Korupcijos prevencijos programos

Lietuvos transporto saugos administracija vadovaujasi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Kovos su korupcija programa bei įgyvendina priemones, jai priskirtas pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programos įgyvendinimo atitinkamų metų priemonių planą.

Atnaujinimo data: 2023-12-04