Asmenys priimami kiekvieną darbo dieną, aptarnaujami, lietuvių, anglų, rusų kalbomis:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–16.00, penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.00,
konsultacijos bendruoju telefonu teikiamos LTSA darbo valandomis ir pietų pertraukos metu.

 

Pasitikėjimo telefonas +370 687 45 533 ir el. paštas [email protected]

 

Asmenų prašymai ir skundai Lietuvos transporto saugos administracijai gali būti siunčiami paštu, pateikiami asmeniškai žemiau nurodytais padalinių adresais, siunčiami el. paštu [email protected]

 

Padalinys

Adresas

El. paštas

Konsultavimo tel.

 Centrinė buveinė

 Švitrigailos g. 42, 03209  Vilnius

 [email protected]

(+370 5) 278 5601

 Vandens transporto departamentas

 J. Janonio g. 24, 92251  Klaipėda

 [email protected]

                    Klientų aptarnavimo ir kokybės departamentas

 

Rytų Lietuvos klientų aptarnavimo skyrius

 

 

 Švitrigailos g. 42, 03209  Vilnius

[email protected]

 J. Biliūno g. 3, 36101 Panevėžys

[email protected]
M. K. Čiurlionio g. 23, Kaunas[email protected]
Vakarų Lietuvos klientų aptarnavimo skyrius  

 J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda

[email protected]

 A. Mickevičiaus g. 34 Šiauliai

[email protected]

Asmuo, nesutinkantis su Administracijos sprendimu, turi teisę pateikti skundą:

  • per 1 mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius),
  • per 1 mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius).

Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje asmuo turi teisę pateikti skundą:

  • per vienerių metų terminą nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui (Gedimino pr. 56, Vilnius).

Atnaujinimo data: 2024-04-02