BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

TR-MAŠ-MOK-CEN-PR

2.

Administracinės paslaugos versija

1.0

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimų išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimas (toliau – pažymėjimas) – pažymėjimas, suteikiantis teisę mokyti traukinio mašinistus.
Asmenims, pageidaujantiems gauti traukinio mašinistų mokymo centrų pripažinimo pažymėjimą (toliau – pareiškėjai), taikomi reikalavimai, nurodyti Sprendimo Nr. 2011/765/ES 4 straipsnyje.

Pareiškėjas Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – Administracija) prašymą ir dokumentus gali pateikti tiesiogiai (atvykęs į Administraciją), siųsti registruotu laišku, siųsti dokumentų skaitmenines kopijas Administracijos interneto svetainėje nurodytu elektroniniu pašto adresu arba Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (VGI IS) užpildyti elektroninę prašymo formą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 1. Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. V-153 „Dėl Traukinio mašinistų mokymo centrų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 2. 2011 m. lapkričio 22 d. Komisijos sprendimas (ES) Nr. 2011/765/ES dėl kriterijų, kuriais remiantis pripažįstami traukinio mašinistų mokymo centrai bei traukinių mašinistų egzaminuotojai ir organizuojami egzaminai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/59/EB.

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Pareiškėjai, pageidaujantys gauti pripažinimo pažymėjimą, turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodytas juridinio asmens, siekiančio vykdyti traukinio mašinistų mokymo centro veiklą, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, taip pat įgalioto juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Kartu su prašymu pareiškėjas turi pateikti  šiuos dokumentus:

 1. pareiškėjo valdymo struktūros aprašą ir mokytojų sąrašą, nurodant jų turimą kvalifikaciją ir patirtį;
 2. pareiškėjo turimų patalpų, įrangos, darbuotojų ir apgyvendinimo galimybių, atitinkančių siūlomą mokymą ir numatomą mokinių skaičių, aprašą;
 3. mokytojų, kurie vykdys praktinį traukinio mašinistų mokymą, galiojančių dokumentų, suteikiančių teisę valdyti geležinkelių riedmenis, kurių taikymo sritis apima mokomą dalyką arba panašaus tipo geležinkelio infrastruktūrą ar geležinkelio riedmenis, ir turinčių trejų metų patirtį, kopijas. Šis reikalavimas netaikomas pareiškėjams, jeigu šiame punkte nurodyti asmenys dokumentus, suteikiančius teisę valdyti geležinkelių riedmenis, yra įgiję Traukinio mašinisto pažymėjimų išrašymo, išdavimo, pakeitimo, traukinio mašinisto pažymėjimų dublikatų išdavimo, traukinio mašinisto pažymėjimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo atšaukimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 3-301 „Dėl Traukinio mašinisto pažymėjimų išrašymo, išdavimo, pakeitimo, traukinio mašinisto pažymėjimų dublikatų išdavimo, traukinio mašinisto pažymėjimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;
 4. neformaliojo profesinio mokymo programą, atitinkančią Traukinio mašinistų neformaliojo profesinio mokymo programos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 3-163 „Dėl Traukinio mašinistų neformaliojo profesinio mokymo programos reikalavimų patvirtinimo“;
 5. mokymo veiklos, įskaitant informaciją apie mokinius, mokytojus, kurie vykdys traukinio mašinistų mokymus, traukinio mašinistus, kurie dalyvaus vykdant praktinius traukinio mašinistų mokymus, ir mokymo kursų skaičių ir tikslą, registravimo sistemos aprašą;
 6. mokymo kokybės valdymo sistemos, kuria užtikrinama, kad vykdomas mokymas atitiktų pareiškėjo pateiktą formaliojo profesinio mokymo programą ir jos laikymosi stebėseną, aprašą;
 7. mokytojų kvalifikacijos tobulinimo planą;
 8. mokymo metodų, priemonių, įrangos, mokymo programinės įrangos ir literatūros atnaujinimo planą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Adreso duomenys, gaunami iš Juridinių asmenų registro (registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895, el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24 498, el. p. tatjana.stefanovic@ltsa.lrv.lt

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017, el. p. eimantas.scerbakovas@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139,

el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

60 kalendorinių dienų

 

Pripažinimo pažymėjimo galiojimą patvirtina įrašas Administracijos viešai skelbiamame Traukinio mašinistų mokymo centrų sąraše.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimo išdavimas – 61 Eur.

Traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimo pakeitimas – 4,2 Eur.

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.

Įmokos kodas – 5746

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

Prašyme turi būti nurodytas juridinio asmens, siekiančio vykdyti traukinio mašinistų mokymo centro veiklą, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, taip pat įgalioto juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

Interneto svetainėje https://is.vgi.lt galima pateikti elektroninį prašymą.

 

 

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Juridiniai asmenys

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

 

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

MOK-ĮST-PAV-KR

2.

Administracinės paslaugos versija

1.0

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Teisės mokymo įstaigoms mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, suteikimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslaugos gavėjas pateikia prašymą dėl teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu. Pareiškėjo atitikties vertinimą atlieka Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

 

 

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 1. Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. 2BE-417 „Dėl mokymo įstaigų, pageidaujančių įgyti teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių geležinkeliais, prašymų pateikimo ir mokymo įstaigų atitikties vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 3-547 „Dėl Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo, tikslinimo, sustabdymo, atnaujinimo, panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 3. Lietuvos Respublikos 2001 m. gruodžio 11 d. Nr. IX-636 įstatymas „Pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais“.
 4. 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (EB) 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais.
 5. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. birželio 3-274 „Dėl pavojingųjų krovinių krovimo vežimo saugos specialistų mokymo, egzaminavimo, pažymėjimų, jų dublikatų išdavimo, panaikinimo, galiojimo pratęsimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Mokymo įstaiga (toliau – pareiškėjas), pageidaujanti įgyti teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, raštu arba per Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros sistemą (VGI IS) pateikia nustatytos formos prašymą suteikti teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu. Kartu su prašymu pareiškėjas privalo pateikti:

 1. patvirtintą (-as) mokymo programą (-as), kurioje (-iose) turi būti nurodytas mokymo kurso pavadinimas, mokymo temos, detali mokymo trukmė (išskiriant specializuotų temų, jei pagal jas mokoma, mokymo trukmę), mokymo procese naudojamos priemonės ir įrenginiai, žinių ir praktinių įgūdžių vertinimo metodai ir kriterijai, pagrindinė literatūra;
 2. informaciją apie mokytoją (-us), mokantį (-us) asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, ir kitus dokumentus, kuriuose mokymo įstaiga nustato mokymų sąlygas (pvz., dalyvių skaičių ar kt.).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Adreso duomenys, gaunami iš Juridinių asmenų registro (registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895, el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24 498, el. p. tatjana.stefanovic@ltsa.lrv.lt

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017, el. p. eimantas.scerbakovas@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139,

el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

25 Darbo dienos

 

Administracijai suteikus teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, apie tai skelbiama Administracijos interneto svetainėje.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

143 Eur

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.

Įmokos kodas – 5746

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Patvirtinta prašymo forma viešai skelbiama Administracijos interneto svetainėje www.ltsa.lrv.lt

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

Interneto svetainėje https://is.vgi.lt galima pateikti elektroninį prašymą.

 

 

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Juridiniai asmenys

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Mokymo įstaigai suteikta teisė mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu.

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

TEI-MOK-EI-EIN-DV

2.

Administracinės paslaugos versija

1.0

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Teisės mokyti fizinius asmenis, kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovus, suteikimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenys, pageidaujantys mokyti fizinius asmenis, kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovus, turi eismo saugos institucijos nustatyta tvarka įgyti teisę mokyti fizinius asmenis, kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovus (toliau  – teisė vykdyti mokymo centro veiklą). Ši teisė įgyjama neterminuotai.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas.

2. Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. V-184 „Dėl Fizinių asmenų, kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, mokymų trukmės ir turinio reikalavimų patvirtinimo“.

3. Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 2BE-350 “Dėl Teisės mokyti fizinius asmenis, kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovus suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Asmenys, pageidaujantys įgyti teisę vykdyti mokymo centro veiklą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. vykdyti mokymus pagal neformaliojo mokymo programą;

2. turėti mokymų kokybės valdymo sistemą, kuri apimtų priemones, kurios padėtų užtikrinti fiziniams asmenims, kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovams nediskriminacines galimybes mokytis; priemones, kurios padėtų užtikrinti, kad mokymai bus vykdomi pagal neformaliojo mokymo programas; priemones, kurios padėtų užtikrinti, kad mokymai bus vykdomi nešališkai, be spaudimo ar paskatų, kurios galėtų turėti poveikį mokymo rezultatams.

Asmenys, pageidaujantys įgyti teisę vykdyti mokymo centro veiklą, Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – Administracija) turi pateikti deklaraciją, parengtą pagal Aprašo priedą.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895,

el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt;

 

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017,

el. p. eimantas.scerbakovas@ltsa.lrv.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139,

el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Asmuo įgyja teisę vykdyti mokymo centro veiklą kitą dieną po deklaracijos pateikimo dienos arba kitą pasirinktą vėlesnę deklaracijoje nurodytą dieną.

 

 

10.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

11.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fiziniai ar juridiniai asmenys

12.

Administracinės paslaugos rezultatas

Suteikta teisė vykdyti mokymo centro veiklą.

 Asmenų, įgijusių teisę vykdyti mokymo centro veiklą, sąrašas.

13.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-17