Rizikų valdymo politika

Rizika – žinoma ir nežinoma su veiksmais ir procesais susijusi grėsmė, kurios pasekmės gali turėti neigiamos įtakos organizacijos tikslams ir funkcijoms.

Kadangi nevaldomos rizikos kelia pavojų organizacijos reputacijai, pridaro finansinių nuostolių, dėl jų stringa pagrindinės veiklos funkcijos ir neįgyvendinami strateginiai uždaviniai, būtinas veiksmų planas, nurodantis, kaip įžiūrėti rizikų kilimo tikimybę, jas atpažinti, vertinti ir suvaldyti.

Sklandžiam LTSA veiklos organizavimui sukurta Rizikų valdymo politika. Valdydami rizikas nuolat atliekame veiksmus, padedančius užbėgti už akių gresiančiai rizikai ar užgesinti jau kilusią. LTSA rizikų valdymo sistema:

 • nustatomi organizacijos tikslai ir rodikliai,
 • planuojami ir peržiūrimi rezultatai,
 • susitikimų metu aptariamos problemos,
 • renkami ir analizuojami duomenys,
 • rengiami patikrinimai, dirbama su auditų išvadomis,
 • dalijamasi atsakomybėmis,
 • valdomi procesai, testuojama,
 • greitai reaguojama į kilusią riziką ir ji pašalinama.

Rizikų valdymo procesas padeda tiksliai nustatyti problemas ir įvardyti jų sprendimo galimybes, išdėstyti jas pagal svarbą, spręsti iškeltus uždavinius pagal veiksmingą ir visiškai integruotą veiksmų planą, todėl

 • sumažėja bendros rizikos valdymo išlaidos,
 • gerėja viešoji nuomonė apie visą organizaciją,
 • patobulinami neefektyviausi veiklos procesai,
 • išsamiau analizuojama veikla,
 • procesų rengimas tampa paprastesnis,
 • taupomas laikas,
 • pašalinamos problemos atveriant kelią efektyvumui,
 • padidėja organizacijos veiklos skaidrumas ir atitiktis teisės aktams,
 • padidėja organizacijos valdymo proceso branda,
 • įtraukiami darbuotojai.

Atnaujinimo data: 2023-12-04