Mokymo centrų pripažinimas

 

Teisinis pagrindas Traukinio mašinistų mokymo centrų pripažinimo tvarkos aprašas
Gidas Mokymo centrų pripažinimo gidas
Prašymas Pateikiamas laisva forma arba per VGI IS
Rinkliava Informacija apie rinkliavas
Mokymo centrai Pripažintų mokymo centrų ir mokymo programų sąrašas
Pripažinimo pažymėjimas Traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimas

Kontaktinis tel. (8 5) 278 56 01, faks. (8 5) 213 22 70, el. paštas ltsa@ltsa.lrv.lt.

 


 

Teisinis pagrindas Mokymo įstaigų, pageidaujančių įgyti teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, prašymų pateikimo ir atitikties vertinimo tvarkos aprašas
Prašymas Prašymo pavyzdys
Įmonės, turinčios licencijas ruošti pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialistus
  • UAB „Avgo Group“
  • AB „Lietuvos geležinkeliai“
  • MB Geležinkelių darbuotojų mokymo ir egzaminavimo centras

Kontaktinis tel. (8 5) 243 0362, faks. (8 5) 243 0361, el. paštas ltsa@ltsa.lrv.lt.

 


 

Teisinis pagrindas Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas
Mokymo centrai Pripažintų mokymo centrų, turinčių teisę mokyti fizinius asmenis, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, fizinius asmenis, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu ir krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovus, sąrašas

Kontaktinis tel. (8 5) 243 0362, faks. (8 5) 243 0361, el. paštas ltsa@ltsa.lrv.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-20