Tarptautinės sankcijos

Pagal 2022 balandžio 19 d. Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įstatymą (IX-2160) Susisiekimo ministerija, Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) bei Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) yra kompetentingos institucijos, užtikrinančios sklandų tarptautinių ekonominių ir kitų sankcijų įgyvendinimą susisiekimo bei ryšių srityse Lietuvos Respublikoje. 

Žemiau pateikiame pagrindines šiuo metu su susisiekimo sektoriumi susijusias sankcijas, kurių taikymas privalomas Lietuvos ūkio subjektams. Atkreipiame dėmesį, kad sąrašas nėra baigtinis  ar galutinis – Europos Sąjungos Taryba gali jį keisti, atsižvelgdama į situaciją, lėmusią sankcijų įvedimą Rusijai ir Baltarusijai. 

Ūkio subjektai, jei kyla neaiškumų dėl sankcijų  susisiekimo  srityje taikymo, pagal veiklos ir klausimo pobūdį gali kreiptis į Susisiekimo ministeriją, LTSA, RRT dėl išsamesnio paaiškinimo, parašydami užklausą elektroniniais pašto adresais: [email protected], [email protected] . 

Dėl kitų su susisiekimo bei ryšių sritimis nesusijusių sankcijų kviečiame kreiptis į įstatyme nurodytas kompetentingas institucijas. 

Atnaujinimo data: 2023-12-04