ir kasmetinę techninę apžiūrą ir akto surašymą

 4.261

21

Už mažųjų, pramoginių ir asmeninių savaeigių laivų techninę apžiūrą ir akto surašymą:

 4.262

 

kai variklio galingumas iki 22 kw (30 AG)

4.262.1

18

kai variklio galingumas nuo 23 iki 74 kw (31 iki 100 AG)

 4.262.2

27

kai variklio galingumas nuo 75 iki 110 kw (100 AG iki 150 AG)

 4.262.3

36

kai variklio galingumas daugiau kaip 110 kw (daugiau kaip 150 AG)

 4.262.4

47

Už mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių savaeigių laivų statybos ir remonto techninę priežiūrą

 4.263

57

Už Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikato išdavimą

4.265

63

Už Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikato dublikato išdavimą

4.266

23

Už laikinojo Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikato išdavimą

4.267

14

Už papildomo Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikato išdavimą

4.268

14

Už Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikato duomenų keitimą

4.269

15

 Kiti

Už duomenų keitimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre pasikeitus vidaus vandenų transporto priemonės savininkui, pavadinimui, tipui ar paskirčiai, techniniams duomenims po rekonstrukcijos, remonto ar statybos

 4.248

8,6

Už medžiagų, gaminių ir technologinių procesų ekspertizę, siekiant suteikti pripažinto gaminio statusą

 4.257

144

Už vidaus vandenų transporto priemonių pertvarkymo, modernizavimo dokumentų, brėžinių ekspertizę ir tvirtinimą


4.264

36

Už vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančiojo Įrenginio ir plūduriuojančiosios priemonės statybos priežiūrą

  4.258

 289

Už vidaus vandenų transporto priemonės laikiną įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre

 4.237

18

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-23