Lokomotyvų ir keleivinių vagonų TSS

Lokomotyvų ir keleivinių vagonų TSS
Aktuali redakcija 1302/2014
Priėmimo data 2014 m. lapkričio 18 d.
Taikoma nuo
  • 2015 m. sausio 1 d.
  • geležinkelių riedmenims, skirtiems naudoti tik 1 520 mm pločio vėžės sistemoje, TSS privalomai taikoma nuo 2021 sausio 1d.
Taikymo sritis     Posistemis
  • savaeigiams šiluminiams arba elektriniams traukiniams, šiluminiams arba elektriniams traukimo agregatams, keleiviniams vagonams, mobiliajai geležinkelių infrastruktūros statybos ir techninės priežiūros įrangai
  • naujiems Sąjungos geležinkelių sistemos riedmenims, kurie pradedami naudoti nuo 2015 m. sausio 1 d.
  • esamiems Europos Sąjungos geležinkelių sistemos riedmenims,  kai jie atnaujinami arba modernizuojami po 2015 m. sausio 1 d. (atsižvelgiant į TSS priedo 7.1.2 skirsnį)
  • TSS netaikoma manevriniams lokomotyvams
  • TSS taikoma savanoriškai mobiliajai geležinkelių infrastruktūros statybos ir priežiūros įrangai
Vėžė 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm, 1 668 mm
Susiję dokumentai
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-22