Mokymas ir egzaminavimas

Siekiant  įvertinti ir užtikrinti asmenų, vykdančių su kelių transportu susijusias funkcijas, tinkamą kvalifikaciją ir aukštą parengimo lygį, Lietuvos transporto saugos administracijoje:  

  • egzaminuojami transporto vadybininkai (asmenys, vadovaujantys licencijuojamai kelių transporto veiklai) ir išduodami profesinės kompetencijos pažymėjimai;
  • egzaminuojami kelių transporto priemonių vairuotojai, vežantys pavojinguosius krovinius, ir išduodami ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimai;
  • egzaminuojami pavojingųjų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistai ir išduodami pavojingųjų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto pažymėjimai;
  • atestuojami mokytojai, mokantys asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, ir suteikiama teisė mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais;
  • egzaminuojami techninės apžiūros kontrolieriai ir išduodami techninės apžiūros kontrolieriaus pažymėjimai;
  • įstaigoms ar įmonėms suteikiama teisė vykdyti papildomą vairuotojų mokymą;
  • atliekami mokymo įstaigų, siekiančių mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, nustatytų reikalavimų atitikimo vertinimai ir suteikiama atitinkama teisė;
  • suteikiama teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą;
  • suteikiama teisė dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi.

Atnaujinimo data: 2023-12-04