Techninio sąveikumo specifikacijos

table, th, td { border: 1px solid rgb(160, 160, 160); border-collapse: collapse; }

Struktūrinis
posistemis

Infrastruktūros posistemis

Kelio ir riedmens kontrolės valdymo ir signalizavimo posistemis

Energijos posistemis

Geležinkelių riedmenys

Techninio sąveikumo specifikacija (TSS)

Savaeigiai šiluminiai arba elektriniai traukiniai

Šiluminiai arba elektriniai traukimo agregatai

Keleiviniai vagonai

Mobilioji geležinkelių infrastruktūros statybos ir techninės priežiūros įranga

Prekiniai vagonai

Infrastruktūros TSS

+

Žmonių su judėjimo
negalia TSS

+

+

+

Tunelių saugos TSS

+

+

+

+

+

+

Kontrolės valdymo ir
signalizavimo TSS

+

+

+

+

Energijos TSS

+

+

+

+

Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų TSS*

+

+

+

+

Prekinių vagonų TSS

+

Triukšmo TSS**

+

+

+

+

+

** Taikoma tik tuo atveju, jei Lokomotyvų ir keleivinių riedmenų arba vagonų TSS yra galiojanti ir taikoma geležinkelių riedmenims;

Taikoma 1 435 ir 1 520 mm pločio vėžės struktūriniams posistemiams
Netaikoma 1 520 mm pločio vėžės struktūriniams posistemiams

Funkciniams posistemiams taikomos Techninės sąveikos specifikacijos (TSS)

Funkcinis posistemisTraukinių eismo organizavimas ir valdymasTelematikos priemonės keleivių ir krovinių vežimo paslaugoms
Techninio sąveikumo specifikacija (TSS)
Eismo organizavimo ir valdymo TSS+
Telematikos priemonių krovinių vežimo paslaugoms TSS++
Telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms TSS++

Atnaujinimo data: 2023-12-04