Lietuvos transporto saugos administracijoje (LTSA) galioja Peticijų komisijos sudarymo ir peticijų nagrinėjimo tvarkos aprašas. 

LTSA pagal dokumente nustatytą tvarką peticijai nagrinėti sudarytų laikiną 3–5 asmenų komisiją, kuri turėtų teisę priimti arba atmesti pateiktą asmens kreipimąsi, kuris būtų (ne)pripažintas peticija. Tvarkos aprašas užtikrins skaidresnį ir efektyvesnį peticijų pateikimo bei nagrinėjimo procesą. 

Dokumentas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos peticijų konstitucinį įstatymą, kuriuo išplečiama galimybė asmenims rengti valstybinėms institucijoms peticijas dėl visų norminių visuomenei svarbių teisės aktų priėmimo.  

Norminis teisės aktas – Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka valstybės ar savivaldybių institucijų priimtas ir paskelbtas daugkartinio taikymo teisės aktas, kuriame nustatomos individualiai neapibrėžtai asmenų grupei skirtos privalomos elgesio taisyklės. 

Atnaujinimo data: 2023-12-20