Techninė priežiūra

Techninė priežiūra – tai transporto priemonės atitikties įvertinimas, privalomoji techninė priežiūra ir utilizacija. Kadangi techniškai netvarkingos transporto priemonės kelia didžiulį pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, jos turi būti prižiūrimos ir stebimos nuo jų eksploatacijos pradžios iki utilizacijos.

Atitikties įvertinimas – tai transporto priemonės atitiktis Europos Bendrijoje galiojantiems techniniams reikalavimams. Nuo 2002 m. pradėjo veikti transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių atitikties įvertinimo sistema, kurią atlikti  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu  įgaliota Lietuvos transporto saugos administracija.

Privalomoji techninė apžiūra  – Lietuvos Respublikoje įregistruotos transporto priemonės privalomas periodinis techninės būklės patikrinimas, kurio metu transporto priemonė identifikuojama ir įvertinama jos techninė būklė.

Lietuvoje veikia kelių transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros sistema, kuri nuolat tobulinama atsižvelgiant į naujausius Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus. Šalyje suformuotas techninės apžiūros centrų ir stočių tinklas, kuris transporto priemonių savininkams sudaro galimybę privalomąją techninę apžiūrą atlikti vykstant ne toliau nei 30 km.

Šiuo metu privalomąją techninę apžiūrą turi teisę atlikti 10 centrų, kurie yra įsteigę apie 80 stočių. Techninės apžiūros centruose dirba apie 300 kelių transporto priemonių ekspertų ir techninės apžiūros kontrolierių

Transporto priemonės utilizacija – tai netinkamos eksploatuoti transporto priemonės perdirbimas arba sunaikinimas.

Techniniai reikalavimai naudojamoms kelių transporto priemonėms ir atitikties įvertinimo reikalavimai yra nustatomi vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais.

Atnaujinimo data: 2023-12-04