Informacijos surinkimas apie asmenį

Lietuvos transporto saugos administracijos pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma pateikti rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnį, sąrašas:

Eil. Nr.

Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracijos) struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybių  pavadinimai

Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas

1.

Vadovybė

Administracijos direktoriaus pavaduotojai

Administracijos

direktorius

kancleris

vyriausiasis patarėjas

2.

Komunikacijos ir tarptautinio bendradarbiavimo

skyrius

vedėjas

patarėjas

3.

Strateginio planavimo skyrius

vedėjas

vyresnysis patarėjas
patarėjas

4.

Teisės ir rizikų valdymo skyrius

valstybės tarnautojai ir

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

5.Administracinių nusižengimų teisenos skyriusvalstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

6.

Transporto veiklos skyrius

vedėjas

patarėjas

7.

Bendrųjų reikalų skyrius

vedėjas

patarėjas

8.

Civilinės aviacijos skyrius

vedėjas

vyresnysis patarėjas

patarėjas

9.

Paslaugų departamentas

direktorius

vyresnysis patarėjas

9.1.

Vilniaus skyrius

valstybės tarnautojai ir

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

9.2.

Kauno skyrius

valstybės tarnautojai ir

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

9.3.

Klaipėdos skyrius

valstybės tarnautojai ir

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

10.

Priežiūros departamentas

direktorius

vyresnysis patarėjas

vyriausiasis specialistas

specialistas

10.1.

Vilniaus skyrius

valstybės tarnautojai ir

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

10.2.

Kauno skyrius

valstybės tarnautojai ir

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

10.3.

Klaipėdos skyrius

valstybės tarnautojai ir

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

10.4.

Panevėžio skyrius

valstybės tarnautojai ir

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

11.

Jūrų departamentas

direktorius

11.1.

Laivybos paslaugų skyrius

valstybės tarnautojai ir

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

11.2.

Laivybos priežiūros skyrius

valstybės tarnautojai ir

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

11.3.

Hidrografijos skyrius

vedėjas

Atnaujinimo data: 2023-12-04