BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


ADR mokymas

Mokymo įstaigų sąrašas

Mokymo įstaigų atitikimo vertinimas

ADR mokytojai

    Asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, galima mokyti tik mokymo įstaigose, kurioms nustatyta tvarka Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymu suteikta teisė mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais.

     Mokymo įstaigos, kurioms suteikta teisė vykdyti asmenų, susijusių su pavojingųjų krovinių vežimu kelių transportu, elektroninėmis priemonėmis teikia Administracijai sėkmingai baigtų kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, mokymo kursų baigimo duomenis. Šiuos duomenis gali teikti mokymo įstaigos vadovas arba jo įgaliotas fizinis asmuo, tačiau tik tuomet, kai apie paskirtą asmenį mokymo įstaigos vadovas yra informavęs Administraciją, pateikdamas nustatytos formos Pranešimą apie įgaliojimą teikti mokymo kursų baigimo duomenis.

     Mokymo kursų baigimo duomenų registravimo sistemos naudotojo vadovą galima rasti čia.

     Mokymo kursų baigimo duomenys turi būti pateikti ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo mokymo kursų baigimo dienos.

     Mokymo kursų baigimo duomenų teikimo tvarka yra patvirtinta 2015 m. spalio 30 d. Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 2B-237.

ADR SAUGOS SPECIALISTŲ EGZAMINAVIMAS IR PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

     Pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais saugos specialistu (toliau – ADR saugos specialistas) gali būti asmuo, išklausęs atitinkamą mokymo kursą ir nustatyta tvarka išlaikęs egzaminą.

    

PRAŠYMŲ TEIKIMAS

     Prašymas laikyti egzaminą / išduoti pažymėjimą, išduoti pažymėjimo dublikatą gali būti teikiamas:

 • asmeniui tiesiogiai atvykus į Lietuvos transporto saugos administraciją;
 • įgaliojus kitą asmenį (šiuo atveju įgaliotas asmuo turi pateikti įgaliojimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka);
 • elektroniniu būdu (šiuo atveju prašymas ir reikiami dokumentai, pasirašyti teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, teikiami elektroniniu paštu);
 • registruojantis į egzaminą internetu (prisijungiant prie registracijos į egzaminą internetu aplinkos ir identifikuojant asmens tapatybę per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP)).

 

 Vadovaukitės Registracijos į egzaminą internetu vartotojo vadovu 

      Asmuo, pageidaujantis laikyti egzaminą, turi pateikti:

 • Prašymą;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos šalyje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą arba kitą dokumentą, kurio blanko forma yra įregistruota Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registre ir kuriame yra asmens veido atvaizdas, vardas, pavardė ir gimimo data arba asmens kodas), jei pateikdamas prašymą elektroniniu būdu asmuo neidentifikuoja savęs kvalifikuotu skaitmeniniu parašu per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP); egzamino dieną atvykęs į Administraciją asmuo privalo su savimi turėti ir egzaminuotojui pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Atitinkamo (-ų) mokymo kurso (-ų) baigimo liudijimą (jei mokymų kurso baigimo liudijimo informacija nepateikta Administracijos tvarkomoje informacinėje sistemoje); internetu užsiregistravęs asmuo mokymo kursų baigimo liudijimą privalo turėti ir egzaminuotojui pateikti egzamino dieną atvykęs į Administraciją.

     Asmuo, praradęs, sugadinęs pažymėjimą ar kurio asmens duomenys pasikeitė, turi pateikti:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungoje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą arba kitą dokumentą, kurio blanko forma yra įregistruota Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registre ir kuriame yra asmens veido atvaizdas, vardas, pavardė ir gimimo data arba asmens kodas).

      Pastaba. Tais atvejais, kai prašymas teikiamas įgaliojus kitą asmenį, prie prašymo pridedamos skenuotos reikiamų dokumentų kopijos; kai prašymas teikiamas elektroniniu būdu, prie prašymo pridedamos reikiamų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenos.

TERMINAI

     Prašymas laikyti egzaminą ir dokumentai teikiami ne vėliau  kaip vieną dieną prieš egzaminą.

     Egzaminai vyksta pagal patvirtintą grafiką:   

 • Paslaugų departamento Vilniaus skyriuje  – sausio, birželio, lapkričio mėnesių paskutinį trečiadienį;
 • Paslaugų departamento Kauno skyriuje – vasario, liepos, gruodžio mėnesių trečią ketvirtadienį;
 • Paslaugų departamento Klaipėdos skyriuje  – kovo, rugpjūčio mėnesių antrą antradienį;
 • Paslaugų departamento Klaipėdos skyriuje (Šiauliuose)  – balandžio, rugsėjo mėnesių trečią antradienį;

     Jei egzamino ir švenčių dienos sutampa, egzaminuojama pirmą darbo dieną po švenčių.
     ADR saugos specialisto pažymėjimas išduodamas sėkmingai išlaikius egzaminą.
     ADR saugos specialisto pažymėjimas galioja penkerius metus.
     ADR saugos specialisto pažymėjimo dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo išduoti dublikatą užregistravimo.
     ADR saugos specialisto pažymėjimo dublikatas išduodamas senojo pažymėjimo galiojimo laikui.

EGZAMINAVIMO TVARKA

   Egzaminuojamieji egzamino metu gali naudotis Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pavojingų krovinių vežimą. Kita literatūra ir užrašais naudotis draudžiama.

     Egzamino bilietą sudaro 40 klausimų iš atitinkamo mokymo kurso ir praktinė užduotis, kurią sudaro:

 • sąlyga ir 20 klausimų pagal M mokymo kursą.
 • sąlyga ir po 10 klausimų pagal M1, M2, M3, M4 ar M5 mokymo kursą.

     Egzaminui laikyti skiriama ne daugiau kaip 4,5 valandos.

     Egzaminas išlaikytas, jei egzaminuojamasis teisingai atsakė ne mažiau kaip į:

 • 48 bilieto klausimus pagal M mokymo kursą.
 • 40 klausimų pagal M1, M2, M3, M4 ar M5 mokymo kursus.

    Egzaminas laikomas lietuvių kalba kompiuteriu, pažymint vieną teisingą (iš kelių pateiktų atsakymo variantų) egzamino bilieto klausimo atsakymą. Egzamino laikymo kompiuteriu instrukciją galima rasti čia.

PAŽYMĖJIMO ATSIĖMIMAS

     ADR saugos specialisto pažymėjimas išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į Administraciją. Asmuo, atsiimdamas ADR saugos specialisto pažymėjimą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungoje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą).

      Administracijos išduodamo ADR saugos specialisto pažymėjimo pavyzdį rasite čia.

VALSTYBĖS RINKLIAVA

     Nustatyta valstybės rinkliava:

 • Už egzaminą pagal kiekvieną mokymo kursą – 20 Eur.
 • Už pažymėjimo, pažymėjimo dublikato išdavimą – 1,4 Eur.

     Mokėjimo rekvizitai:
     Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
     Įmonės kodas – 188659752.
     Sąskaitos Nr.:
     - LT24 7300 0101 1239 4300 (banko pavadinimas – „Swedbank“, AB; banko kodas – 73000);
     - LT12 2140 0300 0268 0220 (banko pavadinimas – Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius; banko kodas – 21400);
     - LT74 4010 0510 0132 4763 (banko pavadinimas – AB DNB bankas; banko kodas – 40100);
     - LT32 7180 0000 0014 1038 (banko pavadinimas – Akcinė bendrovė Šiaulių bankas; banko kodas – 71800);
     - LT05 7044 0600 0788 7175 (banko pavadinimas – AB SEB bankas; banko kodas – 70440);
     - LT74 7400 0000 0872 3870 (banko pavadinimas – Danske Bank A/S Lietuvos filialas; banko kodas - 74000);
     - LT42 7230 0000 0012 0025 (banko pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas; banko kodas – 72300);
     - LT78 7290 0000 0013 0151 (banko pavadinimas – AB „Citadele“ bankas; banko kodas – 72900).
 
       Įmokos kodas – 5746.

       Įmokos kodas įrašomas laukelyje „mokėjimo paskirtis“ arba „įmokos kodas (gavėjo nuoroda)“.
 
     Atkreipiame dėmesį, kad jei mokėjimą už Jus atliks kitas asmuo arba įmonė, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, identifikacinį numerį, pavadinimą ar vardą, pavardę.
     

TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

     Egzaminavimo ir pažymėjimų bei jų dublikatų išdavimo tvarka nustatyta:

 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. birželio 4 d įsakymas Nr. 3-274 „Dėl Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių, vidaus vandenų transportu saugos specialistų mokymo ir egzaminavimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2002, Nr. 58-2369; 2005, Nr. 142-5153; 2009, Nr. 127-5514; 2010, Nr. 31-1476; 2012, Nr. 64-3249);
 • Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 2B-306 „Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais saugos specialistų prašymų ir dokumentų pateikimo ir priėmimo, egzaminavimo organizavimo, pažymėjimų ir pažymėjimų dublikatų išdavimo, galiojimo pratęsimo ir panaikinimo procedūrų aprašo pavirtinimo“.

KITA INFORMACIJA

     Administracinės paslaugos aprašymas skelbiamas skyriuje „Paslaugos“ / „Viešosios ir administracinės paslaugos“ / „Administracinės paslaugos“.

ADR VAIRUOTOJŲ EGZAMINAVIMAS IR PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

     Kelių transporto priemonių vairuotoju, vežančiu pavojinguosius krovinius (toliau – ADR vairuotojas), gali būti asmuo, kuris:

    • išklausė ir sėkmingai baigė atitinkamą mokymo kursą;

    • nustatyta tvarka laikė egzaminą ir gavo ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimą (toliau – pažymėjimas).

 

PRAŠYMŲ TEIKIMAS

     Prašymas laikyti vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, egzaminą ir (arba) išduoti / pratęsti ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimą (toliau – prašymas) gali būti teikiamas: 

     • asmeniui tiesiogiai atvykus į Lietuvos transporto saugos administraciją;

     • įgaliojus kitą asmenį (šiuo atveju įgaliotas asmuo turi pateikti įgaliojimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka); asmens pasirašytą prašymą ir dokumentus taip pat gali pateikti asmuo, kuris yra nurodytas pareiškėjo prašyme;

     • elektroniniu būdu (šiuo atveju prašymas ir reikiami dokumentai, pasirašyti teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu arba identifikavus save per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP), teikiami elektroniniu paštu);

     • registruojantis į egzaminą internetu (prisijungiant prie registracijos į egzaminą internetu aplinkos ir identifikuojant asmens tapatybę per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP)).

Vadovaukitės Registracijos į egzaminą internetu vartotojo vadovu

 

     Asmuo, pageidaujantis laikyti egzaminą, turi pateikti:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos šalyje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą ar skaitmeniniuose tachografuose naudojamą vairuotojo identifikavimo kortelę), arba kitą dokumentą, kurio blanko forma yra įregistruota Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registre ir kuriame yra asmens veido atvaizdas, vardas, pavardė ir gimimo data arba asmens kodas, jei pateikdamas prašymą elektroniniu būdu asmuo neidentifikuoja savęs kvalifikuotu skaitmeniniu parašu per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP); egzamino dieną atvykęs į Administraciją asmuo privalo su savimi turėti ir egzaminuotojui pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. vieną nuotrauką (atitinkančią Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintus Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus). Asmeniui pageidaujant ir sutinkant, jo duomenys (nuotrauka ir parašas) gali būti naudojami tokie patys kaip asmens pateiktame ir prašyme nurodytame galiojančiame vairuotojo pažymėjime; šie duomenys gaunami iš valstybės įmonės „Regitra“ duomenų bazės, jei asmeniui vairuotojo pažymėjimas išduotas ne anksčiau kaip prieš 5 metus, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Administracijos skyriui dienos. Šiuo atveju nuotraukos pateikti nereikia; jei asmuo į egzaminą registravosi internetu ir registracijos  lange esančiame laukelyje nepažymėjo, jog pageidauja ir sutinka, kad  ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjime būtų naudojama ta pati nuotrauka ir parašas kaip turimame vairuotojo pažymėjime, arba pažymėjo šį  laukelį, tačiau duomenys (nuotrauka ir parašas) nebuvo atvaizduoti internetinės rezervacijos lange, asmuo nuotrauką privalo turėti su savimi ir pateikti egzaminuotojui egzamino dieną atvykęs į Administraciją;
 3. asmens duomenų pasikeitimo faktą patvirtinančius dokumentus (santuokos liudijimą, vardo, pavardės keitimo liudijimą).

     Asmuo, jei jis prarado, sugadino pažymėjimą ar pasikeitė asmens duomenys, turi pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos šalyje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą ar skaitmeniniuose tachografuose naudojamą vairuotojo identifikavimo kortelę arba kitą dokumentą, kurio blanko forma yra įregistruota Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registre ir kuriame yra asmens veido atvaizdas, vardas, pavardė ir gimimo data arba asmens kodas, jei pateikdamas prašymą elektroniniu būdu asmuo neidentifikuoja savęs kvalifikuotu skaitmeniniu parašu per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP));
 • vieną nuotrauką (atitinkančią Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintus Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus). Asmeniui pageidaujant ir sutinkant, jo duomenys (nuotrauka, parašas) gali būti naudojami tokie patys kaip asmens prašyme nurodytame galiojančiame vairuotojo pažymėjime; šie duomenys gaunami ir valstybės įmonės „Regitra“ duomenų bazės, jei asmeniui vairuotojo pažymėjimas išduotas ne anksčiau kaip prieš 5 metus, skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Administracijos Paslaugų departamento skyriui dienos. Šiuo atveju nuotraukos pateikti nereikia; jei asmuo į egzaminą registravosi internetu ir nepageidavo ir nesutiko (nepažymėjimo atitinkamo registracijos į egzaminą internetu lange esančio laukelio), kad ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjime būtų naudojama ta pati nuotrauka ir parašas, kaip asmens turimame vairuotojo pažymėjime, arba pageidavo ir sutiko (pažymėjo atitinkamą registracijos į egzaminą internetu lange esantį laukelį, tačiau duomenys (nuotrauka ir parašas) nebuvo atvaizduoti internetinės rezervacijos lange, asmuo nuotrauką privalo turėti su savimi ir pateikti egzaminuotojui egzamino dieną atvykęs į Administraciją.

     Pastaba. Tais atvejais, kai prašymas teikiamas įgaliojus kitą asmenį, prie prašymo pridedamos skenuotos reikiamų dokumentų kopijos;  kai prašymas teikiamas elektroniniu būdu, prie prašymo pridedamos reikiamų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenos.

TERMINAI

     Prašymas laikyti egzaminą ir dokumentai teikiami ne vėliau  kaip vieną dieną prieš egzaminą.

     Egzaminai vyksta pagal patvirtintą grafiką:  

 • Paslaugų departamento Vilniaus skyriuje  – kiekvieną penktadienį;
 • Paslaugų departamento Kauno skyriuje – kiekvieną trečiadienį;
 • Paslaugų departamento Klaipėdos skyriuje  – kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą trečiadienį;
 • Paslaugų departamento Klaipėdos skyriuje (Šiauliuose)  – kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą ketvirtadienį.

     Jei egzamino ir švenčių dienos sutampa, egzaminuojama pirmą darbo dieną po švenčių.
     Pažymėjimas išduodamas per 10 darbo dienų nuo sėkmingai išlaikyto egzamino datos ir galioja penkerius metus.
     Naujas pažymėjimas vietoj turėto išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo Administracijoje dienos ir galioja tiek, kiek senasis pažymėjimas.

EGZAMINAVIMO TVARKA

     Egzaminuojamieji egzamino metu gali naudotis Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pavojingų krovinių vežimą. Kita literatūra ir užrašais naudotis draudžiama.

     Egzamino bilietą sudaro:

 • 25 klausimai, laikant A1 egzaminą (atsakyti į klausimus skiriamos 1 val. 30 min.);
 • po 15 klausimų, laikant A2, A3 ir A4 egzaminus (atsakyti į klausimus skiriama po 1 val.)

     Egzaminas išlaikytas, jei egzaminuojamasis gauna:

 • ne mažiau kaip 20 balų, laikant A1 egzaminą;
 • ne mažiau kaip 12 balų, laikant A2, A3 ir A4 egzaminus.

     Egzaminai laikomi lietuvių kalba, kompiuteriu. Egzamino bilieto forma – testas iš klausimų su pasirenkamais atsakymais. Egzamino laikymo kompiuteriu instrukciją galima rasti čia.

PAŽYMĖJIMO ATSIĖMIMAS

     ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimas išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į Administraciją. Asmuo, atsiimdamas pažymėjimą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos šalyje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą, ar skaitmeniniuose tachografuose naudojamą vairuotojo identifikavimo kortelę arba kitą dokumentą, kurio blanko forma yra įregistruota Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registre ir kuriame yra asmens veido atvaizdas, vardas, pavardė ir gimimo data arba asmens kodas).

     Pažymėjimas, asmeniui pageidaujant, Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka gali būti išsiųstas paštu, asmeniui apie tai nurodžius atitinkamame prašymo arba registracijos internetu laukelyje.   

     Administracijos išduodamo ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimo pavyzdys:

                           

     Nuo 2012 m. gruodžio 1 d. išduodamame ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjime panaudotų technologinės apsaugos priemonių aprašas visuomenei (lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų kalbomis) pateiktas čia:

                                

 

VALSTYBĖS RINKLIAVA

     Nustatyta valstybės rinkliava:

 • Už pagrindinio mokymo kurso A1 egzaminą – 8,6 Eur.
 • Už specializuoto mokymo kurso A2, A3, A4 egzaminus – 5,7 Eur.
 • Už pažymėjimo, naujo pažymėjimo vietoj turėto išdavimą – 11 Eur.

     Mokėjimo rekvizitai:
     Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
     Įmonės kodas – 188659752.
     Sąskaitos Nr.:
     - LT24 7300 0101 1239 4300 (banko pavadinimas – „Swedbank“, AB; banko kodas – 73000);
     - LT12 2140 0300 0268 0220 (banko pavadinimas – Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius; banko kodas – 21400);
     - LT74 4010 0510 0132 4763 (banko pavadinimas – AB DNB bankas; banko kodas – 40100);
     - LT32 7180 0000 0014 1038 (banko pavadinimas – akcinė bendrovė Šiaulių bankas; banko kodas – 71800);
     - LT05 7044 0600 0788 7175 (banko pavadinimas – AB SEB bankas; banko kodas – 70440);
     - LT74 7400 0000 0872 3870 (banko pavadinimas – Danske Bank A/S Lietuvos filialas; banko kodas - 74000);
     - LT42 7230 0000 0012 0025 (banko pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas; banko kodas – 72300);
     - LT78 7290 0000 0013 0151 (banko pavadinimas – AB „Citadele“ bankas; banko kodas – 72900).
 
        Įmokos kodas – 5746.

        Įmokos kodas įrašomas laukelyje „mokėjimo paskirtis“ arba „įmokos kodas (gavėjo nuoroda)“.
 
     Atkreipiame dėmesį, kad jei mokėjimą už Jus atliks kitas asmuo arba įmonė, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, identifikacinį numerį, pavadinimą ar vardą, pavardę.
     

TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

     Egzaminavimo ir ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimo išdavimo tvarka nustatyta Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko  2012 m.  liepos 31  d. įsakymu Nr. 2B-313 (vėliausi pakeitimai – 2015-07-01 įsakymu Nr. 2B-146).

KITA INFORMACIJA

     Administracinės paslaugos aprašymas skelbiamas skyriuje „Paslaugos“ / „Viešosios ir administracinės paslaugos“ / „Administracinės paslaugos“.

    Asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, galima mokyti tik mokymo įstaigose, kurioms nustatyta tvarka Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymu suteikta teisė mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais.

     Mokymo įstaigos, kurioms suteikta teisė vykdyti asmenų, susijusių su pavojingųjų krovinių vežimu kelių transportu, elektroninėmis priemonėmis teikia Administracijai sėkmingai baigtų kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, mokymo kursų baigimo duomenis. Šiuos duomenis gali teikti mokymo įstaigos vadovas arba jo įgaliotas fizinis asmuo, tačiau tik tuomet, kai apie paskirtą asmenį mokymo įstaigos vadovas yra informavęs Administraciją, pateikdamas nustatytos formos Pranešimą apie įgaliojimą teikti mokymo kursų baigimo duomenis.

     Mokymo kursų baigimo duomenų registravimo sistemos naudotojo vadovą galima rasti čia.

     Mokymo kursų baigimo duomenys turi būti pateikti ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo mokymo kursų baigimo dienos.

     Mokymo kursų baigimo duomenų teikimo tvarka yra patvirtinta 2015 m. spalio 30 d. Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 2B-237.

MOKYMO ĮSTAIGŲ ATITIKIMO VERTINIMAS

     Asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, galima mokyti tik mokymo įstaigose, kurioms nustatyta tvarka suteikta teisė mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais.

PRAŠYMŲ TEIKIMAS

     Prašymas įvertinti nustatytų reikalavimų atitikimą gali būti teikiamas:

 • mokymo įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui tiesiogiai atvykus į Lietuvos transporto saugos administraciją;
 • elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, pasirašius teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu arba per elektroninių valdžios vartų portalą).

 

   

 

 

 

  Mokymo įstaiga turi pateikti:

 • patvirtintą (-as) atitinkamų mokymo kursų programą (-as).

     Pastaba. Tais atvejais, kai prašymas teikiamas elektroniniu būdu, prie prašymo pridedamos reikiamų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenos.

TERMINAI

     Atitiktis nustatytiems reikalavimams įvertinama per 20 darbo dienų, kai priimtas prašymas ir pateikti reikalingi dokumentai.

     Nustatytų reikalavimų atitikimo vertinimo protokolas surašomas vertinimo atlikimo dieną.

     Teisė mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikiama neterminuotam laikui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo mokymo įstaigos atitikties nustatytiems reikalavimams vertinimo protokolo surašymo datos.

VERTINIMO ATLIKIMAS

     Nustatytų reikalavimų atitikimą vertina Administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos vertinimo komisijos. Vertinimo komisija tikrina, ar vertinama mokymo įstaiga atitinka nustatytus reikalavimus. Vertinama pagal mokymo įstaigos pateiktus dokumentus.

TEISĖS MOKYTI ASMENIS SUTEIKIMO ĮFORMINIMAS

     Laikoma, kad mokymo įstaiga įgyja teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, nuo šios teisės suteikimo įforminimo Kelių transporto veiklos valstybės informacinėje sistemoje „Keltra“ (toliau – IS „Keltra“). Informacija apie teisės mokymo įstaigai mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimą, patikslinimą, sustabdymą, atnaujinimą ar panaikinimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo IS „Keltra“ įforminimo skelbiama Administracijos interneto svetainėje (Mokymo įstaigų, kuriose mokomi asmenys, susiję su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, sąraše).

VALSTYBĖS RINKLIAVA

     Nustatyta valstybės rinkliava:

 • Už vertinimo atlikimą – 57 Eur.
 • Už teisės mokyti asmenis suteikimo įforminimą – 17 Eur.

     Mokėjimo rekvizitai:.   

     Sąskaitos Nr.

       Įmokos kodas – 5746.

       Įmokos kodas įrašomas laukelyje „mokėjimo paskirtis“ arba „įmokos kodas (gavėjo nuoroda)“.

 

TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

     Nustatytų reikalavimų vertinimo atlikimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimo įforminimo tvarka nustatyta:

 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. birželio 11 d. įsakyme Nr. 3-416 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 3-547 „Dėl Leidimų mokymo įstaigoms mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių, geležinkelių, vidaus vandenų transportu, išdavimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 68-3488);
 • Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. spalio 24 d. įsakyme Nr. 2B-406 „Dėl Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimo įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 125-6309). Vėlesni pakeitimai patvirtinti 2016 m. rugsėjo 30 d. Nr. 2BE-242.

KITA INFORMACIJA

     Administracinės paslaugos aprašymas skelbiamas čia

MOKYMO ĮSTAIGŲ, KURIOSE MOKOMI ASMENYS, SUSIJĘ SU PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMU AUTOMOBILIŲ KELIAIS, SĄRAŠAS .

Eil. Nr.

Mokymo įstaigos pavadinimas, kodas, adresas

Administracinės patalpos adresas, tel., interneto svetainės adresas

Mokymo patalpos (-ų) adresas (-ai)

Įsakymo (leidimo), kuriuo suteikta (patikslinta, sustabdyta, atnaujinta, panaikinta) teisė mokyti asmenis

Galioja (iki)

Nr.

Data

Vilniaus apskritis

1.

Viešoji įstaiga „Linavos“ mokymo centras, 125611057,
Vilnius, Jankiškių g. 41

Vilnius, Jankiškių g. 41,
tel. (8 5) 274 0097,
www.lmc.linava.lt

Vilnius, Jankiškių g. 41

 

FSE9-0050

2017-03-22

Neribotai

2.

UAB „LVD UNIO“, 124547694, Vilniaus r., Avižienių k., Kaštonų g. 29

Vilnius, Kalvarijų g. 135,
tel. (8 52) 70 0105,
www.draiveris.lt

Vilnius, Kalvarijų g. 135-206;

Vilnius, Laisvės pr. 123;

Vilnius, Švitrigailos g. 3-10

2B-156

2014-07-10

 Neribotai 

3.

Uždaroji akcinė bendrovė „Kelio iliuzija“, 126081761, Vilnius, Laisvės pr. 55

Vilnius, Laisvės pr. 55,
tel. 8 655 64 064,
www.kelioiliuzija.lt

Vilnius, Laisvės pr. 55-222

2B-187 

2014-08-29

 Neribotai

4.

UAB „Pavojingi kroviniai“, 302999656, Vilnius, Rodūnios  kelias 34

Vilnius, Rodūnios kelias 34,
tel. 8 675 97 377

Vilnius, Rodūnios kelias 34

2B-97

2015-05-14

Neribotai

5.

Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, 120091738,
Vilnius, Jeruzalės g. 53

Vilnius, Jeruzalės g. 53,
tel. (8 5) 269 7455,
www.vjdrmc.lt

Vilnius, Jeruzalės g. 53;

Vilnius, Tyzenhauzų g. 17

2B-131

2015-06-17

Neribotai

6.

Uždaroji akcinė bendrovė „Dorkanas“, 123814525,

Vilnius, Saulėtekio al. 16-207

Vilnius, Antakalnio g. 54,

tel. (8 5) 234 0505,

www.dorkanas.lt

Vilnius, Antakalnio g. 54,

Vilnius, Ateities g. 1F,

Vilnius, J. Basanavičiaus g. 41-1

FSE9-0051

2017-05-12

Neribotai

7.

Uždaroji akcinė bendrovė „TRANSPOTO STUDIJOS“, 122757637,

Vilniaus rajono sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kel. 16.

Vilniaus rajono sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kel. 16,

tel. 8 5 264 0474,

www.vta.lt

Vilniaus rajono sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kel. 16,

            FSE9-0053 2018-2-23          Neribotai
8. VšĮ „ARO group“, 302817185, 
Vilnius, Algimanto Petro Kavoliuko g. 16-85 
Vilnius, Algimanto Petro Kavoliuko g. 16-85, 
tel. +370 698 83 848,
Vilnius, Pilaitės pr. 20  FSE9-0061  2022-10-17 Neribotai

Kauno apskritis

9.

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras“, 132208551,
Kaunas, Maironio g. 11

Kaunas, Maironio g. 11,
tel. 8 620 33 444,
www.automokykla.lt

Kaunas, Maironio g. 11;

Alytus, Kepyklos g. 17

FSE9-0047

2017-01-17

 

Neribotai

10.

Valdo Rudaičio IĮ „Noriu vairuoti“, 135486883, Kaunas, Vakarų g. 10-1

Kaunas, Kovo 11-osios g. 124-48,
tel. (8 37) 71 2737,
www.noriuvairuoti.lt

Kaunas, Kovo 11-osios g. 124-48

2B-232

2013-10-11

Neribotai

11.

Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla, 193098274, Kaunas, S. Dariaus ir S. Girėno g. 100

Kaunas, S. Dariaus ir S. Girėno  g. 100,
tel. (8 37) 391 402,
www.kariuomene.kam.lt

Kaunas, S. Dariaus ir S. Girėno g. 100

2B-150

2014-07-03

Neribotai

12.

UAB „ARV-AUTO“, 132141896, Kaunas, A. Mickevičiaus g. 52-18

Kaunas, A. Mickevičiaus g. 52-18, tel. (8 37) 42 4000,
www.arv-auto.lt

 

Kaunas, K. Donelaičio g. 43-1;

Kaunas, Raudondvario pl. 164A;

Kaunas Šiaurės pr. 99-3;

Marijampolė, J. Dailidės g. 10

2B-25

2015-02-11

 Neribotai

13.

Uždaroji akcinė bendrovė „Rigveda“,
233343250, Kaunas, Vytauto pr. 57-2

Kaunas, Laisvės al. 49,
tel. (8 37) 32 3736,
www.rigveda.lt

Kaunas, Gražinos g. 3A;

Kaunas, K. Baršausko

 g. 65-17;

Kaunas, Vytauto pr. 57-19;

Jonava, Vasario 16-osios g. 1;

Ukmergė, Vytauto

g. 10-11;

Kėdainiai, Basanavičiaus g. 93;

Jurbarkas, Dariaus ir Girėno g. 68-9.

FSE9-0043

2016-11-15

Neribotai

14.

Uždaroji akcinė bendrovė „Auto ABC“, 133819823, Kaunas, Islandijos pl. 15

Kaunas, Islandijos pl. 15,
tel. (8 37) 31 3000,
www.autoabc.lt

Kaunas, Islandijos pl. 15

2B-122

2015-06-10

Neribotai

15.

UAB SDG akademija,136036323, Kaunas, Draugystės g. 8E

Kaunas, Taikos pr. 113B,

tel. 8 615 77 811,

www.sdgakademija.lt

Alytus, Vilties g. 3,

Tauragė, Dariaus ir Girėno g. 22;

Vilnius, Ateities g. 10A;

Kaunas, Taikos

pr. 113B;

Marijampolė, Kauno     skg. 6-1.

2BE-182

2016-07-22

Neribotai

Klaipėdos apskritis

16.

UAB „VLANTANA“, 163377040,
Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k., Dvaro g. 1

Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k.,
Dvaro g. 1,
tel. (8 46) 41 6506,
www.vlantana.lt

Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k., Dvaro g. 2

2B-132

2015-06-22

Neribotai

17.

Uždaroji akcinė bendrovė „Kerulis ir partneriai“, 163666041, Klaipėdos r. sav., Gargždai, Žemaitės g. 64C

Klaipėdos r. sav., Gargždai, Žemaitės g. 64C,
tel. 8 612 31 111, www.ismokvairuoti.lt

Klaipėdos r. sav., Gargždai, Žemaitės g. 64C;
Klaipėda, Taikos pr. 24-310

 

2BE-244

2016-09-30

Neribotai

18.

UAB „Agrologistika“, 300040364,
Klaipėda, Šaltinio g. 36

Klaipėda, Tilžės g. 60-301,
tel. (8 615) 929 99,
www.agrologistika.eu

Klaipėda, Tilžės g. 60-301

FSE9-0046

2016-12-19

Neribotai

19.

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras, 140199874, Klaipėda, Taikos pr. 67

Klaipėda, Taikos pr. 67,
tel. (8 46) 340 132,
www.klaipedosgpmc.lt

Klaipėda, Taikos pr. 67

FSE9-0049

2017-01-18

Neribotai

20. UAB LT Respublikos vairavimo mokykla, 300664940,
Klaipėda, Šilutės pl. 56 
Klaipėda, Šilutės pl. 56,
tel. + 370 695 55 954,
www.respublikosvm.lt
Klaipėda, Šilutės pl. 56 FSE9-0054 2018-07-25 Neribotai

Šiaulių apskritis

21.

Irmanto Jagmino UAB, 171653385, Šiauliai, Vilniaus g. 179A-8 

Radviliškis, Vasario 16-osios g. 2-5,
tel. 8 606 11 704,
www.vairuoti.lt

Šiauliai, Tilžės g. 128A

FSE9-0048

2017-01-18

Neribotai

22.

Petro Kriščiūno vairuotojų ruošimo įmonė, 144080159, Šiauliai, Varpo g. 22

Šiauliai, Varpo g. 22,

tel. (8 41) 52 4040,

www.vairuokime.lt

Šiauliai, Varpo g. 22

 

2B-198

2015-08-19

Neribotai

23.

UAB „Autotodis“, 302893375, Šiauliai, Žemaitės g. 62-36

Joniškis, Miesto a. 4-2,
tel. 8 600 06 444

www.autotodis.lt

Joniškis, Miesto a. 4-2,

Šiauliai, Žemaitės g. 62-36

FSE9-0057

2021-06-16

Neribotai

24.

UAB Heroldo vairavimo mokykla, 304606393, Šiauliai, Aušros al. 66A

Šiauliai, Aušros al. 66A-102, tel. (8 41) 200 450, 8 685 24 581, www.heroldo.lt

Šiauliai, Aušros al. 66A-102 FSE9-0052 2017-09-26 Neribotai
25. UAB „AUTOREIDAS“, 302537984, Radviliškio rajono sav., Radviliškio sen., Karčemų k., Ežero g. 4  

Šiauliai, Tilžės g. 122, tel. 8 640 53 397, www.autoreidas.lt 

Šiauliai, Tilžės g. 122 

FSE9-0058  2022-08-22  Neribotai 
26. Šiaulių technologijų mokymo centras, 306139052 , Šiauliai, Dvaro g. 144A  

Šiauliai, Dvaro g. 144A ,  tel. 8 41 524 724, 
www.stmc.lt 

Šiauliai, Dvaro g. 144A FSE9-0060  2022-10-12  Neribotai 

Panevėžio apskritis

28.

VšĮ Panevėžio saugaus eismo centras, 301767605, Panevėžys, Beržų g. 45-65

Panevėžys, Vilniaus g. 51,
tel. 8 603 13 460,
www.psec.lt

Panevėžys, Vilniaus

 g. 51

2B-266

2013-10-03

Neribotai

29.

UAB „Vairolita“, 147422269, Panevėžys, Nemuno g. 13 

Panevėžys, Klaipėdos g. 102,
tel. (8 45) 40 1962,
www.vairolita.lt  

Panevėžys, Klaipėdos

 g. 102

2B-265

2013-11-21

Neribotai 

30. Panevėžio mokymo centras, 306137642, Panevėžys, J. Basanavičiaus g. 23A  Panevėžys, Basanavičiaus g. 23A,  
tel. (8 45) 43 94 75, 
https://paneveziomc.lt/ 
Panevėžys, Stetiškių g. 1P  FSE9-0059  2022-10-06  Neribotai 

Telšių apskritis

 31.

Viešoji įstaiga Mažeikių vairuotojų mokymo centras, 167398815, Mažeikiai, Pavasario g. 41-21

Mažeikiai, Žemaitijos g. 52-16,
tel. 8 616 31 770,
www.mvmc.lt

Mažeikiai, Žemaitijos

 g. 52-16

2B-295

2013-12-16

Neribotai

32.

UAB „Mokymo žiedas“, 303175716, Mažeikiai, M.Daukšos g. 35

Mažeikiai, Ventos g. 8,

tel. (8 682) 14 058,

www.mokymoziedas.lt

Mažeikiai, Ventos g. 8

FSE9-0056

2020-06-30

Neribotai

33.

Uždaroji akcinė bendrovė „Romziga“, 180288028, Telšiai, Karaliaus Mindaugo g. 1

Telšiai, Turgaus a. 22,

tel. 8 612 35 702, www.romzigamokykla.eu

Telšiai, Turgaus a. 22

2BE-222

2016-08-31

Neribotai

Utenos apskritis

 34.

UAB „Visagino vairuotojų ruošimo centras“, 302855887,
Visaginas, Vilties g. 1

Visaginas, Vilties g. 1,
tel. 8 655 43 403,
www.profauto.lt

Visaginas, Vilties g. 1

2B-169

2014-07-30

Neribotai 

35.

ĮĮ NUTSUBIDZE VAIRAVIMO MOKYKLA, 155587936, Visaginas, Vilties g. 1

Visaginas, Vilties g. 1,
tel. 8 386 71 188,
www.profauto.lt

Visaginas, Vilties g. 1

2BE-29

2016-01-18

Neribotai

Tauragės apskritis

36.

IĮ JURBARKO SAUGAUS EISMO CENTRAS, 158320066, Jurbarkas, Vasario 16-osios g. 10B

Jurbarkas, Vasario 16-osios g. 10B, tel. 868656335, www.eismocentras.com

Jurbarkas, Vasario 16-osios g. 10B, Jurbarko r. sav., Jurbarko sen., Giedrių k., Pievų g. 9

2B-30

2015-02-20

Neribotai

37.

UAB „Biceda“, 179878576, Tauragė, Birutės g. 31

Tauragė, Birutės g. 31,
tel. (8 650) 25 530,
www.biceda.lt

Tauragė, Birutės g. 31

FSE9-0044

2016-11-24

Neribotai

MOKYTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ MOKYTI ASMENIS, SUSIJUSIUS SU PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMU AUTOMOBILIŲ TRANSPORTU, SĄRAŠAS

Nr.

Vardas

Pavardė

Mokymo teisės suteikimo data

Egzamino protokolo numeris

1.

Stanislav

Jasiulevič

2018-05-16

2V-3

2.

Asta

Jakimovienė

2020-02-11

22KL-1

3.

Jonas

Žilinskas

2020-11-04

2V-3

4.

Vidas

Matutis

2022-01-19

2V-1

5.

Roman

Nutsubidze

2022-01-19

2V-1

6.

Tadas

Mikaliūnas

2022-01-19

2V-1

7.

Mindaugas

Kūra

2022-01-19

2V-1

8.

Dalia

Budginienė

2022-02-11

22KL-1

9.

Gediminas

Vaičikonis

2018-03-06

2V-2

10.

Darius

Kanapinskas

2019-05-15

2V-2

11.

Mindaugas

Maskevičius

2021-01-20

2V-1

12.

Aurelijus

Mugulis

2021-01-20

2V-1

13.

Rolandas

Kirkilis

2021-05-19

2V-2

14.

Heroldas

Miknevičius

2021-05-19

2V-2

15.

Gailė

Mitkienė

2020-11-04

2V-3

16.

Vaida

Trinkūnienė

2018-05-16

2V-3

17.

Nerijus

Blažys

2021-05-19 2V-2

18.

Liana

Gečienė

2020-11-04

2V-3

19.

Asta

Paulikienė

2020-11-04

2V-3

20.

Radvilė

Rudaitienė

2020-11-04

2V-3

21.

Algirdas

Novikas

2020-06-03

2V-2

22.

Egidijus

Mitkus

2020-06-03

2V-2

23.

Liutauras

Vaitėkūnas

2020-11-04

2V-3

24.

Stasys

Bliudzukis

2020-11-04

2V-3

25.

Ričardas

Jaseliūnas

2020-06-03

2V-2

26.

Audrius

Švagždys

2020-11-04

2V-3

27.

Ugnius

Šermukšnis

2020-06-03

2V-2

28.

Jevgenij

Šukelovič 2018-05-16 2V-3
29.

Donatas

Raščius 2022-01-19 2V-1
30. Kęstutis Videikis 2020-06-03 2V-2
31.  Vytautas Volskis 2019-01-16 2V-1
32. Artūras Klimka 2022-01-19 2V-1
33. Inga Urniežiūtė    2019-09-19     22KA-1
34. Laurynas Ponelis 2021-01-20 2V-1
35. Aleksandr Tolstoj 2021-01-20 2V-1
36. Saulius Kvedaras 2021-05-19 2V-2
37. Kęstutis Videikis 2022-05-18 2V-2
38. Radvilė Rudaitienė 2022-05-18 2V-2
39. Egidijus Mitkus 2022-05-18 2V-2
40. Ugnius Šermukšnis 2022-05-18 2V-2
41. Algirdas Novikas 2022-07-27 2V-3
42. Asta Paulikienė 2022-11-16 2V-4
43. Gailė Mitkienė 2022-11-16 2V-4
44. Liana Gečienė 2022-11-16 2V-4
45. Liutauras Vaitėkūnas 2022-11-16 2V-4
46. Ričardas Jaseliūnas 2022-11-16 2V-4
47. Aurelijus Mugulis 2023-01-18 2V-1
48. Audrius Švagždys 2023-01-18 2V-1
49. Mindaugas Maskevičius 2023-01-18 2V-1
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-25