BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Patikrinimų metu dažniausiai nustatomi pažeidimai

Dažniausiai nustatomų pažeidimų sąrašas
Nr. Dokumentacija ir darbuotojų kvalifikacija Pavyzdys
1. Įmonės, kurios vykdo geležinkelių transporto ūkinę komercinę veiklą, neturi licencijos. nuoroda
2. Geležinkelio įmonės (vežėjai), pageidaujančios naudotis geležinkelių infrastruktūra, neturi saugos sertifikato. nuoroda
3. Geležinkelių infrastruktūros valdytojai, prieš pradėdami naudoti ir valdyti geležinkelių infrastruktūrą, nėra gavę įgaliojimų geležinkelių transporto eismo saugos srityje. nuoroda
4. Darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu (darbuotojai, kurie dirba veikiančio geležinkelio keliuose), žinios nėra patikrintos Valstybinės geležinkelio inspekcijos nustatyta tvarka. nuoroda
5. Asmenų, atsakingų už krovinių krovimą ir tvirtinimą vagonuose (darbų vadovų), žinios nėra patikrintos Valstybinės geležinkelio inspekcijos nustatyta tvarka. nuoroda
6. Asmuo (traukinio mašinistas), valdantis geležinkelių riedmenis, neturi traukinio mašinisto pažymėjimo. nuoroda
7. Įmonėje, kuri veža pavojingus krovinius, nėra įsakymu paskirtas pavojingų krovinių vežimo saugos specialistas. nuoroda
8. Pavojingų krovinių vežimo saugos specialistas neturi Valstybinės geležinkelio inspekcijos nustatytos formos pažymėjimo. nuoroda
9. Vežėjai, siuntėjai ir kiti 1.4.2 bei 1.4.3 poskyriuose nurodyti subjektai, dalyvaujantys vežant ypač pavojingus krovinius, kurie yra išvardinti 1.10.5 lentelėje, privalo parengti ir faktiškai vykdyti fizinės saugos planus (RID 1.10.3.2.1 poskyris). nuoroda
10. Įmonėje nėra parengti skirstymo stočių vidiniai avariniai planai (tik skirstymo stotims) (RID 1.11 skyrius). nuoroda
11. Geležinkelio keliai neturi išilginių profilių ir nustatytu laiku nebuvo patikrinti. nuoroda
12. Privažiuojamasis kelias neturi Eismo organizavimo instrukcijos (Krovinių vežimo geležinkelio transportu tvirtinimo taisyklių 254 punktas). nuoroda

 

Geležinkelių infrastruktūros objektai
Nr. Geležinkelių iešmas Pavyzdys
1. Iešmų smailės ir slankiosios kryžmių šerdys atsiskyrusios nuo trauklių. be pažeidimo
2. Smailė atsitraukusi nuo rėminio bėgio arba slankioji šerdis atsitraukusi nuo atlankos 4 mm ar daugiau. pažeidimas
be pažeidimo
3. Smailės arba slankiosios šerdies ištrupėjimas pagrindiniuose keliuose 200 mm ir daugiau. pažeidimas
be pažeidimo
4. Smailės arba slankiosios šerdies ištrupėjimas atvykimo ir išvykimo keliuose 300 mm ir daugiau. pažeidimas
be pažeidimo
5. Smailės arba slankiosios šerdies ištrupėjimas kituose stoties keliuose 400 mm ir daugiau. pažeidimas
be pažeidimo
6. Lūžusi smailė arba bėgis. pažeidimas
7. Lūžusi kryžmė (šerdis, atlanka arba gretbėgis). pažeidimas
be pažeidimo
8. Nutrūkęs gretbėgio varžtas vieno varžto įdėkle arba abu varžtai dviejų varžtų įdėkle. pažeidimas
be pažeidimo
9. Tarpas tarp smailės ir iešmo smailės atramų daugiau 2 mm. pažeidimas
10. Tarpas tarp smailės ir iešmo pagalvės daugiau 2 mm. pažeidimas
be pažeidimo
11. Neįrengta iešmo rodyklė. pažeidimas
be pažeidimo
12. 6 ir daugiau paeiliui netinkami pabėgiai. pažeidimas
be pažeidimo
13. Iešmų vėžės plotis rėminio bėgio sandūroje: 1518 – 1523 mm. be pažeidimo
14. Iešmų vėžės plotis 1000 mm atstumu nuo smailės galo: 1518 – 1523 mm. be pažeidimo
15. Iešmų vėžės plotis kryžmėje ir iešmės kreivės gale: 1518 – 1522 mm. be pažeidimo
Nr. Geležinkelių kelias Pavyzdys
1. Vežės plotis tiesiame ruože ir kelyje, kai kreivės spindulys yra 350 m ir mažiau yra 1516-1530 mm. be pažeidimo
2. Vežės plotis, kai kreivės spindulys nuo 349 m iki 300 m yra 1526-1540 mm. be pažeidimo
3. Vežės plotis, kai kreivės spindulys nuo 299 m ar mažesnis yra 1531-1545 mm. be pažeidimo
4. 1 km ruože yra daugiau nei 60% netinkamų pabėgių. pažeidimas
be pažeidimo
5. Tiesiuose ruožuose ir kreivėse, kurių spindulys 650 m yra daugiau kaip 6 iš eilės netinkami pabėgiai. pažeidimas
be pažeidimo
6. Kreivėse, kurių spindulys mažesnis kaip 650 m yra daugiau kaip 5 iš eilės netinkami pabėgiai. pažeidimas
be pažeidimo
7. Kai krovinio aukštis yra iki 1,20 m ir krovinys iškrautas arčiau kaip 2,0 m atstumu nuo kraštinio bėgio galvutės išorinės briaunos. pažeidimas
8. Kai krovinio aukštis yra virš 1,20 m ir krovinys iškrautas arčiau kaip 2,5 m atstumu nuo kraštinio bėgio galvutės išorinės briaunos. pažeidimas
9. Statiniai stovi arčiau kaip 2,45 m nuo kelio ašies bei bet kokie objektai pažeidžiantys šį gabaritą pastatyti nesuderinus projekto su viešojo geležinkelio valdytoju, taip pat nėra pažymėti stacionariais perspėjančiais ženklais ir aprašyti norminiuose dokumentuose. pažeidimas
10. Šalia geležinkelio kelio, bet kokie įrenginiai, mechanizmai, transporto priemonės paliktos ar (laikomos) arčiau kaip 2,5 metro nuo kraštinio bėgio galvutės išorinės briaunos. pažeidimas
11. Balasto paviršius yra viename lygyje su viršutiniu vidurinės pabėgio dalies paviršiumi, kai yra gelžbetoniniai pabėgiai. pažeidimas
be pažeidimo
12. Balasto paviršius yra 3 cm aukščiau pabėgio viršaus, kai yra mediniai pabėgiai. pažeidimas
be pažeidimo
13. Sandūroje gretimų bėgių nudilimo skirtumas pagal aukštį ir galvutės plotį (pagal darbinę briauną) didesnis kaip 1 mm. pažeidimas
be pažeidimo
14. Bet kokia kliūtis eismui tarpstotyje ar stotyje (vieta, prieš kurią būtina sustoti), taip pat pavojinga eismui darbų vieta, prieš kurią reikia sustoti arba sumažinti greitį, nėra iš abiejų pusių paženklinta signaliniais ženklais. pažeidimas
be pažeidimo
15. Aklakelyje nėra užtvaro ženklo. pažeidimas
be pažeidimo
16. Nėra riboženklio. pažeidimas
be pažeidimo
Nr. Reikalavimai geležinkelių kelią kertančioms viešojo naudojimo pervažoms Pavyzdys
1. Neatlikta kasmetinė (balandžio–birželio mėnesiais) pervažų techninė apžiūra. nuoroda
2. Miško želdiniai pasodinti taip, kad automobilio vairuotojas, esantis nuo pervažos 50 m atstumu ir arčiau, negali matyti už 500 m artėjančio prie pervažos traukinio. nuoroda
3. Prieš pervažas automobilių keliuose nėra pastatyti Kelių eismo taisyklėse numatyti ženklai. pažeidimas
be pažeidimo
4. Pervažos prieigose iš geležinkelio pusės nėra pastatyti nuolatiniai švilptelėjimo signaliniai ženklai. Pro juos pravažiuodamas traukinio mašinistas privalo duoti švilptelėjimo signalą. pažeidimas
be pažeidimo
5. Švilptelėjimo signaliniai ženklai nėra statomi dešinėje traukinių eismo krypties pusėje 500-1500 m atstumu. pažeidimas
be pažeidimo
6. Visų kategorijų pervažos, esančios geležinkelių linijose su išilginėmis elektros tiekimo linijomis arba netoli nuo nuolatinių elektros tiekimo šaltinių, neturi elektros apšvietimo. pažeidimas
be pažeidimo
7. Viešojo naudojimo pervažoje gretbėgių galai 50 cm ilgyje nėra atlenkti 25 cm į kelio vidų. be pažeidimo
8. Viešojo naudojimo pervažoje jeigu pervaža yra tiesiame kelio ruože arba 600 m ir didesnio spindulio kreivėje, gretbėgio griovelio plotis yra mažiau kaip (75–95) mm. be pažeidimo
9. Viešojo naudojimo pervažoje jeigu pervaža yra mažesnio kaip 600 m spindulio kreivėje, gretbėgio griovelio plotis yra mažiau kaip 110 mm. be pažeidimo
10. Viešojo naudojimo pervažoje griovelio gylis yra mažesnis kaip 45 mm. be pažeidmo
11. Kai kelias į pervažą yra neasfaltuotas (žvyrkelis, gruntkelis), tai ne mažiau kaip 10 m kelio nuo kraštinio bėgio į abi pervažos puses nėra išasfaltuota. pažeidimas
be pažeidimo
Nr. Reikalavimai geležinkelių kelią kertančioms neviešojo naudojimo (technologinėms) pervažoms Pavyzdys
1. Neviešojo naudojimo pervažoje griovelio gylis, tarp gretbėgio ir bėgio, yra mažiau kaip 45 mm. pažeidimas
2. Neviešojo naudojimo pervažoje gretbėgio griovelio gylis yra mažiau kaip 75–95 mm. be pažeidimo
3. Neviešojo naudojimo pervažoje jeigu ji yra mažesnio kaip 600 m spindulio kreivėje, gretbėgio griovelio plotis yra mažiau kaip 110 mm. be pažeidimo
4. Neviešojo naudojimo pervažoje pakloto klojinio vėžės išorinėje pusėje klojinys paklotas nėra vienu lygiu su bėgių galvučių viršumi. pažeidimas
be pažeidimo
5. Neviešojo naudojimo pervažoje pakloto klojinio vėžės viduje klojinys paklotas nėra 10-30 mm aukščiau bėgių galvučių. pažeidimas
be pažeidimo
6. Neviešojo naudojimo pervažoje klojinio ribose neįrengti gretbėgiai. pažeidimas
be pažeidimo
7. Neviešojo naudojimo pervažoje gretbėgiai ir klojinys nėra patikimai pritvirtinti. pažeidimas
be pažeidimo
8. Neviešojo naudojimo pervažoje gretbėgių galai 50 cm ilgyje nėra atlenkti 25 cm į kelio vidų. pažeidimas
be pažeidimo
9. Neviešojo naudojimo pervažoje iš traukinių atvykimo pusės nėra įrengtas švilptelėjimo signalinis ženklas. pažeidimas
be pažeidimo
10. Neviešojo naudojimo pervažoje iš autotransporto atvykimo pusės nėra įrengti Kelių eismo taisyklėse nustatyti įspėjamieji ženklai. pažeidimas
be pažeidimo

 

Nr. Geležinkelių riedmenys Pavyzdys
1. Visi geležinkelio riedmenys turi būti įregistruoti Valstybinės geležinkelio inspekcijos riedmenų registre. nuoroda
2. Lietuvos Respublikoje naujus, modernizuotus arba rekonstruotus geležinkelių riedmenis galima pradėti naudoti tik gavus iš Valstybinės geležinkelio inspekcijos atitinkamą leidimą. nuoroda
3. Geležinkelių traukos riedmens valdytojas ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių privalo įvertinti kiekvieno valdomo geležinkelių riedmens, išskyrus vagoną, techninę būklę. nuoroda
4. Ant riedmens nėra aiškių skiriamųjų ženklų ir užrašų – geležinkelio valdytojo ženklų. pažeidimas
be pažeidimo
5. Ant vagono nėra numerio. pažeidimas
be pažeidimo
6. Ant riedmens nėra visų rūšių remonto atlikimo datos ir vietos bei taros svorio. pažeidimas
be pažeidimo
7. Ant riedmens nėra lentelės ir užrašų apie rezervuarų, kontrolinių prietaisų ir katilo apžiūras. pažeidimas
be pažeidimo
8. Riedmuo neturi automatines sankabos. pažeidimas
be pažeidimo
9. Lokomotyvuose, dyzeliniuose ir elektriniuose traukiniuose nėra įrengta radijo stotis ir greitmatis, registruojantis geležinkelio valdytojo nustatytus duomenis. pažeidimas
be pažeidimo
10. Lokomotyve, dyzelinių ir elektrinių traukinių tarnybinėse patalpose nėra 4 ratstabdžių. be pažeidimo
11. Važiuojančio geležinkelio keliu traukos riedmenų sąstato priekyje diena nešviečia balti trijų žibintų žiburiai. 
(Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3-156 (Žin., 2011, Nr. 34-1607) 21.1. punktas).
pažeidimas
be pažeidimo
Nr. Eismo sauga Pavyzdys
1. Asmenys eina per geležinkelio kelią, tam nenustatytoje vietoje ir tuo pažeidžia Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo (Žin., 2004, Nr. 4-27; Žin., 2010, Nr. 12-557) (toliau – Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas) 10 straipsnio 3 dalies reikalavimą, kuris nustato, kad pašaliniams asmenims būti, vaikščioti ar važinėti geležinkelių keliais ir geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose tam nenustatytose vietose draudžiama.
(Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (Žin., 1985, Nr. 1-1, 2009, Nr. 89-3805) 111 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad neteisėtas asmenų buvimas geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų nenustatytose vietose užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.
pažeidimas
be pažeidimo
Nr. Reikalavimai statinių techninei priežiūrai Pavyzdys
1.

Nepaskirtas statinio techninis prižiūrėtojas. (Aplinkos ministro 2004-06-21 įsakymu Nr. D1-347 (Žin., 2004, Nr. 98-3658) patvirtino statybos techninio reglamento STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“ (toliau – Reglamentas) 34 punktas).

nuoroda
2. Statinių techniniai pasai neatitinka Reglamento 1 priede pateiktos formos (Reglamento 1 priedas). nuoroda
3. Techninių apžiūrų aktai neregistruojami techninės priežiūros žurnale, kurio forma turi atitikti Reglamento 2 priede pateiktos formos (Reglamento 2 priedą). nuoroda
4. Techninės apžiūros akto forma neatitinka Reglamento 3 priede pateiktos formos (Reglamento 3 priedas). nuoroda
5. Statinių techninę priežiūrą vykdantis techninis prižiūrėtojas turi mažesnį kaip aukštesnįjį inžinerinį techninį išsilavinimą. (Statinių, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Susisiekimo ministerijos įgaliotos įmonės, įstaigos prie ministerijos, techninės priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymu nr. 3-517 (Žin., 2004, Nr. 167-6141) (toliau – Statinių priežiūros taisyklės) 47 punktas). nuoroda
6. Statinio techninį pasą ir techninės priežiūros žurnalą saugo ne statinio naudotojas arba techninis prižiūrėtojas (Statinių priežiūros taisyklių 54 punktas). nuoroda
7. Statinio techninis prižiūrėtojas vykdo nuolatinius statinio stebėjimus rečiau kaip kartą per savaitę (Statinių priežiūros taisyklių 32 punktas). nuoroda
8. Tikrinant statinių naudotojo atliekamą statinių techninę priežiūrą, paprašius nepateikiami statinio techninei priežiūrai reikalingi dokumentai [Statybos techninis reglamentas STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. Rugsėjo 27 d. Įsakymu Nr. D1-825. (toliau - STR 1.12.08:2010) 4.1; 4.6; 4.7; 4.8; 4.11], kai jie yra privalomi, tarp jų (STR 1.12.08:2010 12 punktas): nuoroda
8.1. Nepateikiamas statinio techninis pasas ( ar techninės apskaitos kortelė), pastato techninis-energetinis pasas, statinio techninės priežiūros žurnalas, statinio periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai, statinio tyrimų ir auditų (jei jų buvo) išvados (STR 1.12.08:2010 12.1.1 punktas); nuoroda
8.2. Nepateikiamas statinio projektas (STR 1.12.08:2010, 12.1.2 punktas); nuoroda
8.3. Nepateikiama kadastrinių duomenų byla (STR 1.12.08:2010, 12.1.3 punktas); nuoroda
8.4. Nepateikiamas statinio energetinio naudingumo sertifikatas (STR 1.12.08:2010, 12.1.4 punktas); nuoroda
8.5. Nepateikiama bendraturčių jungtinės veiklos sutartis dėl statinio valdymo ir naudojimo, jeigu statinys turi daugiau negu vieną savininką (STR 1.12.08:2010, 12.1.5 punktas); nuoroda
9. Statinio techniniame pase (techninės apskaitos kortelėje), pastato techniniame-energetiniame pase nėra padaryti statinio techninių, ekonominių, konstruktyvinių ir energetinių charakteristikų pakeitimai po statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo (jei tokie darbai buvo vykdomi) (STR 1.12.08:2010, 12.2.1 punktas); nuoroda
10. Nelaiku ir neišsamiai pildomas statinio techninės priežiūros žurnalas (STR 1.12.08:2010, 12.2.2 punktas); nuoroda
11. Neatliekamos statinio periodinės ir specialiosios apžiūros (STR 1.12.08:2010, 12.2.3 punktas); nuoroda
12. Neįvykdyti statinio techninės priežiūros žurnale įrašyti reikalavimai (STR 1.12.08:2010, 12.2.4 punktas); nuoroda
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-16