Administracinio nusižengimo bylos

Ne teismo tvarka priimtų nutarimų administracinio nusižengimo byloje apskundimo tvarka numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) XXXIV skyriuje.  

Skundas dėl LTSA priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje gali būti paduotas per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos. LTSA per 5 (penkias) darbo dienas (jeigu nepraleistas skundo padavimo terminas) gali visiškai ar iš dalies sutikti su skundu, panaikinti skundžiamą nutarimą ir priimti naują nutarimą išnagrinėtoje administracinio nusižengimo byloje. Nesutikdama su skundu LTSA per 5 (penkias) darbo dienas privalo skundą kartu su byla persiųsti atitinkamam apylinkės teismui. 

Jei skundas paduotas praleidus 20 (dvidešimties) kalendorinių dienų terminą, asmuo skunde turi nurodyti ne tik apskundimo argumentus, tačiau privalo pateikti ir prašymą atnaujinti skundui paduoti praleistą terminą. Teisę atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą apskundimo terminą turi tik atitinkamas apylinkės teismas. Skunde nepateikus prašymo atnaujinti skundui paduoti praleisto termino, LTSA turi teisę nepriimti skundo ir asmeniui atsakyti, kad terminas yra praleistas, o nurodytame skunde nėra prašoma atnaujinti terminą. 

Skundas dėl LTSA nutarimo administracinio nusižengimo byloje pateikiamas per LTSA raštu ir pasirašytas jį paduodančio asmens. 

Tinkami skundo pateikimo būdai – fizinis skundo dėl LTSA nutarimo pateikimas LTSA buveinės ir jos padalinių adresais, paštu, el. ryšių priemonėmis, kai aukščiau minėtas skundas yra pasirašytas el. parašu ir naudojantis Elektroninių paslaugų portalu

Naudinga informacija: 

Administracinio nusižengimo protokolo surašymo ir administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo Lietuvos transporto saugos administracijoje taisyklės

Elektroninių paslaugų portalo naudojimosi instrukcija

El. parašu pasirašytas skundas gali būti atsiųstas el. paštu: [email protected]

Nutarimų administracinio nusižengimo byloje apskundimo pavyzdys

Atnaujinimo data: 2023-12-04