Geležinkelių tunelių saugos TSS

Geležinkelių tunelių saugos TSS
Aktuali redakcija 1303/2014
Priėmimo data 2014 m. lapkričio 18 d.
Taikoma nuo 2015 m. sausio 1 d.
Taikymo sritis Posistemis
  • kontrolės, valdymo ir signalizavimo, infrastruktūros, energijos, traukinių eismo organizavimo ir valdymo bei riedmenų posistemiams (atsižvelgiant į TSS priedo 7 skirsnį)
  • TSS taikoma geležinkelių riedmenims, kurie nurodyti Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS taikymo srityje
Vėžė 1 435 mm, 1 520 mm
Susiję dokumentai 2007 m. gruodžio 20 KOMISIJOS SPRENDIMAS Nr. 2008/163/EB dėl transeuropinės paprastųjų ir greitųjų geležinkelių sistemos techninės sąveikos specifikacijos „Geležinkelių tunelių sauga“ (panaikintas nuo 2015-01-01)
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-22