Planavimo dokumentai

2023 m.


2023 m. metinis veiklos planas– planavimo dokumentai

2022 m.


2022 m. metinis veiklos planas – planavimo dokumentai

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2022–2024 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 3-103 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“

2021 m.


2021 m. metinis veiklos planas – planavimo dokumentai

Lietuvos transporto saugos administracija įgyvendina programos „Transporto ir ryšių politkos įgyvendinimas“ 2 tikslą „Užtikrinti saugų ir konkurencingą susisiekimą transportu“ (Susisiekimo ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginis veiklos planas)

2020 m.


2020 m. metinis veiklos planas – planavimo dokumentai

2019 m.


2019 m. metinis veiklos planas – planavimo dokumentai

Lietuvos transporto saugos administracija įgyvendina programos „Transporto ir ryšių politkos įgyvendinimas“ 2 tikslą „Užtikrinti saugų ir konkurencingą susisiekimą transportu“ (Susisiekimo ministro valdymo sričių 2019–2021 metų strateginis veiklos planas)

2018 m.


2018 m. metinis veiklos planas – planavimo dokumentai

Lietuvos transporto saugos administracija įgyvendina programos “Transporto ir ryšių politkos įgyvendinimas” 3 tikslą “Užtikrinti saugų ir konkurencingą susisiekimą kelių, geležinkelių ir vandens transporto” (Susisiekimo ministro valdymo sričių 2018-2020 metų strateginis veiklos planas)

2017 m.


Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos įgyvendina programos „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ 3 tikslą „Užtikrinti vienodas ir palankias kelių transporto verslo sąlygas, gerinti kelių transporto saugą ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai“ (Susisiekimo ministro valdymo sričių 2017–2019 metų strateginis veiklos planas)

2016 m.


Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2016 m. veiklos planas

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos įgyvendina programos „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ 3 tikslą „Užtikrinti vienodas ir palankias kelių transporto verslo sąlygas, gerinti kelių transporto saugą ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai“ (Susisiekimo ministro valdymo sričių 2016–2018 metų strateginis veiklos planas).

2015 m.


Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2015 m. veiklos planas

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos įgyvendina programos „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ 3 tikslą „Užtikrinti vienodas ir palankias kelių transporto verslo sąlygas, gerinti kelių transporto saugą ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai“ (Susisiekimo ministro valdymo sričių 2015–2017 metų strateginis veiklos planas).

     2014 m.


Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 m. veiklos planas

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos įgyvendina programos „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ 3 tikslą „Užtikrinti vienodas ir palankias kelių transporto verslo sąlygas, gerinti kelių transporto saugą ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai“

Susisiekimo ministro valdymo sričių 2014–2016 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3-608 (2014 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 3-135 redakcija).

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. 3-464 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3-608 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2014–2016 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

2013 m.


Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013 m. veiklos planas

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos įgyvendina programos „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ 3 tikslą „Užtikrinti vienodas ir palankias kelių transporto verslo sąlygas, gerinti kelių transporto saugą ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai“ (Susisiekimo ministro valdymo sričių 2013–2015 metų strateginis veiklos planas).

2012 m.


Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2012 m. veiklos planas

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos įgyvendina Susisiekimo ministro valdymo sričių 2012–2014 metų strateginio veiklos plano 5 programos 3 tikslą(Susisiekimo ministro valdymo sričių 2012–2014 metų strateginis veiklos planas).

2011 m.


Išrašas iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2011-2013 m. strateginio veiklos plano (Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos dalis)

2010 m.


1a forma. 2010–2012 m. strateginis veiklos planas

1b forma. Programos „Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra" aprašymas

1 lentelė. 2010 m. programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė

2 lentelė. 2009–2012 m. programų asignavimų suvestinė

3 lentelė. Vertinimo kriterijų suvestinė

2009 m.


Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos  2009–2011 m. strateginis veiklos planas (1a forma)

Programos „Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra“ aprašymas (1b forma)

Specialiosios elektroninės informacijos teikimo pagal sutartis programos aprašymas (1b forma)

2008–2009 m. programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė (1 lentelė)

2008–2011 m. programų asignavimų suvestinė (2 lentelė)

Vertinimo kriterijų suvestinė (3 lentelė)

Atnaujinimo data: 2023-12-04