Valstybės rinkliavos

Už Lietuvos transporto saugos administracijos teikiamas paslaugas ar paskirtas baudas galite sumokėti banko pavedimu ar kitais mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų mokėjimo būdais. 

Mokėjimo rekvizitai: 

Gavėjas
(Beneficiary) 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM 

Juridinio asmens kodas 
(Beneficiary) 

188659752 

Banko sąskaitos
(Beneficiary‘s Bank accounts) 

Sąskaitos ir įmokų kodai

Įmokos kodas 
(Payment code) 

Paaiškinimas 

5746

jei mokama už LTSA suteiktas paslaugas, susijusias su kelių, geležinkelių, aviacijos ir vandens transportu 

  • Įmokos kodas įrašomas laukelyje Įmokos kodas (gavėjo nuoroda) arba Mokėjimo paskirtis (šiuo atveju įrašomas tik įmokos kodas, jokio teksto rašyti nereikia).  

  • Jei mokama už kitą fizinį arba juridinį asmenį, būtina pildyti Išplėstinę mokėjimo nurodymo formą, nurodant  mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, identifikacinį numerį, vardą, pavardę ar pavadinimą.     

1001

jei mokama už LTSA paskirtas administracines baudas, kurių paskyrimo data nuo 2015-07-01                          

  • Mokėjimo nurodymo laukelyje Unikalus mokėjimo kodas reikia nurodyti pažeidimo identifikacinį kodą (ROIK), o jo nesant – baudos paskyrimo dokumento numerį. 

  • Baudos už administracinius nusižengimus sumokamos atskiru mokėjimo nurodymu už kiekvieną nusižengimą. 

6060

jei mokama už Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnų paskirtas administracines baudas, kurių paskyrimo data iki 2015-06-30 

6096 

jei mokama už Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnų paskirtas administracines baudas, kurių paskyrimo data iki 2015-06-30 

6404 

jei mokama už Lietuvos saugios laivybos administracijos pareigūnų paskirtas administracines baudas, kurių paskyrimo data iki 2015-06-30 

LTSA paslaugų rinkliavų dydžius rasite čia

Apie valstybės rinkliavų / įmokų grąžinimą / įstatymą skaitykite DUK ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir gražinimo taisyklių 6, 7 p.  

Atnaujinimo data: 2023-12-04